• HỆ THỐNG PHẦN MỀM THƯ VIỆN ĐiỆN TỬ- THƯ VIỆN SỐ HILIB 6.0

  HỆ THỐNG PHẦN MỀM THƯ VIỆN ĐiỆN TỬ- THƯ VIỆN SỐ HILIB 6.0

  Cho phép thư viện có khả năng lưu giữ các file điện tử với số lượng lớn, cập nhật dữ liệu nhanh chóng và dễ dàng, đảm bảo dữ liệu chính xác, phục vụ tra tìm và sử dụng tài liệu điện tử một cách hiệu quả. Thiết lập bộ sưu tập số, kho tư liệu dùng chung cho sinh viên, giáo viên và tất cả các đối tượng bạn đọc sử dụng. Tăng...

   33 p hcmute 06/08/2013 182 15

 • Distillation application in petroleum

  Distillation application in petroleum

  distillation, fractional distillation: crude-oil column [Credit: ]process involving the conversion of a liquid into vapour that is subsequently condensed back to liquid form. It is exemplified at its simplest when steam from a kettle becomes deposited as drops of distilled water on a cold surface. Distillation is used to separate liquids from nonvolatile solids, as in the separation of alcoholic liquors from fermented materials, or in the...

   46 p hcmute 29/10/2012 185 5

 • Chương III: CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ

  Chương III: CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ

  Chủ nghĩa duy vật lịch sử là hệ thống quan điểm duy vật biện chứng về xã hội của triết học Mác-Lênin, là kết quả của sự vân dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và phép biện chứng duy vật vào việc nghiên cứu đời sống xã hội và lịch sử nhân loại. Chủ nghĩa duy vật lịch sử là một trong ba bộ phận hợp thành của...

   89 p hcmute 25/10/2012 1875 33

 • Điện tử số

  Điện tử số

  Số và tương tự: Trong khoa học, công nghệ hay cuộc sống đời thường, ta thường xuyên phải tiếp xúc với số lượng Số lượng có thể đo, quản lý, ghi chép, tính toán nhằm giúp cho các xử lý, ước đoán phức tạp hơn Có 2 cách biểu diễn số lượng: Dạng tương tự (Analog) Dạng số (Digital) Dạng tương tự: VD: Nhiệt độ, tốc độ, điện thế...

   198 p hcmute 23/10/2012 345 133

 • 4 - He thong khi xa

  4 - He thong khi xa

  HEÄ THOÁNG XAÛ KHÍ .Noäi dung chính CHÖÙC NAÊNG HEÄ THOÁNG XAÛ KHÍ CHÖÙC NAÊNG HEÄ THOÁNG XAÛ KHÍ CAÁU TRUÙC HEÄ THOÁNG XAÛ KHÍ CAÁU TRUÙC HEÄ THOÁNG XAÛ KHÍ BOÂ TRUNG HOØA KHÍ THAÛI (TWC) BOÂ TRUNG HOØA KHÍ THAÛI (TWC) .. CHÖÙC NAÊNG HEÄ THOÁNG XAÛ KHÍ ª Caûi thieän hieäu quaû ñoäng cô baèng caùch naâng cao tính naêng thaûi cuûa khí xaû ra khoûi...

   15 p hcmute 22/10/2012 77 23

 • Phương trình trạng thái của khí thực

  Phương trình trạng thái của khí thực

  Theo mẫu "hành tinh nguyên tử í, nguyên tử như một hệ hành tinh thu nhỏ. Ở tâm có hạt nhân nguyên tử mang điện dương. Chung quanh hạt nhân có các electron mang điện âm chuyển động. Electron và các hạt cấu tạo nên hạt nhân nguyên tử (prôton và nơtron) là những hạt cơ bản. Ngoài những hạt vừa kể người ta còn biết được vào khoảng 200 hạt cơ bản...

   10 p hcmute 08/10/2012 1299 18

 • Nguyên lý thứ hai nhiệt động lực học

  Nguyên lý thứ hai nhiệt động lực học

  Trong vật lý học, động lực học là một ngành trong cơ học chuyên nghiên cứu chuyển động của các vật thể và mối liên hệ giữa chúng với tương tác giữa các vật. Động lực học quan tâm đến nguyên nhân sinh ra chuyển động của các vật, đó chính là lực. Cơ sở của động lực học trong thế giới vĩ mô (kích thước lớn hơn cỡ milimét) là các...

   33 p hcmute 08/10/2012 180 25

 • Nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học

  Nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học

  Trong vật lý học, động lực học là một ngành trong cơ học chuyên nghiên cứu chuyển động của các vật thể và mối liên hệ giữa chúng với tương tác giữa các vật. Động lực học quan tâm đến nguyên nhân sinh ra chuyển động của các vật, đó chính là lực. Cơ sở của động lực học trong thế giới vĩ mô (kích thước lớn hơn cỡ milimét) là các...

   15 p hcmute 08/10/2012 257 22

 • Thuyết động học phân tử các chất khí và định luật phân bố

  Thuyết động học phân tử các chất khí và định luật phân bố

  Xét trong một khoảng thời gian ngắn, có vài phân tử chất lỏng va chạm vào một hạt Brown nào đó. Những va chạm đó đến từ các hướng khác nhau với các vận tốc khác nhau; Cho nên tổng xung lực (Lực tác dụng trong thời gian ngắn) của các phân tử chất lỏng tác dụng lên hạt đang xét theo các hướng là không cân bằng. Vì hạt Brown có khối lượng nhỏ,...

   24 p hcmute 08/10/2012 860 7

 • Trường hấp dẫn

  Trường hấp dẫn

  Trong vật lý học, lực hấp dẫn là lực hút giữa mọi vật chất và có độ lớn tỷ lệ thuận với khối lượng của chúng và tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách của hai vật. Lực hấp dẫn là một trong bốn lực cơ bản của tự nhiên theo mô hình chuẩn được chấp nhận rộng rãi trong vật lý hiện đại, ba lực cơ bản khác là lực điện từ,...

   8 p hcmute 08/10/2012 108 7

 • Cơ năng và trường lực thế

  Cơ năng và trường lực thế

  RƯỜNG LỰC THẾ: một trường lực mà công của lực tác dụng lên một chất điểm chuyển động trong đó chỉ phụ thuộc vào toạ độ điểm đầu và điểm cuối. Các lực thế là: - Trọng lực - Lực tĩnh điện Coulomb

   14 p hcmute 08/10/2012 657 10

 • Động lực học hệ chất điểm, động lực học vật rắn

  Động lực học hệ chất điểm, động lực học vật rắn

  Ba định luật Newton và định luật vạn vật hấp dẫn là cơ sở của cơ học cổ điển. Về thực chất các định luật newton là những tiên đề, là những khẳng định tổng quát nhất, không thể chứng minh được, không thể suy ra được từ những khẳng định khác. Khi thừa nhận những tiên đề này, người ta đã xây dựng được cơ học cổ điển với...

   21 p hcmute 08/10/2012 260 27

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429