• Quy định mượn, trả sách tại Thư viện Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh

  Quy định mượn, trả sách tại Thư viện Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh

  Nguồn tài liệu ở Thư viên luôn đảm bảo là nguồn thông tin khoa học chính xác. Và luôn cập nhật mới để có thể phù hợp với nhu cầu học tập của từ khối ngành mà trường đang đào tạo. Để giúp sinh viên dễ dàng tìm sách và tiết kiệm thời gian, Thư viện cũng đã bố trí sắp xếp sách theo từng chuyên ngành

   1 p hcmute 12/09/2023 83 3

 • Hướng dẫn mượn, trả sách tại Thư viện ĐH. Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh

  Hướng dẫn mượn, trả sách tại Thư viện ĐH. Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh

  Nguồn tài liệu ở Thư viên luôn đảm bảo là nguồn thông tin khoa học chính xác. Và luôn cập nhật mới để có thể phù hợp với nhu cầu học tập của từ khối ngành mà trường đang đào tạo. Để giúp sinh viên dễ dàng tìm sách và tiết kiệm thời gian, Thư viện cũng đã bố trí sắp xếp sách theo từng chuyên ngành

   1 p hcmute 12/09/2023 56 2

 • Dịch vụ trả sách ngoài giờ tại Thư viện Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh

  Dịch vụ trả sách ngoài giờ tại Thư viện Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh

  Dịch vụ trả sách ngoài giờ Book Return. Sinh viên cần lưu ý dịch vụ này KHÔNG áp dụng với sách TRỄ HẠN và sách bị HƯ HỎNG.

   2 p hcmute 12/09/2023 50 0

 • .TAAN vAN NHAN - NGO TH! NGA GIAOTRINH eONG NGHE• xU' LY Nude In liin thft THAI tu, co sua

  .TAAN vAN NHAN - NGO TH! NGA

GIAOTRINH

eONG NGHE•

xU' LY Nude
In liin thft

THAI

tu, co sua

  TAAN vAN NHAN - NGO TH! NGA GIAOTRINH eONG NGHE• xU' LY Nude In liin thft THAI tu, co sua chfta nru' V$N TRUONG flH·· . - GT .._.. 128390 ..J NHA XUAT BAN KHOA HQC vA KY THUAT HA NQI- 2006 Loi noi dau Giao trinh "Conq ngh$ xu Iy nu6c thai" nay duoc bien soon theo de cuong rnon hoc chinh thuc cOng ten cue nganh Cong ngh$ Moi truonq. Truong DQi hQCBach Khoo Ha NQi,nhorn cung cap cho sinh vien nhOng kien thuc co ban ve rnoi...

   12 p hcmute 11/09/2023 16 0

 • Nhóm 1 hệ thống điều khiển tự động trên ô tô

  Nhóm 1 hệ thống điều khiển tự động trên ô tô

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO MÔN HỌC: HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG Ô TÔ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG CÂN BẰNG ĐIỆN TỬ ESC BẰNG MATLAB/SIMULINK VÀ CARSIM SVTH: LƯƠNG PHẠM VŨ MSSV: 20145660 SVTH: PHAN HỒNG PHÚC MSSV: 20145099 SVTH: NGUYỄN TẤN...

   88 p hcmute 22/08/2023 2 0

 • MÔ HÌNH ĐÀO TẠO VẬN HÀNH, CHẨN ĐOÁN ĐỘNG CƠ TOYOTADIESEL 4 XYLANH ĐIỀU KHIỂN

  MÔ HÌNH ĐÀO TẠO VẬN HÀNH, CHẨN ĐOÁN ĐỘNG CƠ TOYOTADIESEL 4 XYLANH ĐIỀU KHIỂN

  MÔ HÌNH ĐÀO TẠO VẬN HÀNH, CHẨN ĐOÁN ĐỘNG CƠ TOYOTA DIESEL 4 XYLANH ĐIỀU KHIỂN PHUN NHIÊN LIỆU BẰNG ĐIỆN TỬ EDC VỚI BỘ TẠO PAN ĐIỆN TỬ TPE-023130 Để đảm bảo cho sự an toàn hàng đầu và đạt hiệu quả tốt nhất cho việc đào tạo, giảng dạy, chúng tôi khuyên quý khách hàng nên:  Việc vận hành, sử dụng không đúng cách có thể gây tai nạn...

