• Ứng dụng Multimedia vào việc giảng dạy môn học "Hệ thống truyền lực trên ô tô"

  Ứng dụng Multimedia vào việc giảng dạy môn học "Hệ thống truyền lực trên ô tô"

  Ứng dụng Multimedia vào việc giảng dạy môn học "Hệ thống truyền lực trên ô tô": Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô/ Nguyễn Văn An; Lâm Phát Vinh; Nguyễn Văn Toàn (Giảng viên hướng dẫn)--Tp. Hồ Chí Minh: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 159tr.: bảng, hình ảnh; 01 file. Không có bản giấy Call no.: CKĐ-45 378.17...

   160 p hcmute 20/03/2024 339 18

 • Kế toán mua bán hàng hoá tại Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Phú An Đông

  Kế toán mua bán hàng hoá tại Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Phú An Đông

  Kế toán mua bán hàng hoá tại Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Phú An Đông: Đồ án tốt nghiệp ngành Kế toán/ Cao Trịnh Anh Đào; Nguyễn Thị Hoàng Anh (Giảng viên hướng dẫn)--Tp. Hồ Chí Minh: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2022 Call no.: KTO-25 657.7 C235-Đ211

   69 p hcmute 20/03/2024 122 6

 • Sử dụng dao động ký trong chẩn đoán hệ thống điện động cơ

  Sử dụng dao động ký trong chẩn đoán hệ thống điện động cơ

  Sử dụng dao động ký trong chẩn đoán hệ thống điện động cơ: Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô/ Lò Tiến Phú, Nguyễn Bạch Xuân Tường; Đỗ Quốc Ấm (Giảng viên hướng dẫn)--Tp. Hồ Chí Minh: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2023 Call no.: CKĐ-45 629.2502 L795-P577

   108 p hcmute 20/03/2024 124 6

 • Nghiên cứu hệ thống mạng Can trên Ford Everest 2020 và mô phỏng Can trên Matlab/Simulink

  Nghiên cứu hệ thống mạng Can trên Ford Everest 2020 và mô phỏng Can trên Matlab/Simulink

  Nghiên cứu hệ thống mạng Can trên Ford Everest 2020 và mô phỏng Can trên Matlab/Simulink: Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô/ Lê Đức Minh Nhân, Trần Nhật Đại; Nguyễn Văn Long Giang (Giảng viên hướng dẫn)--Tp. Hồ Chí Minh: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2023 Call no.: CKĐ-45 629.2 L433-N576

   122 p hcmute 20/03/2024 173 10

 • Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Module trợ lý ảo hệ thống điều hòa ô tô Toyota Vios 2007

  Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Module trợ lý ảo hệ thống điều hòa ô tô Toyota Vios 2007

  Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Module trợ lý ảo hệ thống điều hòa ô tô Toyota Vios 2007: Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô/ Nguyễn Văn Thanh Phúc; Nguyễn Thành Tuyên (Giảng viên hướng dẫn)--Tp. Hồ Chí Minh: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2023 Call no.: CKĐ-45 629.2772 N573-P577

   139 p hcmute 20/03/2024 199 14

 • Thiết kế, xây dựng mô hình hệ thống gạt mưa tự động trên Ô tô

  Thiết kế, xây dựng mô hình hệ thống gạt mưa tự động trên Ô tô

  Thiết kế, xây dựng mô hình hệ thống gạt mưa tự động trên Ô tô: Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô/ Nguyễn Tấn Đạt, Lê Văn Ven; Vũ Đình Huấn (Giảng viên hướng dẫn)--Tp. Hồ Chí Minh: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2023 Call no.: CKĐ-45 629.276 N573-Đ232

   81 p hcmute 20/03/2024 199 18

 • Thiết kế, thực hiện mô hình hệ thống điện thân xe điều khiển bằng BCM phục vụ giảng dạy

  Thiết kế, thực hiện mô hình hệ thống điện thân xe điều khiển bằng BCM phục vụ giảng dạy

  Thiết kế, thực hiện mô hình hệ thống điện thân xe điều khiển bằng BCM phục vụ giảng dạy: Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô/ Trương Đức Phương Tân, Phan Quốc Thái; Nguyễn Quang Trãi (Giảng viên hướng dẫn)--Tp. Hồ Chí Minh: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2023 Call no.: CKĐ-45 629.272 T871-T161

   153 p hcmute 20/03/2024 223 10

 • Nghiên cứu và xây dựng mô hình mô phỏng hệ thống lái thi sát hạch B1

  Nghiên cứu và xây dựng mô hình mô phỏng hệ thống lái thi sát hạch B1

  Nghiên cứu và xây dựng mô hình mô phỏng hệ thống lái thi sát hạch B1: Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô/ Lê Dương Chánh, Nguyễn Duy Anh; Nguyễn Thiện Dinh (Giảng viên hướng dẫn)--Tp. Hồ Chí Minh: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2023 Call no.: CKĐ-45 006.8 L433-C456

   103 p hcmute 20/03/2024 84 4

 • Ứng dụng Simscape trong mô phỏng hệ thống kiểm soát ắc - quy cao áp trên xe điện

  Ứng dụng Simscape trong mô phỏng hệ thống kiểm soát ắc - quy cao áp trên xe điện

  Ứng dụng Simscape trong mô phỏng hệ thống kiểm soát ắc - quy cao áp trên xe điện: Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô/ Lâm Hùng Minh, Đỗ Văn Thuận; Huỳnh Quốc Việt (Giảng viên hướng dẫn)--Tp. Hồ Chí Minh: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2023 Call no.: CKĐ-45 621.31242 L213-M664

   131 p hcmute 20/03/2024 120 10

 • Chuyên đề động cơ phun xăng trực tiếp

  Chuyên đề động cơ phun xăng trực tiếp

  Chuyên đề động cơ phun xăng trực tiếp: Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô/ Ngô Thành Minh, Nguyễn Sỹ Đức; Phan Nguyễn Quí Tâm (Giảng viên hướng dẫn)--Tp. Hồ Chí Minh: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2023 Call no.: CKĐ-45 621.434 N569-M664

   231 p hcmute 20/03/2024 82 7

 • Chuyên đề động cơ 1NR-FE

  Chuyên đề động cơ 1NR-FE

  Chuyên đề động cơ 1NR-FE: Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô/ Đặng Tiến Xuyên, Nguyễn Hữu Lương; Nguyễn Tấn Lộc (Giảng viên hướng dẫn)--Tp. Hồ Chí Minh: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2023 Call no.: CKĐ-45 629.25 Đ182-X188

   187 p hcmute 20/03/2024 297 10

 • Nghiên cứu sự ảnh hưởng kích nổ trên động cơ

  Nghiên cứu sự ảnh hưởng kích nổ trên động cơ

  Nghiên cứu sự ảnh hưởng kích nổ trên động cơ: Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô/ Nguyễn Thành Đạt, Võ Huỳnh Đức; Đinh Tấn Ngọc (Giảng viên hướng dẫn)--Tp. Hồ Chí Minh: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2023 Call no.: CKĐ-45 629.25 N573-Đ232

   132 p hcmute 20/03/2024 95 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hcmute
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhcmute291940vi