• Thiết kế, chế tạo bộ gia nhiệt cho dây hàn trong quy trình hàn TIG tự động có bù dây

  Thiết kế, chế tạo bộ gia nhiệt cho dây hàn trong quy trình hàn TIG tự động có bù dây

  Thiết kế, chế tạo bộ gia nhiệt cho dây hàn trong quy trình hàn TIG tự động có bù dây: Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên - Mã số: SV2022-181/ Trà Ấn Dương, Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Tây, Trần Minh Khôi; Trần Ngọc Thiện (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2022, 58tr.: bảng, hình...

   59 p hcmute 07/09/2022 370 30

 • Phát triển bộ điều khiển chính xác cho Robot 3 bậc tự do sử dụng hướng tiếp cận phi tuyến thông minh

  Phát triển bộ điều khiển chính xác cho Robot 3 bậc tự do sử dụng hướng tiếp cận phi tuyến thông minh

  Phát triển bộ điều khiển chính xác cho Robot 3 bậc tự do sử dụng hướng tiếp cận phi tuyến thông minh : Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên SV 2021-38/ Đinh Phước Nhiên, Huỳnh Vĩnh Nghi, Khưu Luân Thành, Phùng Hưng Bình; Đặng Xuân Ba (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2021, 66tr.: bảng, hình ảnh ; 01...

   67 p hcmute 07/09/2022 393 23

 • Thiết kế và chế tạo ngôi nhà thông minh

  Thiết kế và chế tạo ngôi nhà thông minh

  Thiết kế và chế tạo ngôi nhà thông minh: Đề tài nghiên cứu cấp Khoa của sinh viên/ Phạm Nguyễn Minh Nhân, Nguyễn Hữu Minh Thông, Nguyễn Đại Dương; Đặng Phước Hải Trang (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2021, 80tr. ; 30cm +1 đĩa CD ĐSV 629.8 P534-N576

   81 p hcmute 07/09/2022 455 35

 • Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên ở Thành phố Thủ Đức trên các trang thương mại điện tử

  Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên ở Thành phố Thủ Đức trên các trang thương mại điện tử

  Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên ở Thành phố Thủ Đức trên các trang thương mại điện tử: Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên SV2021-56 / Bùi Thị Quỳnh Như, Nguyễn Lê Thảo Hiền, Điền Thị Anh Thư, Nguyễn Thị Khánh Ly, Đặng Thị Ánh Tuyết; Hồ Thị Hồng Xuyên (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh : Đại...

   82 p hcmute 07/09/2022 307 10

 • Ứng xử của dầm bê tông cốt thép tái chế sử dụng phụ gia Silica - Fume gia cường bằng tấm CFRP

  Ứng xử của dầm bê tông cốt thép tái chế sử dụng phụ gia Silica - Fume gia cường bằng tấm CFRP

  Ứng xử của dầm bê tông cốt thép tái chế sử dụng phụ gia Silica - Fume gia cường bằng tấm CFRP: Đề tài tham gia xét thưởng Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2022/ Viên Tấn Lực, Bùi Lê Trung Hiếu, Phan Quốc Kiệt, Chu Công Hiếu, Nguyễn Minh Kiệt; Nguyễn Thanh Hưng (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ...

   36 p hcmute 07/09/2022 196 11

 • Nghiên cứu ứng xử của dầm bê tông cốt thép có phụ gia tro bay gia cường bằng CFRP

  Nghiên cứu ứng xử của dầm bê tông cốt thép có phụ gia tro bay gia cường bằng CFRP

  Nghiên cứu ứng xử của dầm bê tông cốt thép có phụ gia tro bay gia cường bằng CFRP: Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên - Mã số: SV2022-201/ Lê Phạm Thanh Khương, Đặng Thị Thanh Nga, Nguyễn Thành Phát, Lê Văn Hải; Nguyễn Thanh Hưng (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2022, 63tr.:...

   64 p hcmute 07/09/2022 154 6

 • Nghiên cứu chế tạo đồ gá cho Module hàn ống tự động

  Nghiên cứu chế tạo đồ gá cho Module hàn ống tự động

  Nghiên cứu chế tạo đồ gá cho Module hàn ống tự động: Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên - Mã số: SV2022-192/ Nguyễn Thanh Cường, N. -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2022, 64tr.: bảng, hình ảnh ; 01 file mềm ĐSV 621.9 N573-C973

   65 p hcmute 06/09/2022 224 10

 • Thiết kế chế tạo mô hình hàn tự động

  Thiết kế chế tạo mô hình hàn tự động

  Thiết kế chế tạo mô hình hàn tự động: Báo cáo tổng kết đề tài nguyên cứu khoa học của sinh viên - Mã số :SV2022-191/ Trần Anh Thoại, Nguyễn Phúc Thiện, Bùi Trọng Thái; Nguyễn Trọng Hiếu (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2022, 130tr.: bảng, hình ảnh ; 01 file mềm ĐSV 671.52 T772-T449

   130 p hcmute 06/09/2022 243 13

 • Thiết kế Module đẩy ống cho máy uốn ống

  Thiết kế Module đẩy ống cho máy uốn ống

  Thiết kế Module đẩy ống cho máy uốn ống: Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên - Mã số: SV2022-189/ Nguyễn Thành Trung, Trần Tuấn Phi, Nguyễn Minh Hiếu; Phạm Sơn Minh (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2022, 85tr.: bảng, hình ảnh ; 01 file mềm ĐSV 621.982 N573-T871

   86 p hcmute 06/09/2022 200 8

 • Thiết kế chế tạo khuôn ống cục bộ

  Thiết kế chế tạo khuôn ống cục bộ

  Thiết kế chế tạo khuôn ống cục bộ: Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên - Mã số: SV2022-188/ Phan Anh Đức, Lê Minh Trí, Phạm Thiên Quang, Lê Hoàng Khang; Trần Minh Thế Uyên (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2022, 56tr.: bảng, hình ảnh ; 01 file mềm ĐSV 668.412 P535-Đ822

   57 p hcmute 06/09/2022 198 11

 • Thiết kế, chế tạo cụm cấp dây tự động cho quy trình hàn Tig tự động theo quỹ đạo có bù dây

  Thiết kế, chế tạo cụm cấp dây tự động cho quy trình hàn Tig tự động theo quỹ đạo có bù dây

  Thiết kế, chế tạo cụm cấp dây tự động cho quy trình hàn Tig tự động theo quỹ đạo có bù dây: Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên - Mã số: SV2022-182/ Đinh Ngọc Huy, Đoàn Kha Dũy, Hà Tấn Phát, Ngô Bình Minh, Phạm Đức Anh Đức; Trần Ngọc Thiện (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí...

   74 p hcmute 06/09/2022 232 10

 • Thiết kế và thi công bộ truyền nhận theo giao thức SPI-Wishbone

  Thiết kế và thi công bộ truyền nhận theo giao thức SPI-Wishbone

  Thiết kế và thi công bộ truyền nhận theo giao thức SPI-Wishbone: Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên - Mã số: SV2022-178/ Võ Thiện Tùng, Thái Dương Tuấn Thành, Đặng Lê Ngọc Hòa, Võ Phan Mẫn Đạt, Nguyễn Văn Thương; Đỗ Duy Tân (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2022, 58tr.: bảng,...

   59 p hcmute 06/09/2022 206 8

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hcmute
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhcmute291960vi