• Tục thờ cúng của người Việt

  Tục thờ cúng của người Việt

  Ngày nay do nếp song hiện đại du nhập về nước ta khá nhiều nên những nên phần đa giới trẻ việt đã lãng quên đi mất những giá trị truyền thống của dân tộc, Qua cuốn sách chúng tôi xin trinh bày lại những nghi lễ thờ cúng giúp chúng ta trở lại với cội nguồn, tuy nhiên chúng tôi có can thiệp loại bớt những yếu tố mê tín dị đoan cho hợp với...

   13 p hcmute 20/01/2021 0 0

 • Lễ tục Việt Nam xưa và nay

  Lễ tục Việt Nam xưa và nay

  Cô đọng suốt bốn nghìn năm phong kiến với giáo điều Nho gia Khổng Mạnh xã hội Việt Nam chịu ảnh hưởng rất nhiều các lễ tục của Trung Quốc, Các lễ tục cũng có chiều tiến hóa của riêng nó một số nghi thức lạc hậu tự bị đào thải theo thời gian qua tuy luật tiến hóa của xã hội, Sau cuộc Cách Mạng Nước ta bước sang trang sử mới hào hung...

   6 p hcmute 20/01/2021 1 0

 • Nghi lễ đời người

  Nghi lễ đời người

  Con người là chủ thể của xã hội, Hoạt động đồi sống tâm linh của con người rất đa dạng để rồi từ đó tạo nên tôn giáo, văn hóa, Theo các nhà nghiên cứu, nghi lễ đời người xuất hiện cùng với xã hội loài người, Cuốn sách này đi nghiên cứu nghi lễ vòng đời người tự thân nó đã mang tính chat nhân văn cao cả, Song đê phục vụ cho những...

   8 p hcmute 20/01/2021 1 0

 • Từ điển thuật ngữ kinh tế thị trường hiện đại

  Từ điển thuật ngữ kinh tế thị trường hiện đại

  Để đáp ứng nhu cầu tham khảo tra cứu và học tập về kinh tế thị trường và kinh doanh hiện đại cho các nhà nghiên cứu, Những thuật ngữ được giải thích trên cơ sở tiếp cận với các tài liệu mới nhất, Do quá trình phát triển của nền kinh tế thị trường cũng như với sự biến chuyển của nhận thức và tư duy kinh tế nên công trình khó long tránh...

   5 p hcmute 20/01/2021 0 0

 • Từ điển tiếng Anh thương mại = Business English dictionary: For learners of English

  Từ điển tiếng Anh thương mại = Business English dictionary: For learners of English

  Cuốn sách này thích hợp cho người học tiếng anh nó giúp cho bạn sử dung được thuật ngữ tiếng anh trong các tình huống kinh doanh và các lĩnh vực liên quan, Người học sẽ nắm được khá niệm để bảo đảm được tính thích hợp khi sử dung trong các tình huống, Cuốn sách này cũng giải thích chi tiết ở mức độ cần thiết xuất phát từ người đọc....

   5 p hcmute 20/01/2021 1 0

 • Từ điển từ viết tắt Anh - Việt dùng trong kinh tế thương mại= Economic and commercial abbreviations

  Từ điển từ viết tắt Anh - Việt dùng trong kinh tế thương mại= Economic and commercial abbreviations

  Gồm 7500 từ viết tắt bao gồm tên các tổ chức, công ty mậu dịch Việt Nam và Quốc tế, Hướng dẫn phương pháp viết tắt trong tiếng anh, Giới thiệu mẫu câu viết tắt dùng trong Telex & điện tín. Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượn Số phân loại: 380.103 N573-D812

   6 p hcmute 20/01/2021 2 0

 • A.B.C từ ngữ ngoại thương Anh Việt chuyên dùng= English - Vietnamese foreign trade terms

  A.B.C từ ngữ ngoại thương Anh Việt chuyên dùng= English - Vietnamese foreign trade terms

  Cho ta có cái nhìn tổng quan về kinh tế - hàng hoá, Cho ta những vốn từ tiếng anh chuyên dùng trong ngoại thương, Cho ta biết thêm về những từ gần nghĩa hoặc những từ lân cận. Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượn Số phân loại: 382.03 H111-N174

   13 p hcmute 20/01/2021 0 0

 • Từ điển ngoại thương và tài chính Anh - Việt hiện đại= English - Vietnamese dictionary of modern international trade and finance

  Từ điển ngoại thương và tài chính Anh - Việt hiện đại= English - Vietnamese dictionary of modern international trade and finance

  Với sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ của nền kinh tế nước ta trong thời hội nhập cuốn sách đã cố gắng kịp thời cải biên từ cuốn Từ điển Ngoại Thương và Tài chính Anh việt hiện đại của nhà xuất bản McGraw-Hill nhằm đáp ứng sự cấp bách hiện nay, Từ điển này là một công cụ tốt để giúp ta tham khảo, tra cứu trong công việc thường...

   4 p hcmute 20/01/2021 0 0

 • Từ điển văn hóa gia đình

  Từ điển văn hóa gia đình

  Ai cũng biết gia đình là một vấn đề rộng lớn với các mối quan hệ liên kết chặt chẽ với nhau, Tâm sinh lý của các lứa tuổi, các nghi thức - lễ tục vòng đời người. Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượn Số phân loại: 398 T883

   6 p hcmute 20/01/2021 1 0

 • English for computer science = Tiếng Anh chuyên ngành vi tính

  English for computer science = Tiếng Anh chuyên ngành vi tính

  Microsoft Word giúp bạn soạn thảo văn bản, nhân viên kế toán cần đến phần mềm Excel để xử lý bang tính, với 23 Uint giới thiệu về máy tính bạn sẽ nắm bắt được những đặc tính khả năng phần cứng và phần mềm của máy. Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượn Số phân loại: 428 E583

   6 p hcmute 20/01/2021 1 0

 • New American streamline departures: An intensive American English series for beginners: Student book

  New American streamline departures: An intensive American English series for beginners: Student book

  Cuốn sách tổng hợp nhiều chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh cơ bản dành cho người mới học, một con đường mơ ước mới vươn tới để có thể trở thành người mỹ thực thụ, cuối cùng them cho bạn những kỹ năng chuyên sâu. Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượn Số phân loại: 428 H332

   3 p hcmute 20/01/2021 0 0

 • Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật phần mềm = A course of basic English for software engineering

  Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật phần mềm = A course of basic English for software engineering

  Cuốn sách được biên soạn để đáp ứng nhu cầu dạy và học tiếng Anh của giáo viên và sinh viên trong một chuyên ngành hoàn toàn mới tại Việt Nam: Kỹ Thuật Phần Mềm. Sách được biên soạn dựa trên nhiều nguồn tham khảo trong và ngoài nước, đặc biệt là quyển "Fundamentals of Software Engineẻing" của tác giả Carlo Ghezzi xuất bản năm 2003. Nội dung của...

   8 p hcmute 19/01/2021 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429