• Proceedings of 2019 international conference on system science and engineering (ICSSE)

  Proceedings of 2019 international conference on system science and engineering (ICSSE)

  Proceedings of 2019 international conference on system science and engineering (ICSSE). -- Quang Binh: Dong Hoi, 2019. - 761 p.: ill; 30 cm. Call no. : 620 P963

   14 p hcmute 22/05/2024 10 0

 • Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần thứ IV: = Proceedings of the 4th national conference on mechanical science and technology & technology. T.2

  Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần thứ IV: = Proceedings of the 4th national conference on mechanical science and technology & technology. T.2

  Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần thứ IV: = Proceedings of the 4th national conference on mechanical science and technology & technology. T.2. -- TP HCM: nxb Đại học Quốc gia TP HCM, 2015. - 945tr.: bảng, hình vẽ; 30 cm. ĐTTS ghi: Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM; Tổng hội Cơ khí Việt Nam ; Trường Đại học Nông lâm TP HCM Thư mục cuối mỗi...

   22 p hcmute 22/05/2024 16 1

 • Issues Challenges and Opportunities for Development/ UNESCO Report, Engineering, , UNESCO Publishing, 2010

  Issues Challenges and Opportunities for Development/ UNESCO Report, Engineering, , UNESCO Publishing, 2010

  Issues Challenges and Opportunities for Development/ UNESCO Report, Engineering, , UNESCO Publishing, 2010

   392 p hcmute 06/03/2024 82 1

 • Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa Học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2014: Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận, 24-26 tháng 7 năm 2014

  Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa Học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2014: Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận, 24-26 tháng 7 năm 2014

  Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa Học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2014: Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận, 24-26 tháng 7 năm 2014/ Hội Cơ học Thủy khí. -- H.: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2015. - 738tr.; 24cm. Call no. : 620.106 T968

   10 p hcmute 11/10/2023 196 0

 • Abrasive erosion & corrosion of hydraulic machinery

  Abrasive erosion & corrosion of hydraulic machinery

  This book gives a systematic exposition of abrasive erosion and corrosion of hydraulic machinery in both theory and engineering practice, and is the first comprehensive volume to cover this area in depth. All the important subjects are discussed including fundamentals, calculation, analysis and numerical simulation of liquid-solid flow design, erosion-resistant materials, interaction between cavitation and abrasive erosion, and corrosion of...

   10 p hcmute 11/09/2023 130 1

 • Abrasive erosion & corrosion of hydraulic machinery

  Abrasive erosion & corrosion of hydraulic machinery

  This book gives a systematic exposition of abrasive erosion and corrosion of hydraulic machinery in both theory and engineering practice, and is the first comprehensive volume to cover this area in depth. All the important subjects are discussed including fundamentals, calculation, analysis and numerical simulation of liquid-solid flow design, erosion-resistant materials, interaction between cavitation and abrasive erosion, and corrosion of...

   8 p hcmute 11/09/2023 151 0

 • Femtosecond beam science

  Femtosecond beam science

  This book explores recent developments and advances in femtosecond beam science, making these more accessible through contributions from leaders in the field. Each contribution aims to make the particular area of femtosecond beam science accessible through explaining the particular field, reviewing recent advances worldwide, and featuring important results and possible future uses of femtosecond pulses in the field. Femtosecond beam science is...

   11 p hcmute 11/09/2023 114 0

 • Applied fluid mechanics

  Applied fluid mechanics

  This popular applications-oriented approach to engineering technology fluid mechanics covers all of the basic principles of fluid mechanics--both statics and dynamics--in a clear, practical presentation that ties theory directly to real devices and systems used in chemical process industries, manufacturing, plant engineering, waste water handling and product design. "The Big Picture" sections--focus on real products or systems where the...

   12 p hcmute 21/03/2023 301 0

 • Dạy học vẽ kỹ thuật dựa vào công nghệ tương tác ảo: Sách chuyên khảo

  Dạy học vẽ kỹ thuật dựa vào công nghệ tương tác ảo: Sách chuyên khảo

  Dạy học vẽ kỹ thuật dựa vào công nghệ tương tác ảo: Sách chuyên khảo/ Trần Kim Tuyền. -- Tp.Hồ Chí Minh.: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2022. - 131tr.: Bảng, Minh họa 24cm. Call no. : 604.2 T772-T968

   13 p hcmute 28/02/2023 425 6

 • Các giải pháp kết cấu công trình ven biển thích ứng biến đổi khí hậu

  Các giải pháp kết cấu công trình ven biển thích ứng biến đổi khí hậu

  Các giải pháp kết cấu công trình ven biển thích ứng biến đổi khí hậu/ Vũ Minh Tuấn (chủ biên), Nguyễn Viết Thanh, Nguyễn Thị Bạch Dương, Nguyễn Thành Trung. -- H.: Xây dựng, 2020. - 200tr.; 21cm. ISBN 9786048232788 Call no. : 627.58 V986-T883

   16 p hcmute 06/01/2023 327 0

 • Phòng chống hạn và xâm nhập mặn bằng giải pháp công trình và phi công trình

  Phòng chống hạn và xâm nhập mặn bằng giải pháp công trình và phi công trình

  Phòng chống hạn và xâm nhập mặn bằng giải pháp công trình và phi công trình /Vũ Thanh Tú(chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy, Lê Thị Thu Huyền... - Hà Nội: Xây dựng, 2021. - 298tr.; 21cm. ISBN 9786048260552 Call no. : 627.52 V986-T883

   20 p hcmute 19/12/2022 354 0

 • Tác Động của biến đổi khí hậu đến hệ thống thủy lợi và giải pháp ứng phó

  Tác Động của biến đổi khí hậu đến hệ thống thủy lợi và giải pháp ứng phó

  Tác Động của biến đổi khí hậu đến hệ thống thủy lợi và giải pháp ứng phó /Nguyễn Tuấn Anh, Lê Văn Chín, Ngô Lê An, Phạm Tất Thắng. - H. : Xây dựng, 2021. - 200tr.; 21 cm. ISBN 9786048260569 Call no. : 627.52 N573-A596

   14 p hcmute 19/12/2022 312 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hcmute