• Khám phá Adobe Indesign - Thiết kế dàn trang cơ bản: = Adobe InDesign CS6 - Revealed

  Khám phá Adobe Indesign - Thiết kế dàn trang cơ bản: = Adobe InDesign CS6 - Revealed

  Khám phá Adobe Indesign - Thiết kế dàn trang cơ bản: = Adobe InDesign CS6 - Revealed/ Chris Botello; Trường Đại học FPT (dịch). -- Tái bản lần 6. -- H.: Đại học Bách khoa Hà Nội, 2022. - 276tr.: minh họa.; 23cm. Dùng cho môn học Thực tập dàn trang. Bao gồm chỉ mục. Summary: Giới thiệu về phần mềm dàn trang Adobe InDesign. Hướng dẫn các tính năng của Adobe InDesign CS6...

   12 p hcmute 04/04/2023 446 11

 • Khám phá Adobe Indesign - Thiết kế dàn trang cơ bản: = Adobe InDesign CS6 - Revealed

  Khám phá Adobe Indesign - Thiết kế dàn trang cơ bản: = Adobe InDesign CS6 - Revealed

  Khám phá Adobe Indesign - Thiết kế dàn trang cơ bản: = Adobe InDesign CS6 - Revealed/ Chris Botello; Trường Đại học FPT (dịch). -- Tái bản lần 2. -- H.: Đại học Bách khoa Hà Nội, 2019. -276tr.: minh họa.; 23cm. Dùng cho môn học Thực tập dàn trang. Bao gồm chỉ mục. Summary: Giới thiệu về phần mềm dàn trang Adobe InDesign. Hướng dẫn các tính năng của Adobe InDesign CS6...

   12 p hcmute 04/04/2023 281 3

 • Khám phá Adobe InDesign - Thiết kế dàn trang nâng cao: = Adobe InDesign CS6 - Revealed

  Khám phá Adobe InDesign - Thiết kế dàn trang nâng cao: = Adobe InDesign CS6 - Revealed

  Khám phá Adobe InDesign - Thiết kế dàn trang nâng cao: = Adobe InDesign CS6 - Revealed/ Chris Botello; Trường Đại học FPT (dịch). -- Tái bản lần 6. -- H.: Đại học Bách khoa Hà Nội, 2022.

   13 p hcmute 04/04/2023 285 5

 • Khám phá Adobe InDesign - Thiết kế dàn trang nâng cao: = Adobe InDesign CS6 - Revealed

  Khám phá Adobe InDesign - Thiết kế dàn trang nâng cao: = Adobe InDesign CS6 - Revealed

  Khám phá Adobe InDesign - Thiết kế dàn trang nâng cao: = Adobe InDesign CS6 - Revealed/ Chris Botello; Trường Đại học FPT (dịch). -- Tái bản lần 2. -- H.: Đại học Bách khoa Hà Nội, 2019.

   13 p hcmute 04/04/2023 286 2

 • Nhập môn tư duy thiết kế: Bố cục và Typography: = Basics of design : Layout and Typography for beginners

  Nhập môn tư duy thiết kế: Bố cục và Typography: = Basics of design : Layout and Typography for beginners

  Nhập môn tư duy thiết kế: Bố cục và Typography: = Basics of design : Layout and Typography for beginners/ Robin Landa; Trường Đại học FPT (nhóm dịch). -- Second edition. -- H.: Đại học Bách khoa Hà Nội, 2022. Summary: Giới thiệu các vấn đề cơ bản về thiết kế, bố cục dàn trang và Typography; những vấn đề cần lưu ý trước khi thiết kế, sự nhấn mạnh, sự tương...

   15 p hcmute 04/04/2023 879 18

 • Khám phá Typography: = Exploring Typography

  Khám phá Typography: = Exploring Typography

  Khám phá Typography: = Exploring Typography/ Tova Rabinowitz; Trường Đại học FPT (nhóm dịch). -- Tái bản lần 7. -- H.: Đại học Bách khoa Hà Nội, 2022. - xv, 417tr.: minh họa; 23cm. Dùng cho môn học Nghệ thuật chữ. Summary: Trình bày tổng quan lịch sử của chữ; các thuộc tính tạo hình của chữ; phân loại họ chữ; tính rõ ràng và tính dễ đọc; các khía cạnh thiết...

   6 p hcmute 04/04/2023 277 4

 • Nghệ thuật thiết kế

  Nghệ thuật thiết kế

  Nghệ thuật thiết kế/ Vũ Trần Mai Trâm. -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 447tr.: hình ảnh; 27cm. Call no. : 686 V986-T771

   9 p hcmute 28/02/2023 401 12

 • Công nghệ in phun, mực in phun nano dẫn điện và ứng dụng trong vi điện tử

  Công nghệ in phun, mực in phun nano dẫn điện và ứng dụng trong vi điện tử

  Công nghệ in phun, mực in phun nano dẫn điện và ứng dụng trong vi điện tử /Đặng Mậu Chiến, Đặng Thị Mỹ Dung. -Tp. Hồ Chí Minh: Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh, 2018. - 250tr.; 24cm. ISBN 9786047360918 Call no. : 686.2 Đ182-C533

   16 p hcmute 19/12/2022 434 14

 • Reinforced Polymer Composites: Processing, Characterization and Post Life Cycle Assessment

  Reinforced Polymer Composites: Processing, Characterization and Post Life Cycle Assessment

  Reinforced Polymer Composites: Processing, Characterization and Post Life Cycle Assessment/ Pramendra K. Bajpai, Inderdeep Singh. -- India: Woodhead, 2015. 273p.; 24cm. Call no. : 620.1 B165

   10 p hcmute 28/11/2022 302 1

 • Processing of polymer matrix composites

  Processing of polymer matrix composites

  Processing of polymer matrix composites/ P.K. Mallick, William E. -- India: Woodhead, 2015. 341p.; 24cm. Call no. : 668.9 M254

   10 p hcmute 28/11/2022 273 1

 • Adhesion and adhesives technology: An introduction

  Adhesion and adhesives technology: An introduction

  This book describes, in clear understandable language, the three main disciplines of adhesion technology: 1) Mechanics of the adhesive bond, 2) Chemistry of adhesives, and 3) Surface science. Some knowledge of physical and organic chemistry is assumed, but no familiarity with the science of adhesion is required. The emphasis is on understanding adhesion, how surfaces can be prepared and modified, and how adhesives can be formulated to perform...

   12 p hcmute 15/11/2022 293 1

 • Handbook for pulp & paper technologists: Technical editor for the 4th edition

  Handbook for pulp & paper technologists: Technical editor for the 4th edition

  SMOOK, G. A Handbook for pulp & paper technologists: Technical editor for the 4th edition/ Gary A. Smook, Michael Kocurek. -- 4th. -- Peachtree Corners, GA: Tappi Press, 2016 438p. ; 26cm Dùng cho môn học Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy ISBN 9781595102454 1. Papermaking. 2. Wood-pulp. Dewey Class no. : 676 -- dc 23 Call no. : 676 S666

   6 p hcmute 15/11/2022 353 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hcmute
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhcmute24830vi