• Sensors for Industrial Inspection

  Sensors for Industrial Inspection

  Numerous areas of expertise are often required for the inspection of an individual product, with many different sensors being used within a single inspection machine. For this reason it is necessary for the production engineer to have at least a working knowledge of all the different technologies that may be employed

   16 p hcmute 01/08/2018 74 6

 • Introduction to Electric Circuits

  Introduction to Electric Circuits

  This manual contains a collection of experiments to accompany the text Introduction of Electric Circuits, Ninth Editio. It is intended to support two single-semester courses in Basic Electricity and contains thirteen DC and fifteen AC experiment.

   5 p hcmute 01/08/2018 88 11

 • PIC Microcontroller

  PIC Microcontroller

  The first edition of this book concentrated on a single chip that was widely used in hobby electronics and education - the PIC 16F84A. This has now been superseded by chips that are faster, cheaper, and more complex and powerful

   10 p hcmute 01/08/2018 58 5

 • PIC Microcontroller

  PIC Microcontroller

  The first edition of this book concentrated on a single chip that was widely used in hobby electronics and education - the PIC 16F84A. This has now been superseded by chips that are faster, cheaper, and more complex and powerful.

   10 p hcmute 01/08/2018 54 4

 • Electronics A System Approach

  Electronics A System Approach

  Electronics represents one of the most important, and rapidly changing, areas of engineering. It is used at the heart of a vast range of products that extends from mobiles phone to computers, scientists and technologists need a basic understanding of such system, while many will require a far more detailed knowledge of this area

   11 p hcmute 01/08/2018 53 1

 • THIẾT KẾ CHẾ TẠO VÀ ÐIỀU KHIỂN ỔN ÐỊNH HỆ PENDUBOT

  THIẾT KẾ CHẾ TẠO VÀ ÐIỀU KHIỂN ỔN ÐỊNH HỆ PENDUBOT

  Kiểm chứng giải thuật điều khiển cân bằng ổn định cho hệ pendubot trên cả mô phỏng và thực nghiệm. Thực hiện xây dựng được cơ khí và mạch điện cho hệ thống tự động (ở đây là hệ pendubot), phục vụ cho các sinh viên và học viên cao học của khoa Điện-điện tử.

   22 p hcmute 22/06/2018 129 1

 • TỐI ƯU HÓA HỆ THỐNG BMS CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC RMIT VIỆT NAM (TÒA NHÀ 1)

  TỐI ƯU HÓA HỆ THỐNG BMS CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC RMIT VIỆT NAM (TÒA NHÀ 1)

  Tìm hiểu và nghiên cứu về hệ thống BMS của JohnsonControls, cách giao thức các thiết bị qua mạng nội bộ của trường đại học RMIT. Thiết kế phần mềm và phần cứng và thi công hệt hống. Vận hành và kiểm tra tính ổn định...

   22 p hcmute 22/06/2018 71 8

 • THIẾT BỊ ÐIỀU KHIỂN THÔNG MINH

  THIẾT BỊ ÐIỀU KHIỂN THÔNG MINH

  Nghiên cứu tạo ra một thiết bị có thể điều khiển các thiết bị điều khiển bằng hồ ng ngoại như TV, quạt, máy lạnh,…trên điện thoại thông qua kết nối bluetooth. Thiết bị có thể học mã lệnh hồng ngoại từ remote hồng ngoại và lưu trong bộ nhớ, dùng điện thoại thông minh kết nối bluetooth với bộ điều khiển để điều khiển tHông qua một...

   22 p hcmute 22/06/2018 105 12

 • XÂY DỰNG MÔ HÌNH ÐIỀU KHIỂN ÐỘNG CƠ DC SERVO PHỤC VỤ GIẢNG DẠY TẠI BỘ MÔN ÐIỆN – ÐIỆN TỬ, TRUNG TÂM VIỆT ÐỨC

  XÂY DỰNG MÔ HÌNH ÐIỀU KHIỂN ÐỘNG CƠ DC SERVO PHỤC VỤ GIẢNG DẠY TẠI BỘ MÔN ÐIỆN – ÐIỆN TỬ, TRUNG TÂM VIỆT ÐỨC

  Xây dựng mô hình điều khiển động cơ DC Servo phục vụ giảng dạy tại bộ môn Điện - Điện tử, Trung tâm Việt Đức nhằm tăng tính trực quan cho Sinh viên khi học tập và nghiên cứu về động cơ DC Servo.

   22 p hcmute 22/06/2018 104 8

 • THIẾT KẾ, THI CÔNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TIẾT KIỆM ÐIỆN TRONG TRƯỜNG HỌC

  THIẾT KẾ, THI CÔNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TIẾT KIỆM ÐIỆN TRONG TRƯỜNG HỌC

  Tìm hiểu về nguyên nhân và t ác hại việc lãng phí điện năng. Nghiên cứu cách quản lý điện năng tốt nhất. Tìm hiểu và t hiết kế mô hì nh quản lý điện năng. Thiết kế mô hình rộng rãi tới các Công ty, xí nghiệp, nhà máy.

   22 p hcmute 22/06/2018 96 8

 • XÂY DỰNG VÀ ÐIỀU KHIỂN MÔ HÌNH MÁY CẮT TÔN TỰ ÐỘNG

  XÂY DỰNG VÀ ÐIỀU KHIỂN MÔ HÌNH MÁY CẮT TÔN TỰ ÐỘNG

  Xây dựng mô hình máy cắt tôn tự động.Tìm hiểu và ứng dụng PLC S7-200 của hãng Siemens để điều khiển mô hình. Tìm hiểu màn hình và phần mềm thiết kế giao diện HMI của hãng Wientek để thiết kế giao diện điều khiển mô hình.

   22 p hcmute 22/06/2018 75 3

 • NGHIÊN CỨU ÐIỀU KHIỂN MÔ HÌNH MÁY BAY QUADCOPTER

  NGHIÊN CỨU ÐIỀU KHIỂN MÔ HÌNH MÁY BAY QUADCOPTER

  - Tìm hiểu nguyên lý cân bằng, nghiên cứu độ ng học, độ ng lực học thiết bị bay dạ ngquadcopter. - Xây dự ng mô hình thực tế. - Tính toán thiết kế mạch điều khiể n. - Xây dựng thuật toán điều khiển và phƣơng pháp cân bằ ng cho quadcopter.

   22 p hcmute 22/06/2018 65 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429