GIÁO DỤC KỸ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CẦN THƠ

Kỹ năng mềm không chỉ cần thiết cho cuộc sống mà còn là tiêu chí mà các nhà tuyển dụng rất quan tâm bởi chúng ảnh hưởng lớn đến việc người lao động có hoà nhập được với môi trường làm việc, đạt hiệu suất công việc cao hay không. Luận văn này nhằm đưa ra các biện pháp giáo dục kỹ năng mềm cho đối tượng sinh viên các trường Cao Đẳng, Đại Học nhằm đáp ứng những thách thức và thời cơ trong quá trình toàn cầu hóa...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.