NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM ĐÁNH BÓNG KIM LOẠI BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN HÓA

Thiết kế bộ và điều khiển bộ nguồn DC (input: 220V-50Hz; output: 0÷40V 20A). Bể điện phân, điện cực và đồ gá. Bộ đo và gia nhiệt.Khảo sát đồ thị mối quan hệ giữa dòng điện và điện áp từ đó tìm ra điểm làm việc tối ưu. Lựa chọn dung dịch đánh bóng. Tiến hành thí nghiệm thử trên mẫu inox 304.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.