• Kỹ thuật trồng rau sạch:Trồng rau ăn lá

  Kỹ thuật trồng rau sạch:Trồng rau ăn lá

  Kỹ thuật trồng rau sạch:Trồng rau ăn lá / Tạ Thu Cúc. -- H. : Phụ nữ, 2007 123tr.; 19cm Dewey Class no. : 635 -- dc 22 Call no. : 635 T111-C963

   4 p hcmute 03/06/2022 92 3

 • Kĩ thuật trồng cây công nghiệp: Sách dành cho cao đẳng sư phạm

  Kĩ thuật trồng cây công nghiệp: Sách dành cho cao đẳng sư phạm

  Kĩ thuật trồng cây công nghiệp: Sách dành cho cao đẳng sư phạm/ Vũ Đình Chính, Nguyễn Văn Bình. -- H.: Đại học Sư phạm, 2007 100tr.; 24cm Dewey Class no. : 633.7 -- dc 22 Call no. : 633.7 V986-C539

   5 p hcmute 03/06/2022 88 0

 • 101 hướng dẫn thiết thực cá cảnh

  101 hướng dẫn thiết thực cá cảnh

  101 hướng dẫn thiết thực cá cảnh/ Saigonbook. -- Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2006 63tr.; 19cm Dewey Class no. : 639.34 -- dc 22 Call no. : 639.34 M917

   4 p hcmute 03/06/2022 50 0

 • Giáo trình chăn nuôi lợn : Dùng trong các trường THCN

  Giáo trình chăn nuôi lợn : Dùng trong các trường THCN

  Giáo trình chăn nuôi lợn : Dùng trong các trường THCN / Vũ Đình Tôn, Trần Thị Thuận. -- H. : Nxb.Hà Nội, 2006 232tr. ; 24cm Dewey Class no. : 636.4 -- dc 22 Call no. : 636.4 V986-T663

   9 p hcmute 03/06/2022 57 1

 • Giáo trình kỹ thuật trồng lúa

  Giáo trình kỹ thuật trồng lúa

  Giáo trình kỹ thuật trồng lúa / Đinh Thế Lộc. -- H. : Nxb.Hà Nội, 2006 222tr. ; 24cm Dewey Class no. : 633.18 -- dc 22 Call no. : 633.18 Đ584-L811

   9 p hcmute 03/06/2022 61 0

 • Sổ tay phòng trị bệnh cho bò sữa

  Sổ tay phòng trị bệnh cho bò sữa

  Sổ tay phòng trị bệnh cho bò sữa/ Phạm Sỹ Lăng. -- Hà Nội: Nông nghiệp, 2006 267tr.; 21cm Dewey Class no. : 636.20089 -- dc 22 Call no. : 636.20089 P534-L269

   7 p hcmute 03/06/2022 67 0

 • Chăn nuôi Vịt - Ngan đạt hiệu quả kinh tế cao

  Chăn nuôi Vịt - Ngan đạt hiệu quả kinh tế cao

  Chăn nuôi Vịt - Ngan đạt hiệu quả kinh tế cao/ Nguyễn Đức Trọng. -- Hà Nội: Nông nghiệp, 2006 82tr.; 19cm Dewey Class no. : 636.5 -- dc 22 Call no. : 636.5 N573-T853

   10 p hcmute 03/06/2022 63 0

 • Nguồn gen giống lợn móng cái

  Nguồn gen giống lợn móng cái

  Nguồn gen giống lợn móng cái/ Nguyễn Văn Đức. -- Hà Nội.: Lao động - Xã hội, 2006 152tr.; 19cm Dewey Class no. : 636.088 -- dc 22 Call no. : 636.088 N573-Đ822

   10 p hcmute 03/06/2022 56 0

 • Giáo trình chăn nuôi trâu bò : Dùng trong các trường THCN

  Giáo trình chăn nuôi trâu bò : Dùng trong các trường THCN

  Giáo trình chăn nuôi trâu bò : Dùng trong các trường THCN / Vũ Chí Cương. -- H.: Nxb Hà nội, 2005 147tr.; 24cm Dewey Class no. : 636.2 -- dc 22 Call no. : 636.2 V986-C973

   7 p hcmute 03/06/2022 60 0

 • Công nghệ than Việt Nam thời kỳ 1888-1945

  Công nghệ than Việt Nam thời kỳ 1888-1945

  Công nghệ than Việt Nam thời kỳ 1888-1945/ Cao Văn Biền. -- H: Khoa học xã hội, 1998 292tr; 20.5cm Dewey Class no. : 333.822 095 97 -- dc 21 Call no. : 333.822 C235-B588

   10 p hcmute 01/06/2022 48 0

 • Tài liệu tham khảo quản lý bền vững đất đai

  Tài liệu tham khảo quản lý bền vững đất đai

  Tài liệu tham khảo quản lý bền vững đất đai/ {Ktg}. -- Washington,DC: Ngân hàng Thế giới, 2008 183tr.; 28cm Dewey Class no. : 333.7316 -- dc 22 Call no. : 333.7316 T129

   9 p hcmute 01/06/2022 65 0

 • Đất đai trong thời lỳ chuyển đổi: Cải cách nghèo đói ở nông thôn Việt Nam

  Đất đai trong thời lỳ chuyển đổi: Cải cách nghèo đói ở nông thôn Việt Nam

  Đất đai trong thời lỳ chuyển đổi: Cải cách nghèo đói ở nông thôn Việt Nam/ Martin Ravaliion, Dominique van de Walle. -- Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2008 222tr; 24cm Dewey Class no. : 333.31 -- dc 22 Call no. : 333.31 R252

   13 p hcmute 01/06/2022 54 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số