• Nghiên cứu depolymer hóa nhựa PET bằng acid sử dụng Microwave Reactor

  Nghiên cứu depolymer hóa nhựa PET bằng acid sử dụng Microwave Reactor

  Nghiên cứu depolymer hóa nhựa PET bằng acid sử dụng Microwave Reactor: Báo cáo tổng kết Đề tài nghiên cứu khoa học của Sinh viên - Mã số: SV2022-42/ Nguyễn Hoàn Mỹ Duyên, Trịnh Bảo Tín, Nguyễn Thị Phương Dung; Huỳnh Nguyễn Anh Tuấn (giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2022 Call no. : ĐSV 668.4 N573-D988

   48 p hcmute 18/10/2023 511 20

 • Xây dựng nền tảng Capture the Flag và hệ thống các kịch bản tập luyện, thi đấu về kiến thức an toàn thông tin cho sinh viên

  Xây dựng nền tảng Capture the Flag và hệ thống các kịch bản tập luyện, thi đấu về kiến thức an toàn thông tin cho sinh viên

  Xây dựng nền tảng Capture the Flag và hệ thống các kịch bản tập luyện, thi đấu về kiến thức an toàn thông tin cho sinh viên: Báo cáo tổng kết Đề tài nghiên cứu khoa học của Sinh viên - Mã số: SV2022-35/ Lã Minh Phúc, Huỳnh Anh Thế Vinh, Trần Minh Hiếu, Lưu Văn Cụi, Trần Quốc Tuấn; Nguyễn Thị Thanh Vân (giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại...

   75 p hcmute 18/10/2023 293 6

 • Xây dựng website hỗ trợ luyện tập và thi Olympic tin học

  Xây dựng website hỗ trợ luyện tập và thi Olympic tin học

  Xây dựng website hỗ trợ luyện tập và thi Olympic tin học: Báo cáo tổng kết Đề tài nghiên cứu khoa học của Sinh viên - Mã số: SV2022-37/ Nguyễn Thành Văn; Trần Công Tú (giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2022 Call no. : ĐSV 006.7 N573-V217

   39 p hcmute 18/10/2023 269 9

 • Dự báo hiện trạng giao thông đô thị bằng phương pháp lát cắt thời gian - Trường hợp nghiên cứu tại TP.HCM

  Dự báo hiện trạng giao thông đô thị bằng phương pháp lát cắt thời gian - Trường hợp nghiên cứu tại TP.HCM

  Dự báo hiện trạng giao thông đô thị bằng phương pháp lát cắt thời gian - Trường hợp nghiên cứu tại TP.HCM: Báo cáo tổng kết Đề tài nghiên cứu khoa học của Sinh viên - Mã số: SV2022-73/ Nguyễn Khánh Chi, Lữ Huỳnh Nhật An, Nguyễn Thanh Vân; Trần Vũ Tự ( giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2022...

   69 p hcmute 18/10/2023 245 5

 • Nghiên cứu chế tạo tấm vách ngăn từ khẩu trang y tế đã qua sử dụng

  Nghiên cứu chế tạo tấm vách ngăn từ khẩu trang y tế đã qua sử dụng

  Nghiên cứu chế tạo tấm vách ngăn từ khẩu trang y tế đã qua sử dụng: Báo cáo tổng kết Đề tài nghiên cứu khoa học của Sinh viên - Mã số: SV2022-85/ Hồ Hoàng Bảo Như, Bùi Ngọc Tiến; Nguyễn Vũ Việt Linh (giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2022 Call no. : ĐSV 668.4 H678-N576

   73 p hcmute 18/10/2023 219 5

 • Nghiên cứu thiết kế mô phỏng linh kiện bán dẫn Ga2O3 Shottky Barrier Diode ứng dụng làm linh kiện điện tử công suất

  Nghiên cứu thiết kế mô phỏng linh kiện bán dẫn Ga2O3 Shottky Barrier Diode ứng dụng làm linh kiện điện tử công suất

  Nghiên cứu thiết kế mô phỏng linh kiện bán dẫn Ga2O3 Shottky Barrier Diode ứng dụng làm linh kiện điện tử công suất: Báo cáo tổng kết Đề tài nghiên cứu khoa học của Sinh viên - Mã số: SV2022-84/ Nguyễn Thị Duyên, Huỳnh Thanh Diệu, Nguyễn Khánh; Đỗ Huy Bình (giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2022 Call...