   53 p hcmute 01/08/2023 156 5

 • MÔ HÌNH ĐÀO TẠO VẬN HÀNH, CHẨN ĐOÁN ĐỘNG CƠ TOYOTA2KD ĐIỀU KHIỂN PHUN NHIÊN

  MÔ HÌNH ĐÀO TẠO VẬN HÀNH, CHẨN ĐOÁN ĐỘNG CƠ TOYOTA2KD ĐIỀU KHIỂN PHUN NHIÊN

  MÔ HÌNH ĐÀO TẠO VẬN HÀNH, CHẨN ĐOÁN ĐỘNG CƠ TOYOTA 2KD ĐIỀU KHIỂN PHUN NHIÊN LIỆU BẰNG ĐIỆN TỬ COMMONRAIL – CDI TPE-023141 Để đảm bảo cho sự an toàn hàng đầu và đạt hiệu quả tốt nhất cho việc đào tạo, giảng dạy, chúng tôi khuyên quý khách hàng nên:  Việc vận hành, sử dụng không đúng cách có thể gây tai nạn cho người hoặc làm hư...

   152 p hcmute 01/08/2023 64 8

 • Điều khiển mô hình khí nén gắp sản phẩm sử dụng bộ van EX-600

  Điều khiển mô hình khí nén gắp sản phẩm sử dụng bộ van EX-600

  Điều khiển mô hình khí nén gắp sản phẩm sử dụng bộ van EX-600: Đồ tốt nghiệp Khoa Chất lượng cao ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa/ Dương Sĩ Bình, Đặng Thành Đạt; Nguyễn Tấn Đời (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2022 81tr.: bảng, hình ảnh; 30cm

   84 p hcmute 25/05/2023 131 4

 • Nghiên cứu hệ thống truyền lực trên ô tô Hybrid-Toyota Cross

  Nghiên cứu hệ thống truyền lực trên ô tô Hybrid-Toyota Cross

  Nghiên cứu hệ thống truyền lực trên ô tô Hybrid-Toyota Cross: Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô/ Nguyễn Hoàng Phương, Nguyễn Phạm Xuân Tú; Thái Huy Phát (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp.Hồ Chí Minh: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh, 2022 xiv, 119tr.; 30cm

   137 p hcmute 25/05/2023 100 9

 • Quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng tại Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC)

  Quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng tại Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC)

  Quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng tại Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC): Đồ án tốt nghiệp Khoa Chất lượng cao ngành Kế toán/ Nguyễn Đoàn Phụng Vĩ; Cù Việt Dũng(Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2021 x,110tr.: minh họa; 30cm

   111 p hcmute 24/05/2023 88 1

 • Chung cư Thiên Ân

  Chung cư Thiên Ân

  Chung cư Thiên Ân: Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng/ Mã Vĩnh Chinh; Nguyễn Tổng (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2021 154tr.: bảng

   155 p hcmute 23/05/2023 54 3

 • Thiết kế hệ thống giám sát sức khỏe cơ bản cho bệnh nhân Covid-19

  Thiết kế hệ thống giám sát sức khỏe cơ bản cho bệnh nhân Covid-19

  Thiết kế hệ thống giám sát sức khỏe cơ bản cho bệnh nhân Covid-19: Đồ tốt nghiệp Khoa Chất lượng cao ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Truyền thông/ Nguyễn Thị Thu Nga, Bùi Thị Thanh Ngân; Nguyễn Ngô Lâm (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2022 87tr.: bảng, hình ảnh ; 30cm

   91 p hcmute 23/05/2023 49 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hcmute