HỆ THỐNG TRUYỀN ĐIỆN KHÔNG DÂY

Nghiên cứu, chế tạo các mạch tạo tần số cao ( dùng vi xừ lý, IC555). Nghiên cứu các kiểu quấn dây phù hợp. Sử dụng các thiết bi ̣ đo đạc đề tìm giá tri ̣ LC phù hợp. Lắp ráp mô hình ứng dụng điện không dây.

Từ khóa: truyền điện không dây

22 p ovanketv4 11/05/2018 99 1