• Numerical simulation on heat transfer characteristics of alternative mini-channel heat exchanger for motorcycle radiator

  Numerical simulation on heat transfer characteristics of alternative mini-channel heat exchanger for motorcycle radiator

  In this paper, the effects of mass flow rate and temperature on innovative cooling system of a motorcycle using rectangular minichannel heat exchanger were investigated by simulation and experiment. The size of the minichannel heat exchanger is reduced by 20%, made it easier to manufacture, and cut down its cost by approximately 40% compared to the original cooling system.

   8 p hcmute 16/05/2018 3 0

 • Experiments on expansion and superheat processes of a CO2 cycle using microchannel evaporator

  Experiments on expansion and superheat processes of a CO2 cycle using microchannel evaporator

  Experiments on expansion and superheat processes of a transcritical CO2 air conditioning system were done. In this study, the cross-sectional area of the expansion valve reduces from 8.195 to 0.091 mm2, the cooler pressure increases and the evaporator pressure decreases; the pressure difference between cooler and evaporator increases

   25 p hcmute 16/05/2018 6 0

 • Đánh giá ảnh hưởng của điều kiện thời tiết đến năng lượng hữu ích của hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời

  Đánh giá ảnh hưởng của điều kiện thời tiết đến năng lượng hữu ích của hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời

  Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá sự ảnh hưởng của điều kiện thời tiết đến năng lượng hữu ích của hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời. Hệ thống này được thiết kế, chế tạo và lắp đặt tại trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh. Trong nghiên cứu này, các thí nghiệm được thực hiện trong ba dạng ngày...

   8 p hcmute 16/05/2018 7 0

 • An experiment on a co2 air conditioning system with copper heat exchangers

  An experiment on a co2 air conditioning system with copper heat exchangers

  This paper presented an experiment on a CO2 air conditioning system with copper heat exchangers. In this study, the compressor and cooler were tested with hydraulic method to determine the deformed and torn temperatures. The results show that conventional compressor is not suitable for using high pressure, due to the COP of cycle is very low (0.5 only). With CO2 compressor, the cycle can achieved COP of 3.07 at the evaporative temperature of...

   7 p hcmute 16/05/2018 4 0

 • So sánh chu trình lạnh một cáp có hồi nhiệt sử dụng môi chất lạnh RTIC với chu trình lạnh thông thường ở nhiệt độ bay hơi -65 độ C

  So sánh chu trình lạnh một cáp có hồi nhiệt sử dụng môi chất lạnh RTIC với chu trình lạnh thông thường ở nhiệt độ bay hơi -65 độ C

  Tổn thất execgi của chu trình lạnh bao gồm tổn thất kỹ thuật và tổn thất các quá trình không thuận nghịch. Phân tích execgi cho thấy tổn thất execgi lớn nhất nằm ở quá trình ngưng tụ rồi đến quá trình nén, quá trình tiết lưu, quá trình bay hơi, sau cùng là quá trình hồi nhiệt. Tổn thất kỹ thuật có thể khắc phục bằng biện pháp kỹ thuật riêng...

   6 p hcmute 16/05/2018 5 0

 • Numerical similation on heat transfer phenomena in microchannel evaporator of a CO2 air conditioning system

  Numerical similation on heat transfer phenomena in microchannel evaporator of a CO2 air conditioning system

  The investigation presented a numerical simulation on heat transfer behaviors in microchannel evaporator of a CO2 air conditioning system. The conditions for numerical simulation were applied by the experimental data of a CO2 air conditioning cycle. This cycle worked with the cooler pressure of 85 bar, evaporator pressure of 37 bar, and the CO2 flow rate of 5.2 g/s.

   8 p hcmute 16/05/2018 5 0

 • Bộ nghịch lưu một pha nguồn Z hình T với giải thuật ngắn mạch hỗn hợp

  Bộ nghịch lưu một pha nguồn Z hình T với giải thuật ngắn mạch hỗn hợp

  Trong bài báo này, nguyên lý hoạt động và phân tích mạch sẽ được trình bày. Từ đó, bài báo này đề xuất giải thuật điều khiển độ rộng xung và điều khiển gắn mạch. Các kết quả mô phỏng được thực hiện để kiểm chứng cấu hình và phương pháp điều khiển được đề xuất.

