• The science of ice cream

  The science of ice cream

  Written in an accessible style, the fully revised second edition of this bestseller aims to show how much science there is in ice cream. Call no. : 637.4 C597

   18 p hcmute 10/03/2023 129 0

 • Kỹ thuật trồng rau sạch:Trồng rau ăn lá

  Kỹ thuật trồng rau sạch:Trồng rau ăn lá

  Kỹ thuật trồng rau sạch:Trồng rau ăn lá / Tạ Thu Cúc. -- H. : Phụ nữ, 2007 123tr.; 19cm Dewey Class no. : 635 -- dc 22 Call no. : 635 T111-C963

   4 p hcmute 03/06/2022 267 3

 • Kĩ thuật trồng cây công nghiệp: Sách dành cho cao đẳng sư phạm

  Kĩ thuật trồng cây công nghiệp: Sách dành cho cao đẳng sư phạm

  Kĩ thuật trồng cây công nghiệp: Sách dành cho cao đẳng sư phạm/ Vũ Đình Chính, Nguyễn Văn Bình. -- H.: Đại học Sư phạm, 2007 100tr.; 24cm Dewey Class no. : 633.7 -- dc 22 Call no. : 633.7 V986-C539

   5 p hcmute 03/06/2022 247 0

 • 101 hướng dẫn thiết thực cá cảnh

  101 hướng dẫn thiết thực cá cảnh

  101 hướng dẫn thiết thực cá cảnh/ Saigonbook. -- Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2006 63tr.; 19cm Dewey Class no. : 639.34 -- dc 22 Call no. : 639.34 M917

   4 p hcmute 03/06/2022 162 1

 • Giáo trình chăn nuôi lợn : Dùng trong các trường THCN

  Giáo trình chăn nuôi lợn : Dùng trong các trường THCN

  Giáo trình chăn nuôi lợn : Dùng trong các trường THCN / Vũ Đình Tôn, Trần Thị Thuận. -- H. : Nxb.Hà Nội, 2006 232tr. ; 24cm Dewey Class no. : 636.4 -- dc 22 Call no. : 636.4 V986-T663

   9 p hcmute 03/06/2022 195 3

 • Giáo trình kỹ thuật trồng lúa

  Giáo trình kỹ thuật trồng lúa

  Giáo trình kỹ thuật trồng lúa / Đinh Thế Lộc. -- H. : Nxb.Hà Nội, 2006 222tr. ; 24cm Dewey Class no. : 633.18 -- dc 22 Call no. : 633.18 Đ584-L811

   9 p hcmute 03/06/2022 184 1

 • Sổ tay phòng trị bệnh cho bò sữa

  Sổ tay phòng trị bệnh cho bò sữa

  Sổ tay phòng trị bệnh cho bò sữa/ Phạm Sỹ Lăng. -- Hà Nội: Nông nghiệp, 2006 267tr.; 21cm Dewey Class no. : 636.20089 -- dc 22 Call no. : 636.20089 P534-L269

   7 p hcmute 03/06/2022 169 0

 • Chăn nuôi Vịt - Ngan đạt hiệu quả kinh tế cao

  Chăn nuôi Vịt - Ngan đạt hiệu quả kinh tế cao

  Chăn nuôi Vịt - Ngan đạt hiệu quả kinh tế cao/ Nguyễn Đức Trọng. -- Hà Nội: Nông nghiệp, 2006 82tr.; 19cm Dewey Class no. : 636.5 -- dc 22 Call no. : 636.5 N573-T853

   10 p hcmute 03/06/2022 151 0

 • Nguồn gen giống lợn móng cái

  Nguồn gen giống lợn móng cái

  Nguồn gen giống lợn móng cái/ Nguyễn Văn Đức. -- Hà Nội.: Lao động - Xã hội, 2006 152tr.; 19cm Dewey Class no. : 636.088 -- dc 22 Call no. : 636.088 N573-Đ822

   10 p hcmute 03/06/2022 151 0

 • Giáo trình chăn nuôi trâu bò : Dùng trong các trường THCN

  Giáo trình chăn nuôi trâu bò : Dùng trong các trường THCN

  Giáo trình chăn nuôi trâu bò : Dùng trong các trường THCN / Vũ Chí Cương. -- H.: Nxb Hà nội, 2005 147tr.; 24cm Dewey Class no. : 636.2 -- dc 22 Call no. : 636.2 V986-C973

   7 p hcmute 03/06/2022 178 1

 • Công nghệ than Việt Nam thời kỳ 1888-1945

  Công nghệ than Việt Nam thời kỳ 1888-1945

  Công nghệ than Việt Nam thời kỳ 1888-1945/ Cao Văn Biền. -- H: Khoa học xã hội, 1998 292tr; 20.5cm Dewey Class no. : 333.822 095 97 -- dc 21 Call no. : 333.822 C235-B588

   10 p hcmute 01/06/2022 164 0

 • Tài liệu tham khảo quản lý bền vững đất đai

  Tài liệu tham khảo quản lý bền vững đất đai

  Tài liệu tham khảo quản lý bền vững đất đai/ {Ktg}. -- Washington,DC: Ngân hàng Thế giới, 2008 183tr.; 28cm Dewey Class no. : 333.7316 -- dc 22 Call no. : 333.7316 T129

   9 p hcmute 01/06/2022 182 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hcmute
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhcmute28350vi