• Phát triển chuỗi điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

  Phát triển chuỗi điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

  Phát triển chuỗi điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh: Luận văn thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế/ Trần Công Tuấn; Nguyễn Quốc Khánh (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2024 121tr.: minh họa; 30cm + 01 file 1. Kinh tế du lịch. 2. Phát triển chuỗi. 3. Tây Ninh. I. Nguyễn Quốc Khánh, giảng...

   150 p hcmute 24/05/2024 54 2

 • Nâng cao công tác quản lý vận hành các công trình thủy lợi tại công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Tây Ninh

  Nâng cao công tác quản lý vận hành các công trình thủy lợi tại công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Tây Ninh

  Nâng cao công tác quản lý vận hành các công trình thủy lợi tại công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Tây Ninh: Luận văn thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế/ Dương Đình Thiện; Nguyễn Ngọc Thùy (Giáo viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2024 xiii, 127tr.: minh họa; 30cm + 01 file 1. Công trình thuỷ lợi. 2. Quản...

   150 p hcmute 24/05/2024 25 2

 • Phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

  Phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

  Phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh: Luận văn thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế/ Cao Thanh Vân; Hồ Thị Hồng Xuyên (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2023 xiii, 118tr.: minh họa; 30cm + 01 file 1. Phát triển bền vững. 2. Tây Ninh. 3. Thị trường bất động sản. I. Hồ...

   137 p hcmute 24/05/2024 24 2

 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty điện lực Tây Ninh

  Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty điện lực Tây Ninh

  Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty điện lực Tây Ninh: Luận văn thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế/ Nguyễn Thị Thùy Trang; Nguyễn Văn Tiến (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2024 v, 90tr.: minh họa; 30cm + 01 file 1. Nguồn nhân lực . 2. Nhân sự . 3. Quản lý. 4. Tây Ninh. I. Nguyễn Văn...

   114 p hcmute 24/05/2024 25 2

 • Giải pháp phát triển thương hiệu đặc sản mãng cầu Bà Đen của tỉnh Tây Ninh

  Giải pháp phát triển thương hiệu đặc sản mãng cầu Bà Đen của tỉnh Tây Ninh

  Giải pháp phát triển thương hiệu đặc sản mãng cầu Bà Đen của tỉnh Tây Ninh: Luận văn thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế/ Nguyễn Thanh Vy; Trần Văn Hùng (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2024 xvii, 115tr.: minh họa; 30cm + 01 file 1. Kinh tế nông nghiệp . 2. Mãng cầu . 3. Phát triển thương hiệu....

   145 p hcmute 24/05/2024 22 2

 • Quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh ngành, nghề có điều kiện trong lĩnh vực văn hóa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

  Quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh ngành, nghề có điều kiện trong lĩnh vực văn hóa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

  Quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh ngành, nghề có điều kiện trong lĩnh vực văn hóa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh: Luận văn thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế/ Trần Thị Huy Hoàng; Lê Văn Bảy (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2024 xiv, 120tr.: minh họa; 30cm + 01 file 1. Hành chính...

   146 p hcmute 24/05/2024 21 2

 • Nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn tại tỉnh Tây Ninh

  Nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn tại tỉnh Tây Ninh

  Nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn tại tỉnh Tây Ninh: Luận văn thạc sĩ ngành Quản Lý kinh tế/ Đỗ Minh Triệu; Trương Quang Dũng (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2024 xxi, 103tr.: minh họa; 30cm + 01 file 1. Cán bộ. 2. Công đoàn. 3. Tây Ninh. I. Trương Quang Dũng, giảng viên hướng dẫn....

   127 p hcmute 24/05/2024 23 2

 • Đánh giá công tác quản lý ngân sách nhà nước huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

  Đánh giá công tác quản lý ngân sách nhà nước huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

  Đánh giá công tác quản lý ngân sách nhà nước huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh: Luận văn thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế/ Đàm Văn Cường; Nguyễn Quốc Khánh (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2024 xiii, 100tr.: minh họa; 30cm + 01 file 1. Ngân sách nhà nước. 2. Quản lý ngân sách. 3. Tây Ninh. I....

   124 p hcmute 24/05/2024 25 2

 • Phát triển công nghiệp chế biến gỗ tại tỉnh Tây Ninh

  Phát triển công nghiệp chế biến gỗ tại tỉnh Tây Ninh

  Phát triển công nghiệp chế biến gỗ tại tỉnh Tây Ninh: Luận văn thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế/ Trần Lê Duy; Vòng Thình Nam (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2024 x, 120tr.: minh họa; 30cm + 01 file 1. Công nghiệp chế biến. 2. Gỗ. 3. Tây Ninh. I. Vòng Thình Nam, giảng viên hướng dẫn. Dewey...

   131 p hcmute 24/05/2024 23 2

 • Thiết kế học liệu điện tử môn Vật lý 6 theo chương trình sách giáo khoa mới

  Thiết kế học liệu điện tử môn Vật lý 6 theo chương trình sách giáo khoa mới

  Thiết kế học liệu điện tử môn Vật lý 6 theo chương trình sách giáo khoa mới: Luận văn thạc sĩ ngành Giáo dục học/ Phạm Vũ Bạch Kim Long; Trần Tuyến (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2024 xviii, 124tr.: minh họa; 30cm + 01 file 1. Giáo dục trung học. 2. Học liệu điện tử. 3. Vật lý 6. I....

   146 p hcmute 24/05/2024 26 2

 • Nghiên cứu ứng dụng pin Lithium-ion thay thế cho ắc quy axit chì trên ô tô

  Nghiên cứu ứng dụng pin Lithium-ion thay thế cho ắc quy axit chì trên ô tô

  Nghiên cứu ứng dụng pin Lithium-ion thay thế cho ắc quy axit chì trên ô tô: Luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật cơ khí động lực/ Nguyễn Hoài Ân; Lê Thanh Phúc (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2024 xxiv, 80tr.: minh họa; 30cm + 01 file 1. Ô tô. 2. Ắcquy. 3. Pin lithium-ion. I. Lê Thanh Phúc, giảng viên...

   107 p hcmute 24/05/2024 26 2

 • Thiết kế chế tạo mô hình hệ thống phanh khẩn cấp phục vụ giảng dạy

  Thiết kế chế tạo mô hình hệ thống phanh khẩn cấp phục vụ giảng dạy

  Thiết kế chế tạo mô hình hệ thống phanh khẩn cấp phục vụ giảng dạy: Luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật cơ khí động lực/ Lê Minh Thuấn; Nguyễn Mạnh Cường (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2024 xxiv, 118tr.: minh họa; 30cm + 01 file 1. Hệ thống phanh. 2. Mô hình. I. Nguyễn Mạnh Cường,...

   146 p hcmute 24/05/2024 19 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hcmute