• Hiệu quả kinh tế và tiềm năng phát triển điện năng lượng mặt trời tại tỉnh Tây Ninh

  Hiệu quả kinh tế và tiềm năng phát triển điện năng lượng mặt trời tại tỉnh Tây Ninh

  Hiệu quả kinh tế và tiềm năng phát triển điện năng lượng mặt trời tại tỉnh Tây Ninh: Luận văn thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế/ Lê Thanh Chinh; Trương Thị Hiền (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2023 9tr.: minh họa; 30cm + 01 file 1. Điện mặt trời . 2. Kinh tế. 3. Năng lượng mặt trời ....

   101 p hcmute 24/05/2024 14 2

 • Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình giảng dạy hệ thống điều hòa không khí của ô tô

  Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình giảng dạy hệ thống điều hòa không khí của ô tô

  Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình giảng dạy hệ thống điều hòa không khí của ô tô: Luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật cơ khí động lực/ Danh Oanh Na; Nguyễn Văn Long Giang (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2024 xvi, 121tr.: minh họa; 30cm + 01 file 1. Điều hòa không khí. 2. Ô tô. 3. Mô...

   147 p hcmute 24/05/2024 14 2

 • Nghiên cứu, thiết kế chế tạo mô hình hệ thống điều khiển chiếu sáng tự động trên ô tô

  Nghiên cứu, thiết kế chế tạo mô hình hệ thống điều khiển chiếu sáng tự động trên ô tô

  Nghiên cứu, thiết kế chế tạo mô hình hệ thống điều khiển chiếu sáng tự động trên ô tô/ Nguyễn Hoàng Nam; Nguyễn Văn Long Giang (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2023 xxiv, 113tr.: minh họa; 30cm + 01 file 1. Điều khiển tự động. 2. Ô tô. 3. Thiết bị chiếu sáng. I. Nguyễn Văn Long Giang,...

   143 p hcmute 24/05/2024 17 2

 • Mô hình giảng dạy hệ thống phun xăng điện tử có hiển thị thông số của cảm biến

  Mô hình giảng dạy hệ thống phun xăng điện tử có hiển thị thông số của cảm biến

  Mô hình giảng dạy hệ thống phun xăng điện tử có hiển thị thông số của cảm biến: Luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật cơ khí động lực/ Trần Minh Triết, Đỗ Văn Dũng (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2024 xxvii, 95tr.: minh họa; 30cm + 01 file 1. Hệ thống phun xăng . 2. Hệ thống phun xăng...

   126 p hcmute 24/05/2024 12 2

 • Đề xuất giải pháp và phân tích mạng massive MIMO hỗ trợ Internet of Things

  Đề xuất giải pháp và phân tích mạng massive MIMO hỗ trợ Internet of Things

  Đề xuất giải pháp và phân tích mạng massive MIMO hỗ trợ Internet of Things: Luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật điện tử/ Hà Trần Trọng Hữu; Đoàn Xuân Toàn (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2024 xvii, 65tr.: minh họa; 30cm + 01 file 1. Kỹ thuật vô tuyến . 2. Xử lý tín hiệu. I. Đoàn Xuân Toàn,...

   86 p hcmute 24/05/2024 12 3

 • Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng tại Điện lực Châu Thành

  Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng tại Điện lực Châu Thành

  Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng tại Điện lực Châu Thành: Luận văn thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế/ Nguyễn Ngọc Phương; Nguyễn Duy Thục (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2024 xxiii, 68tr.: minh họa; 30cm + 01 file 1. Điện năng . 2. Chăm sóc khách hàng. 3. Dịch vụ. 4. Tây Ninh . I....

