• Nghệ thuật thiết kế

  Nghệ thuật thiết kế

  Nghệ thuật thiết kế/ Vũ Trần Mai Trâm. -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2021 447tr.: hình ảnh; 27cm Dùng cho môn học Nghệ thuật trình bày ấn phẩm ISBN 9786047382712 Call no. : 686 V986-T771

   449 p hcmute 01/11/2022 229 13

 • Nhân cách con người Việt Nam và sự phát triển nguồn nhân lực trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay

  Nhân cách con người Việt Nam và sự phát triển nguồn nhân lực trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay

  Nhân cách con người Việt Nam và sự phát triển nguồn nhân lực trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay (Sách chuyên khảo)

   165 p hcmute 15/10/2021 365 20

 • Từ điển chuyên ngành ô tô (Anh - Việt - Việt - Anh - Từ viết tắt)

  Từ điển chuyên ngành ô tô (Anh - Việt - Việt - Anh - Từ viết tắt)

  Từ điển chuyên ngành ô tô: Anh Việt - Việt Anh - Từ viết tắt/ Đỗ Văn Dũng, Phan Nguyễn Quí Tâm. -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2021 1135 tr.; 24cm Dùng cho môn học Anh văn chuyên ngành ISBN 9786047376889 1. Ô tô -- Từ điển. 2. Kỹ thuật học -- Từ điển. I. Phan Nguyễn Quí Tâm.Dewey Class no. : 629.2203 -- dc 23Call no. :...

   1138 p hcmute 15/10/2021 492 51

 • Khai thác hiệu quả đường ô tô cao tốc, Lý thuyết và thực tiễn

  Khai thác hiệu quả đường ô tô cao tốc, Lý thuyết và thực tiễn

  Khai thác hiệu quả đường ô tô cao tốc - Lý thuyết và thực tiễn: Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương (Sách chuyên khảo dùng cho sinh viên ngành Logistics)/ Hoàng Văn Long, Trần Đăng Thịnh. -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2021 191tr.: bảng; 24cm Dùng cho môn học Kinh tế vận tải và Logistic; Quản trị vận hành; Vận...

   194 p hcmute 15/10/2021 141 10

 • Giáo trình trang bị điện và điện tử ô tô hiện đại - Hệ thống điện động cơ

  Giáo trình trang bị điện và điện tử ô tô hiện đại - Hệ thống điện động cơ

  Giáo trình trang bị điện và điện tử ô tô hiện đại: Hệ thống điện động cơ/ Đỗ Văn Dũng. -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2021 374 tr.; 24cm Dùng cho môn học Hệ thống điện, điện tử ô tô ISBN 9786047376902 1. Điều khiển động cơ. 2. Điện tử ô tô. 3. Ô tô -- Động cơ. 4. Ô tô -- Hệ thống điện.Dewey Class...

   377 p hcmute 15/10/2021 580 62

 • Giáo trình hệ thống phun xăng, đánh lửa điện tử trên mô tô, xe máy

  Giáo trình hệ thống phun xăng, đánh lửa điện tử trên mô tô, xe máy

  Giáo trình hệ thống phun xăng, đánh lửa điện tử trên mô tô, xe máy/ Đỗ Văn Dũng. -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2021 431 tr.; 24cm Dùng cho môn học Thực tập hệ thống điều khiển động cơ ISBN 9786047375790 1. Động cơ đốt trong. 2. Hệ thống mồi lửa. 3. Hệ thống phun xăng.Dewey Class no. : 629.254 -- dc 23Call no. :...

   434 p hcmute 15/10/2021 352 32

 • Giáo trình đồ án môn học kết cấu Bê-Tông cốt thép theo TCVN 5574:2018

  Giáo trình đồ án môn học kết cấu Bê-Tông cốt thép theo TCVN 5574:2018

  Giáo trình đồ án môn học kết cấu bê - tông cốt thép theo TCVN 5574:2018: Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Xây dựng/ Nguyễn Văn Hậu. -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2021 142 tr.; 24cm Dùng cho môn học Đồ án môn học kết cấu bê tông cốt thép ISBN 9786047380855 1. Bê tông. 2. Bê tông cốt thép. 3. Bê tông cốt thép --...

   145 p hcmute 15/10/2021 332 33

 • Giáo trình tối ưu hóa

  Giáo trình tối ưu hóa

  Giáo trình tối ưu hóa: Dành cho sinh viên khối ngành Kinh tế/ Nguyễn Khắc Hiếu, Nguyễn Thị Anh Vân, Nguyễn Thị Mai Trâm. -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2021 211tr.: bảng; 24cm Dùng cho môn học Tối ưu hóa ISBN 9786047382163 1. Tối ưu hóa. I. Nguyễn Thị Anh Vân. II. Nguyễn Thị Mai Trâm.Dewey Class no. : 519.3 -- dc 23Call no. :...

   214 p hcmute 15/10/2021 433 65

 • Giáo trình thiết kế ô tô

  Giáo trình thiết kế ô tô

  Giáo trình thiết kế ô tô/ Đặng Quý, Đỗ Văn Dũng, Dương Tuấn Tùng. -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2021 282tr.; 24cm Dùng cho môn học Thiết kế ô tô ISBN 9786047381326 1. Ô tô. 2. Ô tô -- Thiết kế. I. Đỗ Văn Dũng. II. Dương Tuấn Tùng.Dewey Class no. : 629.231 -- dc 23Call no. : 629.231 Đ182-Q166

   285 p hcmute 14/10/2021 323 64

 • Giáo trình tài chính quốc tế

  Giáo trình tài chính quốc tế

  Giáo trình tài chính quốc tế: Giáo trình dùng cho sinh viên khối ngành Kinh tế/ Lê Thị Mai Hương, Trần Văn Hùng, Nguyễn Thị Châu Long. -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2021 207 tr.; 24cm Dùng cho môn học Tài chính quốc tế ISBN 9786047381302 1. Tài chính quốc tế. I. Nguyễn Thị Châu Long. II. Trần Văn Hùng.Dewey Class no. :...

   210 p hcmute 14/10/2021 211 18

 • Giáo trình kinh tế năng lượng

  Giáo trình kinh tế năng lượng

  Giáo trình kinh tế năng lượng: tái bản lần thứ nhất, có chỉnh sửa, bổ sung/ Đặng Thành Trung, Đặng Thị Thanh Loan. -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2021 275tr.: hình, bảng; 24cm Dùng cho môn học Kinh tế năng lượng ISBN 9786047382323 1. Kinh tế năng lượng. 2. Kinh tế năng lượng -- Giáo trình. I. Đặng Thị Thanh...

   278 p hcmute 14/10/2021 189 21

 • Giáo trình hệ thống máy tính điều khiển ô tô

  Giáo trình hệ thống máy tính điều khiển ô tô

  Giáo trình hệ thống máy tính điều khiển ô tô/ Đỗ Văn Dũng, Nguyễn Văn Long Giang. -- Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2021 207tr.: hình ảnh ; 24cm Dùng cho môn học Kỹ thuật điều khiển động cơ, Công nghệ kỹ thuật ô tô ISBN 9786047375738 1. Điều khiển ô tô. 2. Ô tô. 3. Ô tô -- Ứng dụng tin học. I. Nguyễn Văn Long...

   210 p hcmute 14/10/2021 193 32

Hướng dẫn khai thác thư viện số