• Welcome! English for the travel and tourism industry = Tiếng Anh trong du lịch

  Welcome! English for the travel and tourism industry = Tiếng Anh trong du lịch

  Cuốn sách này dành cho những người làm việc trong lĩnh vực du lịch và vận tải hành khách đang cần sử dung tiếng anh để nói chuyện với khách hàng, Sách có 10 tổ hợp mỗi phần lại có từ 4 đến 6 bài học, nội dung chính của cuốn này sẽ dạy bạn cách nói và nghe vì đây là kỹ năng cơ bản trong giao tiếp. Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượn Số...

   6 p hcmute 20/01/2021 0 0

 • Tiếng Anh trong kinh doanh Quốc tế = Internationl Business English

  Tiếng Anh trong kinh doanh Quốc tế = Internationl Business English

  Cuốn sách này được viết ra nhằm phục vụ cho những người đang làm trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế, Cuốn sách giới thiệu những kỹ năng anh ngữ thương mại căn bản, Càng về sau cuốn sách đi chuyên sâu hơn nữa trong lĩnh kinh doanh từ những hoạt động gần gũi đến những hành động gặp gỡ và quyết định. Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượn...

   5 p hcmute 20/01/2021 0 0

 • Giao tiếp tiếng Anh thế kỷ 21

  Giao tiếp tiếng Anh thế kỷ 21

  Giúp bạn cso ý tưởng tổng quát về bài học, cung cấp cho các bạn phần mở đầu của các bài hội thoại giúp bạn tự tin khi giao tiếp bằng tiếng anh trong mọi tình huống, có mẫu để bạn làm quen với các tình huống, Cung cấp nhiều cụm từ hữu dụng để giúp bạn thực hiện các bài hội thoại một cách thỏi mái và dễ dàng Sách có tại Thư viện khu A,...

   13 p hcmute 20/01/2021 0 0

 • Luyện dịch Việt-Anh

  Luyện dịch Việt-Anh

  Sách là sự tổng hợp nhiều ý tưởng từ các tác giả khác nhau qua nhiều thế kỷ gồm cả những nhà văn cận đại và hiện đại, nhiều thể loại văn khác nhau cũng như thuộc nhiều đề tài, Cuốn sách này sẽ giúp bạn khi dịch sẽ diễn tả thực ý, đủ ý đến cả việc chấm ngắt câu tùy chỉnh sau cho ý rõ văn gọn... Sự ra đời của cuốn sách này hy...

   7 p hcmute 20/01/2021 1 0

 • Hôn lễ và nghi thức: Những vấn đề quan trọng và cần thiết trong các lễ cưới hỏi thời nay

  Hôn lễ và nghi thức: Những vấn đề quan trọng và cần thiết trong các lễ cưới hỏi thời nay

  Gia đình là nền tản của xã hội để có xã hội vững chắc thì phải xây dựng gia đình vững chắc, Với tinh thần tôn trọng và phát huy vốn văn hóa truyền thống cuốn sách cũng ít nhiều cho giới trẻ chuẩn bị kết hôn hiểu thêm về những nghi lễ, tập quán trong công việc cưới hỏi, Chúng tôi cũng mong các bạn đóng góp them những nghi thức chúng tôi còn...

   5 p hcmute 20/01/2021 0 0

 • Tục thờ cúng của người Việt

  Tục thờ cúng của người Việt

  Ngày nay do nếp song hiện đại du nhập về nước ta khá nhiều nên những nên phần đa giới trẻ việt đã lãng quên đi mất những giá trị truyền thống của dân tộc, Qua cuốn sách chúng tôi xin trinh bày lại những nghi lễ thờ cúng giúp chúng ta trở lại với cội nguồn, tuy nhiên chúng tôi có can thiệp loại bớt những yếu tố mê tín dị đoan cho hợp với...

   13 p hcmute 20/01/2021 0 0

 • Lễ tục Việt Nam xưa và nay

  Lễ tục Việt Nam xưa và nay

  Cô đọng suốt bốn nghìn năm phong kiến với giáo điều Nho gia Khổng Mạnh xã hội Việt Nam chịu ảnh hưởng rất nhiều các lễ tục của Trung Quốc, Các lễ tục cũng có chiều tiến hóa của riêng nó một số nghi thức lạc hậu tự bị đào thải theo thời gian qua tuy luật tiến hóa của xã hội, Sau cuộc Cách Mạng Nước ta bước sang trang sử mới hào hung...

   6 p hcmute 20/01/2021 1 0

 • Nghi lễ đời người

  Nghi lễ đời người

  Con người là chủ thể của xã hội, Hoạt động đồi sống tâm linh của con người rất đa dạng để rồi từ đó tạo nên tôn giáo, văn hóa, Theo các nhà nghiên cứu, nghi lễ đời người xuất hiện cùng với xã hội loài người, Cuốn sách này đi nghiên cứu nghi lễ vòng đời người tự thân nó đã mang tính chat nhân văn cao cả, Song đê phục vụ cho những...

   8 p hcmute 20/01/2021 1 0

 • Từ điển thuật ngữ kinh tế thị trường hiện đại

  Từ điển thuật ngữ kinh tế thị trường hiện đại

  Để đáp ứng nhu cầu tham khảo tra cứu và học tập về kinh tế thị trường và kinh doanh hiện đại cho các nhà nghiên cứu, Những thuật ngữ được giải thích trên cơ sở tiếp cận với các tài liệu mới nhất, Do quá trình phát triển của nền kinh tế thị trường cũng như với sự biến chuyển của nhận thức và tư duy kinh tế nên công trình khó long tránh...

   5 p hcmute 20/01/2021 0 0

 • Từ điển tiếng Anh thương mại = Business English dictionary: For learners of English

  Từ điển tiếng Anh thương mại = Business English dictionary: For learners of English

  Cuốn sách này thích hợp cho người học tiếng anh nó giúp cho bạn sử dung được thuật ngữ tiếng anh trong các tình huống kinh doanh và các lĩnh vực liên quan, Người học sẽ nắm được khá niệm để bảo đảm được tính thích hợp khi sử dung trong các tình huống, Cuốn sách này cũng giải thích chi tiết ở mức độ cần thiết xuất phát từ người đọc....

   5 p hcmute 20/01/2021 1 0

 • Từ điển từ viết tắt Anh - Việt dùng trong kinh tế thương mại= Economic and commercial abbreviations

  Từ điển từ viết tắt Anh - Việt dùng trong kinh tế thương mại= Economic and commercial abbreviations

  Gồm 7500 từ viết tắt bao gồm tên các tổ chức, công ty mậu dịch Việt Nam và Quốc tế, Hướng dẫn phương pháp viết tắt trong tiếng anh, Giới thiệu mẫu câu viết tắt dùng trong Telex & điện tín. Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượn Số phân loại: 380.103 N573-D812

   6 p hcmute 20/01/2021 2 0

 • A.B.C từ ngữ ngoại thương Anh Việt chuyên dùng= English - Vietnamese foreign trade terms

  A.B.C từ ngữ ngoại thương Anh Việt chuyên dùng= English - Vietnamese foreign trade terms

  Cho ta có cái nhìn tổng quan về kinh tế - hàng hoá, Cho ta những vốn từ tiếng anh chuyên dùng trong ngoại thương, Cho ta biết thêm về những từ gần nghĩa hoặc những từ lân cận. Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượn Số phân loại: 382.03 H111-N174

   13 p hcmute 20/01/2021 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429