Drug abuse handbook

Đây là Sách hướng dẫn mà các chuyên gia đối phó với các vấn đề liên quan đến ma túy và lạm dụng ma túy đã được chờ đợi cho. Danh sách ấn tượng của hơn 80 người đóng góp, mỗi chuyên gia và nhà lãnh đạo trong lĩnh vực của họ, chứng tỏ tầm quan trọng của cuốn sổ tay này mới xuất sắc. Khối lượng bao gồm các cuộc thảo luận chi tiết về các vấn đề liên quan đến ma túy trong criminalistics, bệnh lý, và chất độc. Suy thử nghiệm và dược động học của thuốc bị lạm dụng được kiểm tra chi tiết, như là lĩnh vực thử nghiệm thuốc tại nơi làm việc, việc sử dụng ma trận kiểm tra thay thế, các loại thuốc trong thể thao, y học nghiện, và trường hợp khẩn cấp y tế liên quan đến ma túy.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.