NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HIỆU ỨNG SEEBECK THU HỒI NHIỆT KHÓI THẢI ÐỘNG CƠ ÐỐT TRONG THÔNG QUA MÁY PHÁT NHIỆT ÐIỆN

Ứng dụng công nghệ TEG chuyển đổi nhiệt năng thành điện năng
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.