• Đàn ông sao Hỏa - Đàn bà sao Kim: Tìm lại tình yêu: = Men are from Mars, Women are from Venus: starting over

  Đàn ông sao Hỏa - Đàn bà sao Kim: Tìm lại tình yêu: = Men are from Mars, Women are from Venus: starting over

  Đàn ông sao Hỏa - Đàn bà sao Kim: Tìm lại tình yêu: = Men are from Mars, Women are from Venus: starting over/ Jonh Gray, Bích Thủy, Minh Tươi (biên dịch). -- TP.Hồ Chí Minh: Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh, 2008. - 447tr.; 21cm. Call no. : 646.782 G778

   11 p hcmute 22/05/2024 16 1

 • Dành cho những cô gái đang yêu = How to marry the man of your choice

  Dành cho những cô gái đang yêu = How to marry the man of your choice

  Dành cho những cô gái đang yêu = How to marry the man of your choice/ Margaret Kent; Việt Hà, An Bình dịch. -- Tp. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2012. - 375tr.; 21cm Call no. : 646.77 K37

   14 p hcmute 11/10/2023 172 2

 • Shahnaz Husain's Beauty book

  Shahnaz Husain's Beauty book

  Complete book on beauty care for women Call no. : 646.7 H968

   12 p hcmute 10/03/2023 318 3

 • Advanced in Yarn Spinning Technology: The Textile Institute

  Advanced in Yarn Spinning Technology: The Textile Institute

  Advanced in Yarn Spinning Technology: The Textile Institute/ C.A. Lawrence. -- India: Woodhead, 2015. 446p.; 24cm. Call no. : 677 L419

   18 p hcmute 28/11/2022 312 4

 • Wear children's

  Wear children's

  Wear children's. -- : , 2003. 82p.; 28cm. Dewey Class no. : 687.042 -- dc 21 Call no. : 687.042 G211

   3 p hcmute 22/07/2022 370 2

 • Gap press. -- New York: Milan, 2002

  Gap press. -- New York: Milan, 2002

  Gap press. -- New York: Milan, 2002. 191p.; 28cm. Dewey Class no. : 687.042 -- dc 21 Call no. : 687.042 G211

   5 p hcmute 22/07/2022 285 1

 • Wear children's

  Wear children's

  Wear children's. -- : , 2003 82p.; 28cm. 1. Cắt may . 2. Fashion and art. 3. Thời trang và Nghệ thuật. Dewey Class no. : 687.042 -- dc 21 Call no. : 687.042 G211

   3 p hcmute 07/07/2022 392 1

 • Gap press

  Gap press

  Gap press. -- New York: Milan, 2002 191p.; 28cm. 1. Fashion and arts. 2. Thời trang và Nghệ thuật. Dewey Class no. : 687.042 -- dc 21 Call no. : 687.042 G211

   5 p hcmute 07/07/2022 331 0

 • Cosmetics : Advertisement revered book

  Cosmetics : Advertisement revered book

  Cosmetics : Advertisement revered book. -- : , 98p. ; 29cm ISBN 9783368110860 1. . I. . II. Title: Cosmetics : . III. Title: Advertisement revered book. Dewey Class no. : 646.72 -- dc 23 Call no. : 646.72 C834

   3 p hcmute 27/06/2022 296 0

 • Flat patern cutting and modelling for fashion

  Flat patern cutting and modelling for fashion

  Providing skills needed to translate design ideas and working sketches into garment patterns, this book presents a variety of methods. It is arranged in self-contained lessons with text and diagrams associated with the emphasis on a 3-dimensional, practical approach. Call no. : 687.12 S787

   6 p hcmute 23/05/2022 390 4

 • Để có đôi chân khỏe và đẹp

  Để có đôi chân khỏe và đẹp

  Để có đôi chân khỏe và đẹp/ Minh Phương. -- Đồng Nai: Nxb.Đồng Nai, 2009 173tr.; 20cm Dewey Class no. : 646.7 -- dc 22 Call no. : 646.7 M664-P577

   7 p hcmute 13/05/2022 402 2

 • Nghệ thuật trang điểm hiện đại

  Nghệ thuật trang điểm hiện đại

  Nghệ thuật trang điểm hiện đại/ Huỳnh Thu Dung. -- H.: Phụ nữ, 2006 123tr.; 24cm Dewey Class no. : 646.7 -- dc 22Call no. : 646.7 H986-D918

   5 p hcmute 13/05/2022 518 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hcmute
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhcmute280110vi