Giáo trình thực hành Điện tử công suất

Trong Giáo trình này, PSIM là giải pháp rất tốt cho việc mô phỏng các mạch điện tử công suất. Với thiết kế giao diện rất trực quan, các thiết lập thông số, tạo và hiệu chỉnh đối tượng rất trực quan và dễ dàng.

Từ khóa: thực hành Điện tử công suất

8 p ovanketv4 12/01/2018 380 23

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.