• Nghệ thuật thiết kế

  Nghệ thuật thiết kế

  Nghệ thuật thiết kế/ Vũ Trần Mai Trâm. -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2021 447tr.: hình ảnh; 27cm Dùng cho môn học Nghệ thuật trình bày ấn phẩm ISBN 9786047382712 Call no. : 686 V986-T771

   449 p hcmute 01/11/2022 229 13

 • Giáo trình công nghệ khuôn mẫu

  Giáo trình công nghệ khuôn mẫu

  Giáo trình công nghệ khuôn mẫu/ Trần Minh Thế Uyên, Phạm Sơn Minh. -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022 359tr.; 24cm Dùng cho môn học Thiết kế chế tạo khuôn mẫu ISBN 9786047392292 1. Công nghệ. 2. Chất dẻo. 3. Giáo trình. 4. Khuôn mẫu. I. Phạm Sơn Minh. Dewey Class no. : 668.412 -- dc 23 Call no. : 668.412 T772-U97

   362 p hcmute 31/10/2022 83 14

 • Điều Khiển Thiết Bị Điện Công Nghiệp

  Điều Khiển Thiết Bị Điện Công Nghiệp

  Điều khiển thiết bị điện công nghiệp/ Trần Quang Thọ, Nguyễn Vinh Quan. -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022 243tr.; 24cm Dùng cho môn học Điều khiển hệ thống điện công nghiệp ISBN 9786047392636 1. Điện công nghiệp. 2. Thiết bị điện. I. Nguyễn Vinh Quan. Dewey Class no. : 621.31 -- dc 23 Call no. : 621.31 T772-T449

   246 p hcmute 24/10/2022 134 25

 • Giáo trình thiết kế cơ cấu đàn hồi cho sản phẩm phun ép nhựa

  Giáo trình thiết kế cơ cấu đàn hồi cho sản phẩm phun ép nhựa

  Giáo thiết kế cơ cấu đàn hồi cho sản phẩm phun ép nhựa/ Trần Chí Thiên, Nguyễn Văn Minh, Trần Minh Thế Uyên, Đỗ Văn Hiến, Nguyễn Trọng Hiếu, Dương Thế Phong, Phạm Sơn Minh. -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022 802tr.; 24cm Dùng cho môn học Thiết kế sản phẩm nhựa ISBN 9786047392643 1. Sản phẩm. 2. Sản...

   213 p hcmute 24/10/2022 43 9

 • Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh - Học phần 4: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật

  Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh - Học phần 4: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật

  Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Học phần 4: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật/ Nguyễn Đức Thành, Cao Xuân Giang,... -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022 75tr.; 24cm Dùng cho môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh ISBN 9786047393367 1. An Ninh. 2. Bộ binh. 3. Quân sự. 4. Việt Nam. I. Cao Xuân Giang. II. Hoàng...

   78 p hcmute 24/10/2022 44 5

 • Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh - Học phần 3: Quân sự chung

  Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh - Học phần 3: Quân sự chung

  Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Học phần 3: Quân sự chung/ Nguyễn Đức Thành, Ngô Văn Quang,... -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022 111tr.; 24cm Dùng cho môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh ISBN 9786047393350 1. An Ninh. 2. Quân sự. 3. Quốc phòng. 4. Việt Nam. I. Đỗ Quang Trực. II. Hoàng Văn Nam. III. Huỳnh Vạng...

   114 p hcmute 24/10/2022 31 6

 • Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh - Học phần 2: Công tác quốc phòng an ninh

  Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh - Học phần 2: Công tác quốc phòng an ninh

  Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Học phần 2: Công tác Quốc phòng và An ninh/ Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Đình Cả, Ngô Văn Quang,... -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022 115tr.; 24cm Dùng cho môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh ISBN 9786047393343 1. An Ninh. 2. Quân sự. 3. Quốc phòng. 4. Việt Nam. I. Bùi Thị Hường....

   118 p hcmute 24/10/2022 39 9

 • Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh - Học phần 1: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh - Học phần 1: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Học phần 1: Đường lối Quốc phòng và An ninh/ Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Đình Cả, Cao Xuân Giang,... -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022 203tr.; 24cm Dùng cho môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh ISBN 9786047393336 1. Đường lối. 2. Quân sự. 3. Quốc phòng. 4. Việt Nam. I. Bùi Thi...

   206 p hcmute 24/10/2022 38 6

 • Hiến pháp Việt Nam qua các thời kỳ: Kỷ yếu hội thảo 75 năm Hiến pháp Việt Nam

  Hiến pháp Việt Nam qua các thời kỳ: Kỷ yếu hội thảo 75 năm Hiến pháp Việt Nam

  Hiến pháp Việt Nam qua các thời kỳ: Kỷ yếu hội thảo 75 năm Hiến pháp Việt Nam/ Vũ Đức Trung, Đoàn Đức Hiếu, Nguyễn Thị Phượng, Phùng Thế Anh, Nguyễn Thị Tuyết Nga, Võ Thị Mỹ Hương. -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022 802tr.; 24cm Dùng cho môn học Pháp luật đại cương ISBN 9786047392087 1. Hiến pháp....

   809 p hcmute 24/10/2022 49 8

 • Dạy học phát triển năng lực cho Sinh viên trong giáo dục đại học

  Dạy học phát triển năng lực cho Sinh viên trong giáo dục đại học

  Dạy học phát triển năng lực cho Sinh viên trong giáo dục đại học: Chuyên khảo về Khoa học Giáo dục/ Dương Thị Kim Oanh. -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022 491tr.; 24cm Dùng cho môn học Lý luận giáo dục hiện đại, Tâm lý học giáo dục, Lý luận và phương pháp dạy học, Đánh giá trong giáo dục ISBN 9786047381326...

   494 p hcmute 24/10/2022 245 16

 • Đời sống tinh thần của người KơHo ở Lâm Đồng trong quá trình đô thị hóa Nghiên cứu trường hợp xã Tà Nung (Đà Lạt) và thị trấn Lạc Dương, Lâm Đồng (Sách chuyên khảo)

  Đời sống tinh thần của người KơHo ở Lâm Đồng trong quá trình đô thị hóa Nghiên cứu trường hợp xã Tà Nung (Đà Lạt) và thị trấn Lạc Dương, Lâm Đồng (Sách chuyên khảo)

  Đời sống tinh thần của người Kơho ở Lâm Đồng trong quá trình đô thị hóa: Nghiên cứu trường hợp xã Tà Nung (Đà Lạt) và Thị trấn Lạc Dương, Lâm Đồng/ Nguyễn Thị Như Thúy. -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022 199tr.; 24cm Dùng cho môn học Xã hội học ISBN 9786047381326 1. Đô thị hóa. 2. Đời sống...

   202 p hcmute 26/08/2022 177 20

 • Giáo trình Quần vợt

  Giáo trình Quần vợt

  Giáo trình Quần vợt/ Nguyễn Đức Thành, Đỗ Duy Hải, Lê Minh. -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022 311tr.; 24cm Dùng cho môn học Giáo dục thể chất ISBN 9786047381326 1. Quần vợt. 2. Tennis. I. Đỗ Duy Hải. II. Lê Minh. Dewey Class no. : 796.342 -- dc 23 Call no. : 796.342 N573-T367

   315 p hcmute 26/08/2022 113 11

Hướng dẫn khai thác thư viện số