• MacgineDesign

  MacgineDesign

  MOVNIN, M. MacgineDesign/ M. Movnin, D. Goltziker. -- 1st ed.. -- Moscow.: Mir Publisher, 1975 360p.;21cm. ISBN 0 07 048395 7 1. Cơ khí máy. 2. Thiết kế máy. I. Goltziker, D.. Dewey Class no. : 621.815 -- dc 21 Call no. : 621.815 M935

   7 p hcmute 12/07/2022 86 9

 • Fundametals of machines

  Fundametals of machines

  CUSHING, BURTON L. Fundametals of machines/ Burton L. Cushing. -- New York: Ginn And Company, 1943 436p. includes index ; 21cm. 1. Cơ khí máy. 2. Thiết kế máy. Dewey Class no. : 621.815 -- dc 21 Call no. : 621.815 C985

   9 p hcmute 12/07/2022 76 2

 • Công nghệ sản xuất ferro: Hợp kim sắt

  Công nghệ sản xuất ferro: Hợp kim sắt

  Công nghệ sản xuất ferro: Hợp kim sắt/ Ngô Trí Phúc. -- H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2006 439tr.; 27cm Dewey Class no. : 669.1 -- dc 22 Call no. : 669.1 N569-P577

   12 p hcmute 03/06/2022 90 1

 • Hàn trong môi trường khí bảo vệ M4 - 05: Giáo trình

  Hàn trong môi trường khí bảo vệ M4 - 05: Giáo trình

  Hàn trong môi trường khí bảo vệ M4 - 05: Giáo trình / Phạm Trọng Khu (chủ biên),Trần Quang Long (biên soạn). -- Hà Nội: Xây Dựng, 2002 98tr.; 27cm Dewey Class no. : 671.52 -- dc 21 Call no. : 671.52 P534-K45

   7 p hcmute 03/06/2022 88 4

 • Manufacturing automation

  Manufacturing automation

  Manufacturing automation/ Morris A. Cohen, Uday M. Apte. -- 1st ed. -- Chicago.: Irwin, 1997. 270p.; 25cm. ISBN 0 256 14606 3 1. Manufacturing processes -- Automation. 2. Production management -- Data processing. 3. Tự động hóa trong xí nghiệp. 4. Technological innovations. Dewey Class no. : 670.427 -- dc 21 Call no. : 670.427 C678

   10 p hcmute 03/06/2022 95 1

 • The foseco foundryman's handbook: Facts figures and formulae

  The foseco foundryman's handbook: Facts figures and formulae

  The foseco foundryman's handbook: Facts figures and formulae. 1. Đúc kim loại. 2. Kỹ thuật đúc. Call no. : 671.2 F745

   5 p hcmute 03/06/2022 95 0

 • Repair of metal - cutting machines

  Repair of metal - cutting machines

  Repair of metal - cutting machines/ G. Pekelis, B. Gelberg. -- 1st ed.. -- Moscow: Mir Publishers, 1979 331p. includes index; 20cm. 1. Cắt gọt kim loại. 2. Máy công cụ (Cắt gọt kim loại). I. Gelberg, B. II. Nikolaev, B. Translated from the Russian. Dewey Class no. : 671.53 -- dc 21 Call no. : 671.53 P379

   8 p hcmute 03/06/2022 79 2

 • General mentals

  General mentals

  General mentals. The field of metalworking is constantly chang-ing. Methods of cutting, shaping, forming, and joining metals are always being improved Call no. : 670.423 F299

   9 p hcmute 03/06/2022 61 0

 • Technology of machine tools

  Technology of machine tools

  Added features to this text on machine tool technology include an expanded section on lathes, with compound rest, tailstock, and modular tooling systems, and updated and expanded CNC machining and turning centre sections covering teaching size and industrial machines. Call no. : 621.9 K91

   11 p hcmute 03/06/2022 85 1

 • Hướng dẫn giải bài tập và đồ án kết cấu công trình

  Hướng dẫn giải bài tập và đồ án kết cấu công trình

  Hướng dẫn giải bài tập và đồ án kết cấu công trình/ Nguyễn Ngọc Huệ, Nguyễn Hải Hưng. -- H.: Xây dựng, 2014 188tr.; 27cm ISBN 9786048210342 Dewey Class no. : 624.171076 -- dc 23 Call no. : 624.171076 N573-H887

   5 p hcmute 01/06/2022 96 4

 • Cơ sở thiết kế máy

  Cơ sở thiết kế máy

  Cơ sở thiết kế máy/ Nguyễn Hữu Lộc. -- Tái bản lần thứ 6. -- Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia, 2013 669tr.; 24cm Dewey Class no. : 621.815 -- dc 22 Call no. : 621.815 N573-L811

   10 p hcmute 01/06/2022 160 18

 • Nguyên lý cắt kim loại: Giáo trình dùng cho sinh viên các trường kỹ thuật

  Nguyên lý cắt kim loại: Giáo trình dùng cho sinh viên các trường kỹ thuật

  Nguyên lý cắt kim loại: Giáo trình dùng cho sinh viên các trường kỹ thuật / Trần Văn Địch. -- In lần thứ hai có sữa chữa. -- H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2009 303tr. ; 24cm Dewey Class no. : 671.53 -- dc 22 Call no. : 671.53 T772-Đ546

   10 p hcmute 01/06/2022 119 12

Hướng dẫn khai thác thư viện số