• Cánh đồng bất tận: Tập truyện ngắn

  Cánh đồng bất tận: Tập truyện ngắn

  Cánh đồng bất tận: Tập truyện ngắn/ Nguyễn Ngọc Tư. -- Tái bản lần thứ 26. -- Tp.Hồ Chí Minh: Trẻ, 2011. - 220tr.; 20cm. Call no. : 895.922301 N573-T883

   4 p hcmute 05/12/2022 8 0

 • Chạng Vạng = Twilight

  Chạng Vạng = Twilight

  Chạng Vạng = Twilight / Stephenie Meyer; Tịnh Thủy (biên dịch). -- TP. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2009. - 693tr.; 19 cm. Call no. : 813.6

   5 p hcmute 05/12/2022 14 1

 • Trăm năm cô đơn = Hundred years of solitude

  Trăm năm cô đơn = Hundred years of solitude

  Trăm năm cô đơn = Hundred years of solitude / Gabriel Garcia Márquez; Nguyễn Trung Đức, Phạm Đình Lợi, Nguyễn Quốc Dũng (dịch). -- TP. Hồ Chí Minh: Văn học, 2012. - 575tr.; 24cm. Call no. : 863.64 M939

   23 p hcmute 05/12/2022 6 0

 • Tiếng gọi nơi hoang dã = The call of the Wild

  Tiếng gọi nơi hoang dã = The call of the Wild

  Tiếng gọi nơi hoang dã = The call of the Wild / Jack London, Mạnh Chương, Nguyễn Công Ái, Vũ Tuấn Phương (dịch). -- TP. Hồ Chí Minh: Văn hóa thông tin, 2013. - 254tr.; 21cm. Call no. : 813.52 L847

   4 p hcmute 05/12/2022 5 0

 • Đồi gió hú = Wuthering heights

  Đồi gió hú = Wuthering heights

  Đồi gió hú = Wuthering heights/ Emily Bronti; Mạnh Chương (Biên dịch). -- H.: Văn học, 2012. - 489tr.; 21cm. Call no. : 823.8

   5 p hcmute 05/12/2022 6 0

 • Lịch sử lí luận phê bình văn học Việt Nam: từ khởi đầu đến hết thế kỉ XX

  Lịch sử lí luận phê bình văn học Việt Nam: từ khởi đầu đến hết thế kỉ XX

  Lịch sử lí luận phê bình văn học Việt Nam: từ khởi đầu đến hết thế kỉ XX/ Trịnh Bá Đĩnh (ch.b.); Lê Thị Dương, Đinh Minh Hằng, Trần Thiện Khanh, Cao Kim Lan. -- TP. Hồ Chí Minh: Tổng hợp, 2021. - 291tr.; 23cm. Call no. : 895.92209 T833-Đ584

   9 p hcmute 05/12/2022 5 0

 • Tập Thơ Vũ Lam Hiền: Thơ

  Tập Thơ Vũ Lam Hiền: Thơ

  Tập Thơ Vũ Lam Hiền: Thơ/ Vũ Lam HIền. -- Hà Nội: Hội Nhà Văn/ 2022. - 147tr;. 20cm. Call no. : 895.922134 V986-H633

   14 p hcmute 05/12/2022 3 0

 • Sóng đồng và cây núi: Tiểu luận - Phê bình - Chân dung

  Sóng đồng và cây núi: Tiểu luận - Phê bình - Chân dung

  Sóng đồng và cây núi: Tiểu luận - Phê bình - Chân dung/ Lê Quang Trang. -- TP. Hồ Chí Minh: Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh/ 2021. - 436tr;. 21cm. Call no. : 895.92209 L433-T772

   7 p hcmute 05/12/2022 3 0

 • Tuấn, Chàng trai nước Việt: Chứng tích thời đại đầu thế kỷ XX

  Tuấn, Chàng trai nước Việt: Chứng tích thời đại đầu thế kỷ XX

  Tuấn, Chàng trai nước Việt: Chứng tích thời đại đầu thế kỷ XX/ Nguyễn Vỹ. -- H.: Văn Học, 2006. - 978tr.; 21cm. Call no. : 895.922334 N573-V996

   9 p hcmute 05/12/2022 5 0

 • Hoang Vu

  Hoang Vu

  Hoang Vu/ Nguyễn Vỹ. -- H.: Văn Học, 2018. - 167tr.; 21cm. Call no. : 895.922134 N573-V996

   8 p hcmute 05/12/2022 3 0

 • Hai thiêng liêng

  Hai thiêng liêng

  Hai thiêng liêng/ Nguyễn Vỹ. -- H.: Hội Nhà văn, 2020. - 417tr.; 21cm. Call no. : 895.922334 N573-V996

   6 p hcmute 05/12/2022 6 0

 • Great Writing 3: From Great Paragraphs to Great Essays 3

  Great Writing 3: From Great Paragraphs to Great Essays 3

  Clear explanations, extensive models of academic writing and practice to help learners write great sentences, paragraphs, and essays. With expanded vocabulary instruction, sentence-level practice, and National Geographic content to spark ideas, students have the tools they need to become confident writers. Updated in this Edition: Clearly organized units offer the practice students need to become effective independent writers. Each unit...

   7 p hcmute 15/11/2022 29 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số