• Lịch sử đô thị Việt Nam từ Nhà nước Văn Lang đến ngày nay

  Lịch sử đô thị Việt Nam từ Nhà nước Văn Lang đến ngày nay

  Lịch sử đô thị Việt Nam từ Nhà nước Văn Lang đến ngày nay/ Đoàn Khắc Tỉnh. -- H.: Xây dựng, 2020. - 396tr.; 26cm.Call no. : 959.7 Đ631-T588

   16 p hcmute 02/03/2023 182 3

 • Aung San Suu Kyi A portrait in words and pictures - Sợ hãi & tự do

  Aung San Suu Kyi A portrait in words and pictures - Sợ hãi & tự do

  Aung San Suu Kyi A portrait in words and pictures - Sợ hãi & tự do/ Christophe Loviny; Đỗ Hùng (người dịch). -- TP. Hồ Chí Minh: Hồng Đức, 2016.- 160tr.; minh họa màu, 24cm Aung San Suu Kyi - A portrait in words and pictures ISBN 9786048691592 1. Aung San Suu Kyi. 2. Nhà hoạt động chính trị -- Myanmar. 3. Tiểu sử. I. Aung Pyae. II. Lynn Bo Bo. III. Minzayar. IV. Pyay Kyaw Myint. V. Soo Than Win. Dewey...

   8 p hcmute 19/12/2022 122 0

 • Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh: Dặm dài lịch sử (1689-2020): Tập 1 (1698-1945)

  Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh: Dặm dài lịch sử (1689-2020): Tập 1 (1698-1945)

  Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh: Dặm dài lịch sử (1689-2020): Tập 1 (1698-1945)/ Nguyễn Đình Tư. - TP. Hồ Chí Minh: Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh, 2021. - 791tr. ; 29cm. ISBN 9786043354690 Call no. : 959.779 N573-T883

   13 p hcmute 19/12/2022 154 0

 • Nguyễn Vỹ và quá trình tiếp nhận

  Nguyễn Vỹ và quá trình tiếp nhận

  Nguyễn Vỹ và quá trình tiếp nhận /Hội văn học Nghệ thuật Tỉnh Quảng Ngãi. - Tây Nguyên: Cơ quan TTXVN khu vực Miền Trung, 2018. - 620tr.; 21cm. Call no. : 920.71 N573

   13 p hcmute 19/12/2022 119 0

 • Thoại Ngọc Hầu qua những tài liệu mới

  Thoại Ngọc Hầu qua những tài liệu mới

  Thoại Ngọc Hầu qua những tài liệu mới /Trần Hoàng Vũ. - TP. Hồ Chí Minh: Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2021. - 474tr.; 24cm. ISBN 9786043353945 Call no. : 959.7029092 T772-V986

   19 p hcmute 19/12/2022 91 0

 • Những người đàn bà lừng danh trong lịch sử

  Những người đàn bà lừng danh trong lịch sử

  Những người đàn bà lừng danh trong lịch sử /Nguyễn Vỹ. - H.: Văn Học, 2018. - 403tr.; 21cm. ISBN 9786049698736 Call no. : 920.72 N573-V996

   7 p hcmute 19/12/2022 142 0

 • Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh Đài hoa vĩnh cửu: Ký sự văn học

  Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh Đài hoa vĩnh cửu: Ký sự văn học

  Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh Đài hoa vĩnh cửu: Ký sự văn học/ Hồ Phương. - In lần thứ hai. - Hà Nội: Quân đội Nhân dân, 2015. - 238tr.; 21cm. ISBN 9786045118726 Call no. : 959.704 H678-P577

   9 p hcmute 15/12/2022 110 0

 • Developing Transnational American Studies: Intercultural Studies 8

  Developing Transnational American Studies: Intercultural Studies 8

  GERNALZICK NADJA Developing Transnational American Studies: Intercultural Studies 8/ Nadja Gernalzick, Heike C. Spickermann . -- 5th ed. -- Germany: Universitatsverlag Winter Heidelberg, 2019 188p. Dùng cho môn học Nghiên cứu Văn hóa Mỹ ISBN 9783825369507 1. Intellectual life. 2. Social change. 3. Study skills. I. Heike C. Spickermann . Dewey Class no. : 973 -- dc 23 Call no. : 973 G376

   5 p hcmute 15/11/2022 115 0

 • Lịch sử Văn minh thế giới

  Lịch sử Văn minh thế giới

  Lịch sử Văn minh thế giới/ Vũ Dương Ninh, Nguyễn Gia Phu, Nguyễn Quốc Hùng, Đinh Ngọc Bảo. -- Tái bản lần thứ 22. -- Vĩnh Phúc : Giáo dục Việt Nam, 2022. - 371p. 21cm. Dùng cho môn học Lịch sử vân minh Thế giới. ISBN 9786040308504. Call no. : 909 V986-N714

   9 p hcmute 08/11/2022 189 2

 • Traditions & encounters : A global perspective on the past - Volume C : From 1750 to the present

  Traditions & encounters : A global perspective on the past - Volume C : From 1750 to the present

  Traditions & encounters : A global perspective on the past - Volume C : From 1750 to the present / Jerry H. Bentley, Herbert F. Ziegler. -- 5th ed. -- New York : McGraw-Hill, 2011. xxxi, 618-924, [31]p. ; 28cm ISBN 9780077367992 Dewey Class no. : 909 -- dc 23 Call no. : 909 B477

   15 p hcmute 22/07/2022 164 0

 • Many Europes : Choice and chance in Western civilization - Volume II: Since 1500

  Many Europes : Choice and chance in Western civilization - Volume II: Since 1500

  Many Europes : Choice and chance in Western civilization - Volume II: Since 1500 / Paul Edward Dutton, Suzanne Marchand, Deborah Harkness. -- New York. : McGraw-Hill Companies, 2014. xxix, [865] p. ; 28 cm ISBN 9780073330501 Dewey Class no. : 940 -- dc 23 Call no. : 940 D981

   26 p hcmute 22/07/2022 167 0

 • Many Europes : Choice and chance in Western civilization - Volume II: Since 1500

  Many Europes : Choice and chance in Western civilization - Volume II: Since 1500

  "The main text Many Europes (007338545X) has 26 chapters. The three splits are each titled Many Europes. Volume I (0073330493) Ch. 1-14 of the main book. Volume II (0073330507) Ch. 13-26 of the main book. The third volume is unnumbered: Renaissance to Present (0073330515) Ch. 12-26 of the main book"--Publisher. Call no. : 940 D981

   26 p hcmute 07/07/2022 163 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hcmute
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhcmute28430vi