• Ngôn ngữ hình thức kiến trúc - Tập 2.

  Ngôn ngữ hình thức kiến trúc - Tập 2.

  Ngôn ngữ hình thức kiến trúc - Tập 2/ La Văn Ái, Triệu Quang Diệu; Đặng Thái Hoàng (biên dịch). -- Tái bản. -- H.: Xây dựng, 2017. - 255tr.; 24cm. Call no. : 720 L111-A288

   4 p hcmute 18/09/2023 6 0

 • Ngôi nhà - Nơi trú ngụ của trái tim: Tâm lý học nhà ở và nội thất.

  Ngôi nhà - Nơi trú ngụ của trái tim: Tâm lý học nhà ở và nội thất.

  Ngôi nhà - Nơi trú ngụ của trái tim: Tâm lý học nhà ở và nội thất/ Hiroda Hiromichi; Khánh Huyền, Khánh Giang (dịch); Nguyễn Thị Bích Ngọc, Lý Thế Dân (hiệu đính). -- H.: Xây dựng, 2023. - 281tr.; 21cm. Dùng cho môn học Nguyên lý thiết kế nội thất. Call no. : 728.0952 H668

   20 p hcmute 18/09/2023 11 0

 • Mỹ học kiến trúc.

  Mỹ học kiến trúc.

  Mỹ học kiến trúc/ Uông Chính Chương, Nguyễn Văn Nam (dịch), Trần Kim Bảo (hiệu đính). -- Tái bản. -- H: Xây dựng, 2023. - 295tr.; 21cm. Call no. : 704.9 U64-C559

   6 p hcmute 18/09/2023 6 0

 • Mối quan hệ kiến trúc và các ngành nghệ thuật.

  Mối quan hệ kiến trúc và các ngành nghệ thuật.

  Mối quan hệ kiến trúc và các ngành nghệ thuật/ Tôn Thất Đại. -- Tái bản. -- H.: Xây dựng, 2022. - 132tr.: minh họa; 24cm. Dùng cho môn học Thiết kế đô thị. Call no. : 720 T663-Đ132

   7 p hcmute 18/09/2023 6 0

 • Lý thuyết thiết kế kiến trúc nhà ở.

  Lý thuyết thiết kế kiến trúc nhà ở.

  Lý thuyết thiết kế kiến trúc nhà ở/ Phạm Trọng Thuật. -- H.: Xây dựng, 2023. - 211tr.: minh họa; 24cm. Dùng cho môn học Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng & công nghiệp. Call no. : 728 P534-T532

   9 p hcmute 18/09/2023 8 0

 • Kiến trúc và quy hoạch Hà Nội thời Pháp thuộc.

  Kiến trúc và quy hoạch Hà Nội thời Pháp thuộc.

  Kiến trúc và quy hoạch Hà Nội thời Pháp thuộc/ Trần Quốc Bảo, Nguyễn Văn Đỉnh (ch.b); Nguyễn Thanh Mai, Hồ Nam. -- Tái bản. -- H.: Xây dựng, 2022. - 131tr.; 27cm. Call no. : 720.959731 T772-B221

   9 p hcmute 18/09/2023 12 0

 • Kiến trúc sinh khí hậu - Thiết kế sinh khí hậu trong Kiến trúc Việt Nam.

  Kiến trúc sinh khí hậu - Thiết kế sinh khí hậu trong Kiến trúc Việt Nam.

  Kiến trúc sinh khí hậu - Thiết kế sinh khí hậu trong Kiến trúc Việt Nam/ Phạm Đức Nguyên. -- Tái bản. -- H.: Xây dựng, 2023. - 264tr.; 24cm. Dùng cho môn học Kiến trúc, môi trường phát triển bền vững Call no. : 720.47 P534-N573

   14 p hcmute 18/09/2023 8 0

 • Kiến trúc cổ Việt Nam từ cái nhìn khảo cổ học.

  Kiến trúc cổ Việt Nam từ cái nhìn khảo cổ học.

  Kiến trúc cổ Việt Nam từ cái nhìn khảo cổ học/ Trịnh Cao Tưởng. -- Tái bản. -- H.: Xây dựng, 2023. - 178tr.; 24cm. Call no. : 720.9597 T833-T927

   14 p hcmute 18/09/2023 9 0

 • Kiến trúc cảnh quan Việt Nam: Truyền thống và hiện đại.

  Kiến trúc cảnh quan Việt Nam: Truyền thống và hiện đại.

  Kiến trúc cảnh quan Việt Nam: Truyền thống và hiện đại/ Nguyễn Thị Thanh Thủy, Tôn Ánh Hồng. -- H.: Xây dựng, 2023. - 193tr.; 24cm. Call no. : 712.09597 N573-T547

   10 p hcmute 18/09/2023 9 0

 • Kiến trúc cảnh quan.

  Kiến trúc cảnh quan.

  Kiến trúc cảnh quan/ Hàn Tất Ngạn. -- Tái bản. -- H.: Xây dựng, 2020. - 223tr.; 27cm. Call no. : 712 H233-N576

   12 p hcmute 18/09/2023 9 0

 • Hướng dẫn vẽ ghi.

  Hướng dẫn vẽ ghi.

  Hướng dẫn vẽ ghi/ Đỗ Quang Trinh. -- Tái bản. -- H.: Xây dựng, 2014. - 93tr.; 27cm Call no. : 720.28 Đ631-T833

   6 p hcmute 18/09/2023 8 0

 • Hình chiếu phối cảnh: Phần thực hành.

  Hình chiếu phối cảnh: Phần thực hành.

  Hình chiếu phối cảnh: Phần thực hành/ Dương Tiến Thọ. -- Tái bản. -- H.: Xây Dựng, 2012. - 184tr.; 27cm. Call no. : 604.2 D928-T449

   7 p hcmute 18/09/2023 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hcmute