• Bí quyết khởi nghiệp thành công

  Bí quyết khởi nghiệp thành công

  Bí quyết khởi nghiệp thành công/ Lê Thái Bình, Trần Thanh Thưởng. -- TPHCM: Thanh niên, 2020. - 331 tr.; 21 cm. ISBN 9786049941696 Call no. : 658.4 L433-B613

   6 p hcmute 22/05/2024 13 0

 • Thương mại điện tử - cẩm nang. Tập 1

  Thương mại điện tử - cẩm nang. Tập 1

  Thương mại điện tử - cẩm nang. Tập 1/ Nguyễn Văn Hùng (ch.b.), Trương Anh Luân, Nguyễn Mạnh Hùng... -- H.: Kinh tế, 2013. - 590 tr.: minh họa; 21 cm. ISBN 9786049220136 Call no. : 658.8 N573-H936

   23 p hcmute 22/05/2024 13 0

 • Finance: management accounting and financial reporting. Course book

  Finance: management accounting and financial reporting. Course book

  Finance: management accounting and financial reporting. Course book. -- 3rd ed. -- London: BPP Learning Media, 2013. - viii, 602p; 30cm. ISBN 9781445368221 Call no. : 657 F491

   12 p hcmute 22/05/2024 11 0

 • Business strategy: Course book

  Business strategy: Course book

  Business strategy: Course book. -- 3rd ed. -- London: BPP Learning Media, 2013. - 311 p.; 30cm. ISBN 9781445368245 Call no. : 658.4012 B979

   12 p hcmute 22/05/2024 9 0

 • Research project. Course book

  Research project. Course book

  Research project. Course book. -- 3rd ed. -- London: BPP Learning Media, 2013. - 306 p.: ill; 30cm ISBN 9781445368252 Call no. : 658.404 R432

   14 p hcmute 22/05/2024 9 0

 • Management: communications and achieving results

  Management: communications and achieving results

  Management: communications and achieving results . Course book. -- 3rd ed. -- London: BPP Learning Media, 2013. - 372 p.; 30cm ISBN 9781445368337 Call no. : 658.45 M266

   12 p hcmute 22/05/2024 11 1

 • Việc công, lợi ích tư: Bảo đảm trách nhiệm giải trình thông qua công khai thu nhập, tài sản

  Việc công, lợi ích tư: Bảo đảm trách nhiệm giải trình thông qua công khai thu nhập, tài sản

  Việc công, lợi ích tư: Bảo đảm trách nhiệm giải trình thông qua công khai thu nhập, tài sản. -- H.: Ngân hàng thế giới, 2012. - 151tr.: minh hoạ ; 25cm. Ấn phẩm kèm theo Công khai thu nhập, tài sản: Minh hoạ qua trường hợp điển hình ISBN 9780821394526 Call no. : 352.5 V656

   16 p hcmute 22/05/2024 10 0

 • Bí mật chưa tiết lộ của vị giám đốc một phút

  Bí mật chưa tiết lộ của vị giám đốc một phút

  Bí mật chưa tiết lộ của vị giám đốc một phút/ Ken Blanchard, Margret McBride; Giang Thị Thủy, An Bình dịch. -- TP. Hồ Chí Minh: Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2011. - 164tr.; 21cm. Tên sách tiếng Anh: The 4th secret of the one minute manager Call no. : 658.4092 B639

   9 p hcmute 22/05/2024 11 0

 • Bài học từ những thương vụ xuất sắc và thất bại nhất của mọi thời đại

  Bài học từ những thương vụ xuất sắc và thất bại nhất của mọi thời đại

  Bài học từ những thương vụ xuất sắc và thất bại nhất của mọi thời đại/ Michael Craig; Trần Thị Bích Nga, Vương Bảo Long dịch. -- TP. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2007. - 359tr.; 21cm Tựa đề gốc: 50 best & worst business deals off all time Call no. : 658 C886

   9 p hcmute 22/05/2024 11 0

 • Hoạch định chiến lược marketing hiệu quả

  Hoạch định chiến lược marketing hiệu quả

  Hoạch định chiến lược marketing hiệu quả/ John Westwood; VIệt Hà, Lan Nguyên (biên dịch). -- TP Hồ Chí Minh: Tổng hợp, 2008. - 157tr.: minh họa; 20cm. Tên sách tiếng Anh: How to write a marketing plan Call no. : 658.4 W538

   6 p hcmute 22/05/2024 9 0

 • Cân bằng công việc và cuộc sống: Phút dành cho bạn

  Cân bằng công việc và cuộc sống: Phút dành cho bạn

  Cân bằng công việc và cuộc sống: Phút dành cho bạn/ Ken Blanchard, D.W. Edington, Marjorie Blanchard; Nguyễn Văn Phước...[và những người khác] tổng hợp và biên dich. -- Tp.Hồ Chí Minh: Tổng hợp 2014. - 143tr.: ảnh, tranh vẽ; 21cm. Tên sách tiếng Anh: The one minute manager balances work and life Call no. : 650.11 B639

   10 p hcmute 22/05/2024 15 0

 • Chuyến xe năng lượng: 10 quy tắc tiếp thêm năng lượng cho cuộc sống và công việc

  Chuyến xe năng lượng: 10 quy tắc tiếp thêm năng lượng cho cuộc sống và công việc

  Chuyến xe năng lượng: 10 quy tắc tiếp thêm năng lượng cho cuộc sống và công việc/ Jon Gordon; Nguyễn Văn Phát, An Bình (biên dịch). -- TP. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2009. - 254tr.; 21cm Tên sách tiếng Anh: The energy bus Call no. : 650.1 G662

   9 p hcmute 22/05/2024 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hcmute
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhcmute24810vi