NGHIÊN CỨU ỨNG XỬ VÀ TỐI ƯU TẤM BTCT TRÊN NỀN ĐẤT SÉT YẾU LÀM NỀN CÔNG TRÌNH ĐÊ NÔNG THÔN TỈNH KIÊN GIANG

Nghiên cứu ứng xử và tối ưu tấm BTCT trên nền đất sét yếu làm nền công trình đê nông thôn tỉnh Kiên giang. Với mục tiêu là làm sáng tỏ đặc tính địa chất công trình của đất loại sét yếu để phục vụ và nâng cao hiệu quả xử lý nền đường, phương pháp để giải quyết vấn đề là xác định tính chất vật lý và cơ học, sức kháng cắt, mô phỏng bằng phần mềm Plaxis 3D so sánh với một số thiết kế mẫu các loại mặt đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.