   96 p hcmute 24/05/2024 13 2

 • Phát triển kĩ năng giao tiếp tiếng Anh qua học tập phục vụ cộng đồng cho sinh viên các ngành kỹ thuật

  Phát triển kĩ năng giao tiếp tiếng Anh qua học tập phục vụ cộng đồng cho sinh viên các ngành kỹ thuật

  Phát triển kĩ năng giao tiếp tiếng Anh qua học tập phục vụ cộng đồng cho sinh viên các ngành kỹ thuật: Luận án tiến sĩ ngành Giáo dục học/ Trương Trần Minh Nhật; Dương Thị Kim Oanh (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2024 x, 355tr.: minh họa; 30cm + 01 file 1. Giáo dục đại học. 2. Hoạt...

   366 p hcmute 24/05/2024 20 2

 • Dạy học theo tiếp cận năng lực thực hiện mô đun lắp đặt điện tại các trường cao đẳng nghề

  Dạy học theo tiếp cận năng lực thực hiện mô đun lắp đặt điện tại các trường cao đẳng nghề

  Dạy học theo tiếp cận năng lực thực hiện mô đun lắp đặt điện tại các trường cao đẳng nghề: Luận án tiến sĩ ngành Giáo dục học/ Trần Chí Độ; Nguyễn Văn Tuấn, Phan Long (Giảng viên hướng dẫn) . -- Tp. Hồ Chí Minh: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2024 xv, 310tr.: bảng; 30cm + CD 1. Cao đẳng nghề. 2. Giáo dục đại...

   327 p hcmute 24/05/2024 14 1

 • Tổ chức hoạt động khám phá khoa học theo định hướng giáo dục Stem cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi

  Tổ chức hoạt động khám phá khoa học theo định hướng giáo dục Stem cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi

  Tổ chức hoạt động khám phá khoa học theo định hướng giáo dục Stem cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi: Luận án tiến sĩ ngành Giáo dục học/ Bùi Thị Giáng Hương; Vũ Trọng Rỹ, Võ Thị Ngọc Lan (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2024 387tr.: minh họa; 30cm + 01 file 1. Giáo dục mầm non . 2. Giáo...

   391 p hcmute 24/05/2024 14 1

 • Nghiên cứu bộ nghịch lưu tăng áp ba bậc hình T trong trạng thái bình thường và sự cố hở mạch khóa công suất

  Nghiên cứu bộ nghịch lưu tăng áp ba bậc hình T trong trạng thái bình thường và sự cố hở mạch khóa công suất

  Nghiên cứu bộ nghịch lưu tăng áp ba bậc hình T trong trạng thái bình thường và sự cố hở mạch khóa công suất: Luận án tiến sĩ ngành Kỹ thuật điện tử/ Trần Vĩnh Thanh; Nguyễn Minh Khai (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2024 xxii, 196tr.: minh họa; 30cm + 01 file 1. Bộ nghịch lưu. 2. Kỹ...

   202 p hcmute 24/05/2024 11 1

 • Bồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên tiểu học

  Bồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên tiểu học

  Bồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên tiểu học: Luận án tiến sĩ ngành Giáo dục học/ Hà Văn Tú; Võ Thị Ngọc Lan, Hoàng Mai Khanh (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2024 xvii, 351tr.: minh họa; 30cm + 01 file 1. Bồi dưỡng năng lực. 2. Giáo dục tiểu học. 3. Giáo...

   366 p hcmute 24/05/2024 14 0

 • Giao thức đa truy cập không trực giao cho các mạng vô tuyến chuyển tiếp hợp tác thu thập năng lượng

  Giao thức đa truy cập không trực giao cho các mạng vô tuyến chuyển tiếp hợp tác thu thập năng lượng

  Giao thức đa truy cập không trực giao cho các mạng vô tuyến chuyển tiếp hợp tác thu thập năng lượng: Luận án tiến sĩ ngành Kỹ thuật điện tử/ Trần Quý Hữu; Phan Văn Ca, Viên Quốc Tuấn (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2024 xvii, 148tr.: minh họa; 30cm + 01 file 1. Đa truy cập không trực...

   120 p hcmute 24/05/2024 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hcmute