Thực hành điện tử cơ bản

Để có một tài liệu hướng dẫn thực tập cho sinh viên chuyên ngành thuộc lĩnh vực điện - điện tử, phù hợp với bộ thí nghiệm điện tử cơ bản đang sử dụng trong các phòng thí nghiệm điện tử cơ bản đang sử dụng trong các phòng thí nghiệm của khoa Điện - Điện tử thuộc trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh...

Từ khóa: Thực hành điện tử cơ bản

11 p ovanketv4 12/01/2018 200 22

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.