Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm - Các quá trình và thiết bị cơ học, thủy lực và khí nén - Tập 1

Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm - Các quá trình và thiết bị cơ học, thủy lực và khí nén - Tập 1: được biên soạn làm giáo trình giảng dạy cho sinh viên, học viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh và các trường Đại học thuộc khối kỹ thuật...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.