• Máy xây dựng

  Máy xây dựng

  Máy xây dựng/ Lê Văn Kiểm. -- Tái bản lần thứ nhất. -- Tp.HCM:. Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2008 136tr; 24cm 1. Cơ khí xây dựng. 2. Máy xây dựng. I. Trường Đại học Bách Khoa. Dewey Class no. : 690.028 4 -- dc 22 Call no. : 690.0284 L433-K47

   9 p hcmute 08/09/2023 4 0

 • Thư viện di động trong thời đại số Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh

  Thư viện di động trong thời đại số Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh

  Bài viết giới thiệu tổng quan về Thư viện di động (M-Libraries) và giáo trình điện tử HCMUTE. Giới thiệu giải pháp ứng dụng “M-Libraries” trên nền tảng di động tại Thư viện Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh và giới thiệu các dự án đã triển khai “M-Libraries”

   8 p hcmute 25/05/2016 748 5

 • Bài giảng Pro/ EWildfire Chương: Mechanism - Lắp ráp tạo chuyển động

  Bài giảng Pro/ EWildfire Chương: Mechanism - Lắp ráp tạo chuyển động

  "Mechanism, lắp ráp tạo chuyển động" thuộc bài giảng PRO/E WILDFIRE giới thiệu những kiểu lắp ghép tạo chuyển động như kiểu Pin conection, slider conection, cylinder conection, planr conection, ball conection, bearing conection, slot conection, cam folower conection, gravity,..

   19 p hcmute 06/04/2016 534 6

 • Chapter 2: FOOD PRESERVATIVES

  Chapter 2: FOOD PRESERVATIVES

  Chương này giới thiệu về các chất phụ gia và các phương pháp bảo quản và việc sử dụng các chất phụ gia

   90 p hcmute 06/04/2016 551 7

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hcmute