Động viên nhân viên= Motivating People:Cẩm nang quản lý

Một lực lương lao động được động viên cao độ sẽ mang ý nghĩa sống còn đối với một tổ chức trong việc phấn đấu đạt được canh tranh ngày càng gia tăng trong thế giới kinh doanh ngày nay
Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượn
Số phân loại: 658.314 H477