• Sổ tay công nghệ chế tạo máy tập 3 part 1

  Sổ tay công nghệ chế tạo máy tập 3 part 1

  Tài liệu “ Sổ tay công nghệ chế tạo máy “ được dùng làm tài liệu tra cứu, học tập khi làm đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp của học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh các ngành cơ khí chế tạo máy thuộc các hệ đào tạo. Đồng thời tài liệu cũng là nguồn tham khảo, phục vụ cho sản xuất trong các nhà máy cơ khí, trong các...

   38 p hcmute 17/01/2012 52 7

 • Sổ tay công nghệ chế tạo máy tập 2 part 10

  Sổ tay công nghệ chế tạo máy tập 2 part 10

  Tài liệu “ Sổ tay công nghệ chế tạo máy “ được dùng làm tài liệu tra cứu, học tập khi làm đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp của học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh các ngành cơ khí chế tạo máy thuộc các hệ đào tạo. Đồng thời tài liệu cũng là nguồn tham khảo, phục vụ cho sản xuất trong các nhà máy cơ khí, trong các...

   43 p hcmute 17/01/2012 99 15

 • Sổ tay công nghệ chế tạo máy tập 2 part 9

  Sổ tay công nghệ chế tạo máy tập 2 part 9

  Tài liệu “ Sổ tay công nghệ chế tạo máy “ được dùng làm tài liệu tra cứu, học tập khi làm đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp của học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh các ngành cơ khí chế tạo máy thuộc các hệ đào tạo. Đồng thời tài liệu cũng là nguồn tham khảo, phục vụ cho sản xuất trong các nhà máy cơ khí, trong các...

   59 p hcmute 17/01/2012 91 12

 • Sổ tay công nghệ chế tạo máy tập 2 part 8

  Sổ tay công nghệ chế tạo máy tập 2 part 8

  Tài liệu “ Sổ tay công nghệ chế tạo máy “ được dùng làm tài liệu tra cứu, học tập khi làm đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp của học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh các ngành cơ khí chế tạo máy thuộc các hệ đào tạo. Đồng thời tài liệu cũng là nguồn tham khảo, phục vụ cho sản xuất trong các nhà máy cơ khí, trong các...

   59 p hcmute 17/01/2012 97 10

 • Sổ tay công nghệ chế tạo máy tập 2 part 7

  Sổ tay công nghệ chế tạo máy tập 2 part 7

  Tài liệu “ Sổ tay công nghệ chế tạo máy “ được dùng làm tài liệu tra cứu, học tập khi làm đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp của học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh các ngành cơ khí chế tạo máy thuộc các hệ đào tạo. Đồng thời tài liệu cũng là nguồn tham khảo, phục vụ cho sản xuất trong các nhà máy cơ khí, trong các...

   59 p hcmute 17/01/2012 120 13

 • Sổ tay công nghệ chế tạo máy tập 2 part 6

  Sổ tay công nghệ chế tạo máy tập 2 part 6

  Tài liệu “ Sổ tay công nghệ chế tạo máy “ được dùng làm tài liệu tra cứu, học tập khi làm đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp của học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh các ngành cơ khí chế tạo máy thuộc các hệ đào tạo. Đồng thời tài liệu cũng là nguồn tham khảo, phục vụ cho sản xuất trong các nhà máy cơ khí, trong các...

   59 p hcmute 17/01/2012 104 11

 • Sổ tay công nghệ chế tạo máy tập 2 part 5

  Sổ tay công nghệ chế tạo máy tập 2 part 5

  Tài liệu “ Sổ tay công nghệ chế tạo máy “ được dùng làm tài liệu tra cứu, học tập khi làm đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp của học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh các ngành cơ khí chế tạo máy thuộc các hệ đào tạo. Đồng thời tài liệu cũng là nguồn tham khảo, phục vụ cho sản xuất trong các nhà máy cơ khí, trong các...

   59 p hcmute 17/01/2012 110 12

 • Sổ tay Hàn part 1

  Sổ tay Hàn part 1

  Tài liệu “Sổ tay Hàn” sẽ giúp và tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, sinh viên và công nhân ngành hàn trong thực tế sản xuất. Đồng thời đây cũng là tài liệu tham khảo đầy đủ hơn cho các cán bộ kỹ thuật, quản lý, công nhân các lĩnh vực kỹ thuật khác.

   48 p hcmute 17/01/2012 54 11

 • Công nghệ đúc: Hệ thống rót

  Công nghệ đúc: Hệ thống rót

  hệ thống rót là hệ thống dẫn kim loại lỏng từ thùng rót khuôn. Sự bố trí hệ thống rót quyết định chất lượng vật đúc và giảm được sự hao phí kim loại và hệ thống rót

   33 p hcmute 17/01/2012 227 14

 • Thiết kế hệ thống dẫn thùng trộn

  Thiết kế hệ thống dẫn thùng trộn

  Hệ thống thùng trộn được sử dụng khá rộng rãi với nhiều ứng dụng trong công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng và sinh hoạt hằng ngày. Môn học Đồ án Thiết Kế Kỹ Thuật là cơ hội cho em tiếp xúc, tìm hiểu và đi vào thiết kế một hệ thống dẫn động thực tiễn,

   38 p hcmute 17/01/2012 170 10

 • Sổ tay công nghệ chế tạo máy tập 3 part 10

  Sổ tay công nghệ chế tạo máy tập 3 part 10

  Tài liệu “ Sổ tay công nghệ chế tạo máy “ được dùng làm tài liệu tra cứu, học tập khi làm đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp của học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh các ngành cơ khí chế tạo máy thuộc các hệ đào tạo. Đồng thời tài liệu cũng là nguồn tham khảo, phục vụ cho sản xuất trong các nhà máy cơ khí, trong các...

   31 p hcmute 17/01/2012 146 10

 • Sổ tay công nghệ chế tạo máy tập 3 part 9

  Sổ tay công nghệ chế tạo máy tập 3 part 9

  Tài liệu “ Sổ tay công nghệ chế tạo máy “ được dùng làm tài liệu tra cứu, học tập khi làm đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp của học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh các ngành cơ khí chế tạo máy thuộc các hệ đào tạo. Đồng thời tài liệu cũng là nguồn tham khảo, phục vụ cho sản xuất trong các nhà máy cơ khí, trong các...

   38 p hcmute 17/01/2012 97 9

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429