   6 p hcmute 16/05/2018 2 0

 • Điều khiển giảm nhiễu common mode trong bộ nghịch lưu ba pha ba bậc kiểu diode kẹp - Neutral point clamped

  Điều khiển giảm nhiễu common mode trong bộ nghịch lưu ba pha ba bậc kiểu diode kẹp - Neutral point clamped

  Các bộ nghịch lưu sử dụng các chuyển mạch điện tử như IGBT, MOSTFETs, GTO… có tần số chuyển mạch nhanh và thời gian đóng cắt rất ngắn, dẫn đến tỷ số dv/dt cao, tạo ra điện áp common mode làm quá áp động cơ, giảm hiệu suất, gây ồn và nhiễu điện từ (EMI). Bài báo này trình bày giải thuật điều chế PWM bằng phương pháp sóng mang. Điện áp...

   7 p hcmute 15/05/2018 2 0

 • Phương pháp sa thải phụ tải sử dụng mang nơron nhân tạo

  Phương pháp sa thải phụ tải sử dụng mang nơron nhân tạo

  Bài báo này trình bày quy trình xây dựng hệ thống nhận dạng để đánh giá trạng thái không ổn định của hệ thống điện và phân lớp chiến lược sa thải phụ tải trên cơ sở 2 mạng nơron. Mô hình đề xuất sử dụng giải thuật K_means kết hợp với giải thuật AHP để xây dựng nhóm chiến lược sa thải phụ tải có xét đến tầm quan trọng của phụ...

   14 p hcmute 15/05/2018 4 0

 • Định cỡ thiết bị triệt xung hạ áp MOV

  Định cỡ thiết bị triệt xung hạ áp MOV

  Hiện nay, có rất nhiều bài báo nghiên cứu về thiết bị triệt xung hạ áp. Tuy nhiên, một t rong các yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả bảo vệ là định cỡ đúng thiết bị triệt xung hạ áp MOV như: Xây dựng quan hệ về giá trị giữa dòng xung định mức dạng sóng 8/20µs và 10/350µs, xây dựng đặc tuyến tuổi thọ thiết bị triệt xung hạ áp chế...

   7 p hcmute 15/05/2018 4 0

 • Giải pháp chuyển đổi các trạm biến áp 500kV từ hệ thống điều khiển truyền thống sáng hệ thống điểu khiển tích hợp

  Giải pháp chuyển đổi các trạm biến áp 500kV từ hệ thống điều khiển truyền thống sáng hệ thống điểu khiển tích hợp

  Tại Việt Nam, hiện nay việc cải tạo / chuyển đổi hệ thống điều khiển kiểu truyền thống sang hệ thống điều khiển tích hợp đang được triển khai thực hiện với các trạm có cấp điện áp từ 220 kV trở xuống. Đối với các trạm biến áp có cấp điện áp 500 kV chưa từng thực hiện. Do đó, việc nghiên cứu đề xuất giải pháp chuyển đổi / nâng...

   6 p hcmute 15/05/2018 4 0

 • Tính toán nối đát trạm biến áp và đường dây tải điện cao thế khu vực tỉnh Gia Lai

  Tính toán nối đát trạm biến áp và đường dây tải điện cao thế khu vực tỉnh Gia Lai

  Bài báo này đưa ra các bước thiết kế hệ thống nối đất đối với trạm biến áp và đường dây tải điện dựa trên lý thuyết cơ sở và tiêu chuẩn IEEE Std 80-2013. Tính toán, phân tích hệ thống nối đất cho trạm biến áp và đường dây tải điện 500KV khu vực có điện trở suất cao như tỉnh Gia Lai; tính toán hệ thống nối đất của trạm biến áp và...

   8 p hcmute 15/05/2018 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429