• Quản lý & Xử lý rác thải nhựa

  Quản lý & Xử lý rác thải nhựa

  Quản lý & Xử lý rác thải nhựa/ Hoàng Minh Giang, Nguyễn Thành Trung, Lê Mạnh Cường,... -- H. : Xây dựng, 2021. - 300tr.; 21 cm. Call no. : 363.7288 Q123

   22 p hcmute 05/12/2022 7 0

 • Thiết kế công trình nước sạch nông thôn

  Thiết kế công trình nước sạch nông thôn

  Thiết kế công trình nước sạch nông thôn/ Đoàn Thu Hà, Trần Mạnh Cường. -- H. : Xây dựng, 2021. - 180tr.; 21 cm. Call no. : 628.109597 Đ631-H111

   7 p hcmute 05/12/2022 8 0

 • Sổ tay hướng dẫn quy hoach mạng lưới cấp thoát nước đô thị

  Sổ tay hướng dẫn quy hoach mạng lưới cấp thoát nước đô thị

  Sổ tay hướng dẫn quy hoach mạng lưới cấp thoát nước đô thị / Phan Tiến Tâm, Nguyễn Thị Thanh Hương. -- H.: Xây dựng, 2020. - 120tr;. 21cm. Call no. : 628.14 P535-T153

   8 p hcmute 05/12/2022 6 0

 • Batch processing : modeling and design

  Batch processing : modeling and design

  "" ... rất hợp thời vì chỉ có rất ít văn bản đề cập đến chủ đề một cách thống nhất. Cuốn sách cung cấp một cái nhìn tổng quan về quá trình phản ứng và tách mẻ. Đặc biệt có một xử lý toàn diện của các quá trình tách mẻ kéo dài hơn chín chương. "" - Dominique Bonvin, École polytechnique fédérale de Lausanne, Thụy Sĩ "" Việc lựa chọn các chủ...

   15 p hcmute 27/06/2022 73 0

 • Food composition and analysis : Methods and strategies

  Food composition and analysis : Methods and strategies

  Cuốn sách này bao gồm các phương pháp và chiến lược liên quan đến thành phần và phân tích thực phẩm. Các chủ đề bao gồm hoạt động chống oxy hóa của các vi cầu arabinoxylan cám ngô; bao bì hoạt động dựa trên việc giải phóng carvacrol và thymol cho thực phẩm tươi sống; enzyme cho các ngành công nghiệp hương vị, sữa và nướng bánh; công nghệ màng trong...

   15 p hcmute 27/06/2022 210 6

 • Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải

  Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải

  Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải/ Trịnh Xuân Lai. -- Tái bản. -- H.: Xây dựng, 2011 240tr.; 27cm Dewey Class no. : 628.162 -- dc 22 Call no. : 628.162 T833-L185

   7 p hcmute 03/06/2022 73 1

 • Xử lý nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ và vừa: Giáo trình dùng cho sinh viên đại học các ngành xây dựng cơ bản

  Xử lý nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ và vừa: Giáo trình dùng cho sinh viên đại học các ngành xây dựng cơ bản

  Xử lý nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ và vừa: Giáo trình dùng cho sinh viên đại học các ngành xây dựng cơ bản / Trần Đức Hạ. -- H.: Khoa học và Kỹ thuật 2006 197tr.; 27cm Dewey Class no. : 628.162 -- dc 21 Call no. : 628.162 T772-H111

   6 p hcmute 26/05/2022 80 3

 • Coffee flavor chemistry

  Coffee flavor chemistry

  During the past 150 years, organic chemists have attempted to solve the mystery of roasted coffee flavor and only recently uncovered its secrets. This book provides a complete analytical and synthetic survey of the chemistry of coffee flavor constituents. Call no. : 663.93 F578

   10 p hcmute 24/05/2022 167 1

 • The science of chocolate

  The science of chocolate

  This book describes the complete chocolate making process, from the growing of the beans to the sale in the show Call no. : 664.5 B396

   11 p hcmute 24/05/2022 191 2

 • An introduction to the physical chemistry of food

  An introduction to the physical chemistry of food

  Familiar combinations of ingredients and processing make the structures that give food its properties. For example, in ice cream the emulsifiers and proteins stabilize partly crystalline milk fat as an emulsion, freezing (crystallization) of some of the water gives the product its hardness, and polysaccharide stabilizers keep it smooth. Why different recipes work as they do is largely governed by the rules of physical chemistry. This textbook...

   10 p hcmute 24/05/2022 100 0

 • Handbook of food process design - Vplume 2

  Handbook of food process design - Vplume 2

  In the 21st Century, processing food is no longer a simple or straightforward matter. Ongoing advances in manufacturing have placed new demands on the design and methodology of food processes. A highly interdisciplinary science, food process design draws upon the principles of chemical and mechanical engineering, microbiology, chemistry, nutrition and economics, and is of central importance to the food industry. Process design is the core of...

   20 p hcmute 24/05/2022 64 0

 • Tea and tea products : Chemistry and health-promoting properties

  Tea and tea products : Chemistry and health-promoting properties

  While the health benefits of green tea are well-documented, researchers have only recently turned their attention to the action and health benefits of other teas. "Tea and Tea Products: Chemistry and Health-Promoting Properties" provides extensive coverage of the chemistry, biology, and health promoting properties of most varieties including black, green, and oolong. Written by leading natural product and nutritional experts, this book...

   6 p hcmute 24/05/2022 153 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số