• Động đất và các biện pháp phòng tránh

  Động đất và các biện pháp phòng tránh

  Động đất và các biện pháp phòng tránh/ Nguyễn Chí Trung. -- H.: Xây dựng, 2023. - 148tr.: minh họa.; 21cm. ISBN 9786048275846 Call no. : 551.22 N573-T871

   9 p hcmute 22/05/2024 23 0

 • Phòng chống cháy nổ cho nhà và công trình

  Phòng chống cháy nổ cho nhà và công trình

  Phòng chống cháy nổ cho nhà và công trình/ Bùi Mạnh Hùng. -- H.: Xây dựng, 2023. - 148tr.; 21 cm. ISBN 9786048275839 Call no. : 690 B932-H936

   12 p hcmute 22/05/2024 14 0

 • Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

  Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

  Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí/ Phạm Sơn Tùng . -- H.: Xây dựng, 2023. - 386tr.: hình vẽ, bảng; 21cm ISBN 9786048275822 Call no. : 625.7028563 P534-T926

   22 p hcmute 22/05/2024 11 0

 • Thiết kế công trình ga đường sắt đô thị

  Thiết kế công trình ga đường sắt đô thị

  Thiết kế công trình ga đường sắt đô thị/ Phạm Văn Ký (ch.b.), Nguyễn Hồng Phong, Trần Quốc Đạt, Chu Quang Chiến. -- Tái bản. -- H.: Xây dựng, 2018. - 168tr.: minh họa; 24cm. Call no. : 625.18 P534-K99

   12 p hcmute 29/01/2024 138 0

 • Thiết kế và thi công cống trên đường ôtô

  Thiết kế và thi công cống trên đường ôtô

  Thiết kế và thi công cống trên đường ôtô/ Hồ Văn Quân (ch.b.), Phan Cao Thọ....và những người khác. -- H.: Xây dựng, 2019. - 262tr.: minh họa; 27cm. Phụ lục: tr. 223-257. - Thư mục: tr. 258 Call no. : 625.7342 H678-Q141

   7 p hcmute 25/01/2024 147 0

 • Thiết kế tuyến đường sắt đô thị

  Thiết kế tuyến đường sắt đô thị

  Thiết kế tuyến đường sắt đô thị/ Phạm Văn Ký (ch.b.), Lê Hải Hà, Nguyễn Hữu Thiện... -- H.: Xây dựng, 2017. - 260 tr.: hình vẽ; 27 cm. Call no. : 625.11 P534-K99

   12 p hcmute 25/01/2024 135 0

 • Thiết kế mố trụ móng cầu theo 22TCN 272-05

  Thiết kế mố trụ móng cầu theo 22TCN 272-05

  Thiết kế mố trụ móng cầu theo 22TCN 272-05/ Phạm Văn Thoan (ch.b), Nguyễn Quý Thành, Nguyễn Mạnh Hà. -- H. : Xây dựng, 2016. - 542 tr.: minh họa; 27 cm. Call no. : 624.284 P534-T449

   10 p hcmute 25/01/2024 181 2

 • Thiết kế đường sắt - Tập 2

  Thiết kế đường sắt - Tập 2

  Thiết kế đường sắt - Tập 2/ Phạm Văn Ký (ch.b.), Lê Hải Hà, Đỗ Việt Hải. -- H.: Xây dựng, 2016. - 285 tr.: hình vẽ; 24 cm. Phụ lục: tr. 274-278. - Thư mục: tr. 279 Call no. : 625.11 P534-K99

   12 p hcmute 25/01/2024 94 0

 • Thiết kế đường ray không khe nối trên đường sắt đô thị

  Thiết kế đường ray không khe nối trên đường sắt đô thị

  Thiết kế đường ray không khe nối trên đường sắt đô thị/ Nguyễn Hữu Thiện. -- H.: Xây dựng, 2017. - 170tr.: minh hoạ; 24 cm. Call no. : 625.6 N573-T434

   11 p hcmute 25/01/2024 105 0

 • Thiết kế công trình bến cảng

  Thiết kế công trình bến cảng

  Thiết kế công trình bến cảng/ Vũ Minh Tuấn. -- Tái bản. -- H.: Xây dựng, 2014. - 270tr.: minh họa; 27cm. Call no. : 627.31 V986-T883

   9 p hcmute 25/01/2024 109 0

 • Phân tích ứng xử động lực học của cầu dây văng và thiết bị giảm chấn

  Phân tích ứng xử động lực học của cầu dây văng và thiết bị giảm chấn

  Phân tích ứng xử động lực học của cầu dây văng và thiết bị giảm chấn/ Trần Thu Hằng, Nguyễn Viết Trung. -- H.: Xây dựng, 2015. - 180tr.: minh họa; 27cm. Phụ lục: tr. 157-174. - Thư mục: tr. 175-177 Call no. : 624.238 T772-H239

   11 p hcmute 25/01/2024 106 0

 • Ôn tập thủy văn - thủy lực công trình giao thông

  Ôn tập thủy văn - thủy lực công trình giao thông

  Ôn tập thủy văn - thủy lực công trình giao thông/ Phạm Văn Thoan (ch.b). -- H. : Xây dựng, 2019. - 396 tr.: minh họa; 27 cm. Call no. : 627 P534-T449

   15 p hcmute 25/01/2024 121 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hcmute