KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ SÀI GÒN TIẾN ÐOÀN

Hệ thống hóa lại các kiến thức liên quan đến việc tính toán, hạch toán nghiệp vụ liên quan đến thuế GTGT cũng như trình bày các thông tư, nghị định vừa mới ban hành năm 2015 thể hiện được những thay đổi trong quy trình từ khi mua bán hàng hóa, dịch vụ cho đến khi lên tờ khai nộp thuế GTGT như thế nào.Trình bày thực trạng công tác hạch toán nghiệp vụ và công tác quản lý thuế thực tế tại công ty.Phân tích được những ưu, nhược điểm và đưa ra kiến nghị cho những khuyết điểm còn tồn tại trong bộ máy tổ chức kế toán của công ty.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.