Lý luận chung về nhà nước và hành chính nhà nước: Báo cáo sinh hoạt chuyên đề Thư viện

Nhà nước là tổ chức quan trọng nhất trong việc thực thi quyền lực chính trị của giai cấp cầm quyền, bằng hệ thống luật pháp buộc mọi người phải tuân thủ; đồng thời còn những tổ chức cưỡng chế đặc biệt như quân đội, cảnh sát, toà án, nhà tù... để bảo đảm thực hiện.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.