• CẤU TẠO CỦA PHỨC CHẤT

  CẤU TẠO CỦA PHỨC CHẤT

  Cấu tạo của phức chất/Lục Thị Thu Hoài

   38 p hcmute 19/04/2024 145 5

 • Bài tập kỹ thuật phản ứng

  Bài tập kỹ thuật phản ứng

  Bài tập kỹ thuật phản ứng/ Vũ Bá Minh. -- Tái bản lần thứ năm. -- Tp.HCM: Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh, 2019. - 52tr.; 24cm Call no. : 660.04 V986-M664

   5 p hcmute 11/10/2023 340 7

 • Sổ tay hướng dẫn quy hoạch mạng lưới cấp thoát nước đô thị

  Sổ tay hướng dẫn quy hoạch mạng lưới cấp thoát nước đô thị

  Sổ tay hướng dẫn quy hoạch mạng lưới cấp thoát nước đô thị/ Phan Tiến Tâm, Nguyễn Thị Thanh Hương. -- H.: Xây dựng, 2019. - 122tr.; 27cm. Call no. : 628.14 P535-T153

   9 p hcmute 19/09/2023 252 6

 • Môi trường trong xây dựng

  Môi trường trong xây dựng

  Môi trường trong xây dựng/ Lê Anh Dũng (ch.b), Đỗ Đình Đức. -- Tái bản. -- H.: Xây dựng, 2019. - 152tr.; 27cm. Call no. : 363.7 L433-D916

   7 p hcmute 19/09/2023 138 0

 • Kỹ thuật xử lý nước thải

  Kỹ thuật xử lý nước thải

  Kỹ thuật xử lý nước thải/ Phạm Thị Tố Oanh. -- Tái bản. -- H.: Xây dựng, 2021. - 149tr.; 27cm. Call no. : 628.162 P534-O11

   7 p hcmute 19/09/2023 233 5

 • Kỹ thuật màng lọc trong xử lý nước cấp và nước thải: Sách chuyên khảo

  Kỹ thuật màng lọc trong xử lý nước cấp và nước thải: Sách chuyên khảo

  Kỹ thuật màng lọc trong xử lý nước cấp và nước thải: Sách chuyên khảo/ Trần Đức Hạ (ch.b); Trần Thị Việt Nga, Đặng Thị Thanh Huyền, Trần Thị Hiền Hoa. -- Tái bản. -- H.: Xây dựng, 2017. - 220tr.; 27cm. Call no. : 628.164 T772-H111

   8 p hcmute 19/09/2023 216 5

 • Hướng dẫn thiết kế đồ án môn học cấp thoát nước trong nhà và công trình

  Hướng dẫn thiết kế đồ án môn học cấp thoát nước trong nhà và công trình

  Hướng dẫn thiết kế đồ án môn học cấp thoát nước trong nhà và công trình/ Nguyễn Phương Thảo (ch.b); Nguyễn Văn Tín, Phạm Duy Đông, Ngô Hoàng Giang. -- Tái bản. -- H.: Xây dựng, 2020. - 76tr.; 27cm. Call no. : 628.1 N573-T367

   7 p hcmute 19/09/2023 361 1

 • Công trình thu nước trạm bơm cấp thoát nước

  Công trình thu nước trạm bơm cấp thoát nước

  Công trình thu nước trạm bơm cấp thoát nước/ Lê Dung. -- Tái bản. -- H.: Xây dựng, 2019. - 215tr.; 27cm. Call no. : 628.1 L433-D916

   8 p hcmute 19/09/2023 190 4

 • Cấp thoát nước trong nhà và công trình

  Cấp thoát nước trong nhà và công trình

  Cấp thoát nước trong nhà và công trình/ Nguyễn Phương Thảo (ch.b); Nguyễn Văn Tín, Nguyễn Việt Anh, Trần Hoài Sơn, Nguyễn Văn Hùng. -- Tái bản. -- H.: Xây dựng, 2023. - 284tr.; 31cm. Call no. : 628.1 N573-T367

   7 p hcmute 19/09/2023 148 0

 • Environmental principles and ethics: Textbook

  Environmental principles and ethics: Textbook

  With the accompanying field trip guide, this book aims to foster environmental literacy of non-science students and to train them to look at environment-related issues from a critical perspective. It covers such issues as: natural science, resources management, food safety, public health, sustainable development, ecotourism, and more. Call no. : 628.078 W872

   8 p hcmute 11/09/2023 196 0

 • Giáo trình cơ sở mô hình chất lượng nước mặt

  Giáo trình cơ sở mô hình chất lượng nước mặt

  Giáo trình cơ sở mô hình chất lượng nước mặt / Đào Nguyên Khôi (ch.b); Nguyễn Thị Duyên, Phạm Thị Thảo Nhi. -- H.: Xây dựng, 2017. - 233tr. ; 27 cm. Call no. : 628.161 Đ211-K45

   8 p hcmute 21/06/2023 308 3

 • Food flavours: biology and chemistry

  Food flavours: biology and chemistry

  How does the nose know what it smells? How do we taste foods? What gives foods their characteristic flavours? How do the methods of food preparation and processing change the flavours of foods? Food Flavours answers these questions and much more, in a clear and understandable manner, describing the composition of flavour compounds and the contributions they make to our sensory experiences. The book begins with the chemical reactions by which...

   9 p hcmute 10/03/2023 294 11

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hcmute
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhcmute291590vi