• Phòng chống hạn và xâm nhập mặn bằng giải pháp công trình và phi công trình

  Phòng chống hạn và xâm nhập mặn bằng giải pháp công trình và phi công trình

  Phòng chống hạn và xâm nhập mặn bằng giải pháp công trình và phi công trình/ Vũ Thanh Tú(chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy, Lê Thị Thu Huyền... -- Hà Nội: Xây dựng, 2021. - 298tr.; 21cm. Call no. : 627.52 V986-T883

   19 p hcmute 05/12/2022 21 3

 • Cấu trúc hành lang xanh thành phố

  Cấu trúc hành lang xanh thành phố

  Cấu trúc hành lang xanh thành phố/ Nguyễn Văn Tuyên. -- H. : Xây dựng, 2021. - 300tr. ; 21 cm. Call no. : 720.4709597 N573-T968

   22 p hcmute 05/12/2022 11 2

 • Quản lý & Xử lý rác thải nhựa

  Quản lý & Xử lý rác thải nhựa

  Quản lý & Xử lý rác thải nhựa/ Hoàng Minh Giang, Nguyễn Thành Trung, Lê Mạnh Cường,... -- H. : Xây dựng, 2021. - 300tr.; 21 cm. Call no. : 363.7288 Q123

   22 p hcmute 05/12/2022 7 0

 • Đọc vị bất kỳ ai: Để không bị lừa dối và lợi dụng

  Đọc vị bất kỳ ai: Để không bị lừa dối và lợi dụng

  Đọc vị bất kỳ ai: Để không bị lừa dối và lợi dụng/ David J. Lieberman; Quỳnh Lê (biên dịch). -- H.: Lao động, 2019. - 255tr.; 21cm. Call no. : 153.6 L716

   13 p hcmute 05/12/2022 9 0

 • Giáo trình hệ tư tưởng học

  Giáo trình hệ tư tưởng học

  Giáo trình hệ tư tưởng học/ Hoàng Quốc Bảo (chủ biên). -- Tái bản lần thứ 2. -- H: Chính trị - Hành chính, 2012. - 296tr.; 21cm. Call no. : 320.5 H678-B221

   10 p hcmute 05/12/2022 7 0

 • Thiết kế công trình nước sạch nông thôn

  Thiết kế công trình nước sạch nông thôn

  Thiết kế công trình nước sạch nông thôn/ Đoàn Thu Hà, Trần Mạnh Cường. -- H. : Xây dựng, 2021. - 180tr.; 21 cm. Call no. : 628.109597 Đ631-H111

   7 p hcmute 05/12/2022 8 0

 • Cánh đồng bất tận: Tập truyện ngắn

  Cánh đồng bất tận: Tập truyện ngắn

  Cánh đồng bất tận: Tập truyện ngắn/ Nguyễn Ngọc Tư. -- Tái bản lần thứ 26. -- Tp.Hồ Chí Minh: Trẻ, 2011. - 220tr.; 20cm. Call no. : 895.922301 N573-T883

   4 p hcmute 05/12/2022 8 0

 • Chạng Vạng = Twilight

  Chạng Vạng = Twilight

  Chạng Vạng = Twilight / Stephenie Meyer; Tịnh Thủy (biên dịch). -- TP. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2009. - 693tr.; 19 cm. Call no. : 813.6

   5 p hcmute 05/12/2022 14 1

 • Trăm năm cô đơn = Hundred years of solitude

  Trăm năm cô đơn = Hundred years of solitude

  Trăm năm cô đơn = Hundred years of solitude / Gabriel Garcia Márquez; Nguyễn Trung Đức, Phạm Đình Lợi, Nguyễn Quốc Dũng (dịch). -- TP. Hồ Chí Minh: Văn học, 2012. - 575tr.; 24cm. Call no. : 863.64 M939

   23 p hcmute 05/12/2022 6 0

 • Tiếng gọi nơi hoang dã = The call of the Wild

  Tiếng gọi nơi hoang dã = The call of the Wild

  Tiếng gọi nơi hoang dã = The call of the Wild / Jack London, Mạnh Chương, Nguyễn Công Ái, Vũ Tuấn Phương (dịch). -- TP. Hồ Chí Minh: Văn hóa thông tin, 2013. - 254tr.; 21cm. Call no. : 813.52 L847

   4 p hcmute 05/12/2022 5 0

 • Đồi gió hú = Wuthering heights

  Đồi gió hú = Wuthering heights

  Đồi gió hú = Wuthering heights/ Emily Bronti; Mạnh Chương (Biên dịch). -- H.: Văn học, 2012. - 489tr.; 21cm. Call no. : 823.8

   5 p hcmute 05/12/2022 6 0

 • Khiêu vũ với số phận : Những bước ngoặt của cuộc đời

  Khiêu vũ với số phận : Những bước ngoặt của cuộc đời

  Khiêu vũ với số phận : Những bước ngoặt của cuộc đời / Sharon Wegscheider Cruse ; Thế Anh (Biên dịch). -- . -- H. : Văn Hóa Thông Tin, 2010. - 286tr. : 20cm. Call no. : 204.4 C957

   24 p hcmute 05/12/2022 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số