• Đọc vị bất kỳ ai: Để không bị lừa dối và lợi dụng

  Đọc vị bất kỳ ai: Để không bị lừa dối và lợi dụng

  Đọc vị bất kỳ ai: Để không bị lừa dối và lợi dụng/ David J. Lieberman; Quỳnh Lê (biên dịch). -- H.: Lao động, 2019. - 255tr.; 21cm. Call no. : 153.6 L716

   13 p hcmute 05/12/2022 9 0

 • Giáo trình hệ tư tưởng học

  Giáo trình hệ tư tưởng học

  Giáo trình hệ tư tưởng học/ Hoàng Quốc Bảo (chủ biên). -- Tái bản lần thứ 2. -- H: Chính trị - Hành chính, 2012. - 296tr.; 21cm. Call no. : 320.5 H678-B221

   10 p hcmute 05/12/2022 7 0

 • Khiêu vũ với số phận : Những bước ngoặt của cuộc đời

  Khiêu vũ với số phận : Những bước ngoặt của cuộc đời

  Khiêu vũ với số phận : Những bước ngoặt của cuộc đời / Sharon Wegscheider Cruse ; Thế Anh (Biên dịch). -- . -- H. : Văn Hóa Thông Tin, 2010. - 286tr. : 20cm. Call no. : 204.4 C957

   24 p hcmute 05/12/2022 5 0

 • Kim chỉ nam cho tâm hồn

  Kim chỉ nam cho tâm hồn

  Kim chỉ nam cho tâm hồn/ Nguyễn Kim Dân. -- H.: Phụ nữ, 2005. - 227tr.; 20cm. Call no. : 155.2 N573-D167

   7 p hcmute 05/12/2022 3 0

 • Luận giải về phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại theo Luật thương mại Việt Nam: Sách chuyên khảo

  Luận giải về phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại theo Luật thương mại Việt Nam: Sách chuyên khảo

  Luận giải về phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại theo Luật thương mại Việt Nam: Sách chuyên khảo/ Lê Văn Tranh. -- H.: Tư Pháp, 2018. - 358tr.; 21cm. Call no. : 346.59707 L433-T772

   19 p hcmute 05/12/2022 4 0

 • Công tác Chính Trị, Tư Tưởng và Đời Sống Văn Hóa, Xã Hội Trong Chiến Khu cách mạng ở Nam Bộ 1945-1954

  Công tác Chính Trị, Tư Tưởng và Đời Sống Văn Hóa, Xã Hội Trong Chiến Khu cách mạng ở Nam Bộ 1945-1954

  Công tác Chính Trị, Tư Tưởng và Đời Sống Văn Hóa, Xã Hội Trong Chiến Khu cách mạng ở Nam Bộ 1945-1954/ Nguyễn Đình Thống, Hồ Sơn Diệp. -- TP. Hồ Chí Minh: Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh/ 2021. - 308tr;. 21cm. Call no. : 306.095977 N573-T486

   21 p hcmute 05/12/2022 3 0

 • Kỹ năng giao tiếp và tác phong nơi công sở: Kỹ năng giao tiếp, tác phong nơi công sở là sức mạnh cạnh tranh trong thời đại ngày nay

  Kỹ năng giao tiếp và tác phong nơi công sở: Kỹ năng giao tiếp, tác phong nơi công sở là sức mạnh cạnh tranh trong thời đại ngày nay

  Kỹ năng giao tiếp và tác phong nơi công sở: Kỹ năng giao tiếp, tác phong nơi công sở là sức mạnh cạnh tranh trong thời đại ngày nay/ Lê Huy Khoa. -- TP. Hồ Chí Minh: Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh/ 2021. - 288tr;. 20cm. Call no. : 302 L433-K45

   8 p hcmute 05/12/2022 7 0

 • An introduction to sociolinguistics

  An introduction to sociolinguistics

  An introduction to sociolinguistics Ronald Wardhaugh, Janet M. Fuller. -- Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 2021. 456p.; 24cm. Call no. : 306.44 W265

   14 p hcmute 24/11/2022 39 0

 • African American studies: the discipline and its dimensions

  African American studies: the discipline and its dimensions

  African american studies: the discipline and its dimensions is a comprehensive resource book that recounts the development of the discipline of African American studies and provides a basic reference source for sixteen areas of knowledge of the discipline: anthropology, art, dance, economics, education, film, history, literature, music, philosophy, psychology, religion, sociology, political science, science and technology, sports and religion....

   12 p hcmute 15/11/2022 27 0

 • Organizational behavior

  Organizational behavior

  ROBBINS, STEPHEN P Organizational behavior/ Stephen P. Robbins, Timothy A. Judge, Neharika Vohra. -- 18th ed. -- India: Rahul Print O Pack, 2019 xxxiv, 740p.: ill.; 25cm Dùng cho môn học: Hành vi tổ chức Includes bibliographical references and index ISBN 9789353067038 1. Organizational behavior. I. Judge, Timothy A. II. Vohra, Neharika. Dewey Class no. : 658.3 -- dc 23 Call no. :...

   19 p hcmute 15/11/2022 9 0

 • Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches

  Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches

  This best-selling text pioneered the comparison of qualitative, quantitative, and mixed method research design. For all three approaches, John W. Creswell and new co-author J. David Creswell include a preliminary consideration of philosophical assumptions, key elements of the research process, a review of the literature, an assessment of the use of theory in research applications, and reflections about the importance of writing and ethics in...

   23 p hcmute 15/11/2022 25 0

 • The Study Skills Handbook: Stella Cottrell

  The Study Skills Handbook: Stella Cottrell

  This is the ultimate guide to study skills, written by million copy bestselling author Stella Cottrell. Her tried and tested approach, based on over twenty years' experience of working with students, has helped over a million students to achieve their potential. When it comes to studying, there is no one-size-fits-all approach. This engaging and accessible guide shows students how to tailor their learning to their individual needs in order to...

   6 p hcmute 15/11/2022 25 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số