• Nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của cạnh tranh tới sự tồn tại và phát triển ngành dệt may Việt Nam - 3

  Nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của cạnh tranh tới sự tồn tại và phát triển ngành dệt may Việt Nam - 3

  Đồng thời, do đặc điểm ở từng vùng thị trường khác nhau là khác nhau nên doanh nghiệp cũng cần phải có những chính sách giá hợp lý ở từng vùng thị trường. Một điểm nữa doanh nghiệp cần phải quan tâm là phải kết hợp giữa giá cả của sản phẩm với chu kỳ sản phẩm đó, việc kết hợp này cho phép doanh nghiệp khai thác được tối đa khả năng...

   13 p hcmute 17/01/2012 474 0

 • Nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của cạnh tranh tới sự tồn tại và phát triển ngành dệt may Việt Nam - 2

  Nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của cạnh tranh tới sự tồn tại và phát triển ngành dệt may Việt Nam - 2

  Do vậy nhiệm vụ của mỗi doanh nghiệp là tìm kiếm thông tin, phân tích đánh giá chính xác khả năng của những đối thủ cạnh tranh, đặc biệt là những đối thủ chính để xây dựng cho mình chiến lược cạnh tranh thích hợp với môi trường chung. Các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn. Các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn là các doanh nghiệp hiện tại chưa cạnh...

   13 p hcmute 17/01/2012 457 0

 • Nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của cạnh tranh tới sự tồn tại và phát triển ngành dệt may Việt Nam - 1

  Nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của cạnh tranh tới sự tồn tại và phát triển ngành dệt may Việt Nam - 1

  Lời Mở đầu Các doanh nghiệp muốn tồn tại trong thị trường phải luôn vận động, biến đổi để tạo cho mình một vị trí và chiếm lĩnh những phần thị trường nhất định;Sự cạnh tranh gay gắt đòi hỏi họ phải xây dựng cho được một chiến lược cạnh tranh có hiệu quả để đứng vững, và cạnh tranh không chỉ với công ty trong nước mà cả với...

   13 p hcmute 17/01/2012 486 1

 • Nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của cạnh tranh tới sự tồn tại và phát triển ngành dệt may Việt Nam - 8

  Nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của cạnh tranh tới sự tồn tại và phát triển ngành dệt may Việt Nam - 8

  Hơn nữa, khi EU xoá bỏ chế độ hạn ngạch với Việt Nam 1/1/2005 thì việc đưa vào thị trường này những sản phẩm bình dân bên cạnh các sản phẩm cao cấp là hợp lý nhằm tận dụng khả năng sản xuất trong nước và khai thác ttriệt để thị trường;Với thị trường Mỹ, đa dạng hoá sản phẩm là cần thiết vì đây là thị trường có nhu cầu hết sức...

   11 p hcmute 17/01/2012 477 2

 • THIẾT KẾ TRANG PHỤC LỄ HỘI

  THIẾT KẾ TRANG PHỤC LỄ HỘI

  Nội dung cuối sách đề cập đế: nguồn gốc của lễ hội; đặc điểm trang phục lễ hội; ý nghĩa của lễ hội và trang phục lễ hội.

   32 p hcmute 17/01/2012 558 6

 • Giáo trình công nghệ may_5

  Giáo trình công nghệ may_5

  Trang phục là nhu cầu thiết yếu của con người, vì vậy mà ngành công nghiệp may mặc đã có những bước phát triển mạnh mẽ, tài liệu này sẽ đưa đến các bạn những kiến thức cơ bản nhất về công nghệ may.

   22 p hcmute 17/01/2012 644 10

 • Giáo trình công nghệ may_7

  Giáo trình công nghệ may_7

  Trang phục là nhu cầu thiết yếu của con người, vì vậy mà ngành công nghiệp may mặc đã có những bước phát triển mạnh mẽ, tài liệu này sẽ đưa đến các bạn những kiến thức cơ bản nhất về công nghệ may.

   22 p hcmute 17/01/2012 573 6

 • Giáo trình công nghệ may_6

  Giáo trình công nghệ may_6

  Trang phục là nhu cầu thiết yếu của con người, vì vậy mà ngành công nghiệp may mặc đã có những bước phát triển mạnh mẽ, tài liệu này sẽ đưa đến các bạn những kiến thức cơ bản nhất về công nghệ may

   22 p hcmute 17/01/2012 757 11

 • Giáo trình công nghệ may_4

  Giáo trình công nghệ may_4

  Trang phục là nhu cầu thiết yếu của con người, vì vậy mà ngành công nghiệp may mặc đã có những bước phát triển mạnh mẽ, tài liệu này sẽ đưa đến các bạn những kiến thức cơ bản nhất về công nghệ may.

   22 p hcmute 17/01/2012 521 11

 • Giáo trình công nghệ may_3

  Giáo trình công nghệ may_3

  Trang phục là nhu cầu thiết yếu của con người, vì vậy mà ngành công nghiệp may mặc đã có những bước phát triển mạnh mẽ, tài liệu này sẽ đưa đến các bạn những kiến thức cơ bản nhất về công nghệ may.

   22 p hcmute 17/01/2012 486 15

 • Giáo trình công nghệ may_2

  Giáo trình công nghệ may_2

  Trang phục là nhu cầu thiết yếu của con người, vì vậy mà ngành công nghiệp may mặc đã có những bước phát triển mạnh mẽ, tài liệu này sẽ đưa đến các bạn những kiến thức cơ bản nhất về công nghệ may.

   22 p hcmute 17/01/2012 468 12

 • Giáo trình công nghệ may_1

  Giáo trình công nghệ may_1

  Trang phục là nhu cầu thiết yếu của con người, vì vậy mà ngành công nghiệp may mặc đã có những bước phát triển mạnh mẽ, tài liệu này sẽ đưa đến các bạn những kiến thức cơ bản nhất về công nghệ may.

   22 p hcmute 17/01/2012 396 12

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hcmute