   55 p hcmute 18/10/2023 270 4

 • Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chế biến rượu vang đỏ từ thanh long ruột đỏ

  Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chế biến rượu vang đỏ từ thanh long ruột đỏ

  Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chế biến rượu vang đỏ từ thanh long ruột đỏ: Báo cáo tổng kết Đề tài nghiên cứu khoa học của Sinh viên - Mã số: SV2022-119/ Võ Văn Đô, Nguyễn Thị Hạnh Hương, Nguyễn Gia Hân, Nguyễn Thị Cẩm Duyên; Nguyễn Tiến Lực (giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí...

   108 p hcmute 18/10/2023 301 5

 • Đánh giá hiệu quả xử lý Tetracycline trong nước thải bằng công nghệ Fenton điện hóa kết hợp xúc tác từ bùn thải

  Đánh giá hiệu quả xử lý Tetracycline trong nước thải bằng công nghệ Fenton điện hóa kết hợp xúc tác từ bùn thải

  Đánh giá hiệu quả xử lý Tetracycline trong nước thải bằng công nghệ Fenton điện hóa kết hợp xúc tác từ bùn thải: Báo cáo tổng kết Đề tài nghiên cứu khoa học của Sinh viên - Mã số: SV2022-48/ Trần Thị Diệu Huyền, Nghiêm Phụng Anh; Nguyễn Mỹ Linh(giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2022 Call no. :...

   62 p hcmute 18/10/2023 217 3

 • Thực nghiệm hệ thống cung cấp phụ nhiên liệu HHO cho xe gắn máy từ bộ điện phân nước cỡ nhỏ

  Thực nghiệm hệ thống cung cấp phụ nhiên liệu HHO cho xe gắn máy từ bộ điện phân nước cỡ nhỏ

  Thực nghiệm hệ thống cung cấp phụ nhiên liệu HHO cho xe gắn máy từ bộ điện phân nước cỡ nhỏ: Báo cáo tổng kết Đề tài nghiên cứu khoa học của Sinh viên - Mã số: SV2022-01/ Hoàng Văn Thịnh, Trần Minh Ngọc Châu; Lê Quang Vũ (giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2022 Call no. : ĐSV 629.2275 H678-T443

   55 p hcmute 18/10/2023 212 3

 • Các yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia nghiên cứu khoa học của sinh viên kinh tế Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM

  Các yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia nghiên cứu khoa học của sinh viên kinh tế Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM

  Các yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia nghiên cứu khoa học của sinh viên kinh tế Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM: Báo cáo tổng kết Đề tài nghiên cứu khoa học của Sinh viên - Mã số: SV2022-106/ Nguyễn Thiên Thanh, Bùi Võ Thanh Ngân, Nguyễn Thị Lưu, Mai Phú Thọ, Huỳnh An Như; Hồ Thị Hồng Xuyên (giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại...

   78 p hcmute 18/10/2023 309 13

 • Ứng dụng CNN phân loại bệnh lá cây

  Ứng dụng CNN phân loại bệnh lá cây

  Ứng dụng CNN phân loại bệnh lá cây: Báo cáo tổng kết Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên - Mã số: SV2022-173/ Đặng Thanh Hưng, Nguyễn Chí Cường, Lê Phi Yến, Phạm Hiếu Hạnh; Nguyễn Thanh Hải (giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2022 Call no. : ĐSV 006.3 Đ182-H936

   59 p hcmute 18/10/2023 309 9

 • Thiết kế hệ thống đo SpO2, nhiệt độ, nhịp tim cho người già có cảnh báo cho người thân theo thời gian thực

  Thiết kế hệ thống đo SpO2, nhiệt độ, nhịp tim cho người già có cảnh báo cho người thân theo thời gian thực

  Thiết kế hệ thống đo SpO2, nhiệt độ, nhịp tim cho người già có cảnh báo cho người thân theo thời gian thực: Báo cáo tổng kết Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên - Mã số: SV2022-162/ Lê Duy Linh, Nguyễn Trần Quốc Bảo, Võ Quang Trường, Châu thanh Tùng, Thái Hoàng Tiển; Võ Đức Dũng (giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ...

   90 p hcmute 18/10/2023 275 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hcmute
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhcmute291960vi