ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ BA PHA THEO PHƯƠNG PHÁP PWM SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Sử dụng nguồn năng lượng mặt trời thu được và điều khiển các động cơ ba pha AC không đồng bộ và ứng dụng các công nghệ mới vào điều khiển tốc độ động cơ ba pha. Ứng dụng các kiến thức đã học và công nghệ kỹ thuật hiện đại vào những ứng dụng thiết thực nhất trong cuộc sống và sản xuất