NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO BỘ ÐIỀU KHIỂN PID VỊ TRÍ ÐỘNG CƠ ÐIỆN MỘT CHIỀU

Xây dựng chương trình mô phỏng đáp ứng của động cơ trên Matlab và xác định các thông số của bộ điều khiển PID. Tìm hiểu IC điều khiển PID chuyên dụng LM629 của hãng National Semiconducter. Thiết kế board điều khiển PID với ngõ vào RS485, các xung encoder và ngõ ra DIR, PWM. Bộ điều khiển trung tâm là vi điều khiển ATmega32. Phần công suất điều khiển DC Motor Hitachi 60W, encoder 240 xung/vòng.
Xây dựng tập lệnh giao tiếp với các chức năng mà LM629 hỗ trợ bằng ngôn ngữ C. Xây dựng giao thức truyền thông giữa các driver với bộ điều khiển master, nhằm năng tính linh hoạt khi áp dụng các bộ điều khiển trên robot.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.