• Slide - Tạo sự khác biệt cho sản phẩm theo chu kỳ

  Slide - Tạo sự khác biệt cho sản phẩm theo chu kỳ

  Hiểu các thách thức mà công ty đối mặt trong việc phát triển và đưa ra những sản phẩm mới. Học hỏi những giai đoạn chính của việc phát triển sản phẩm mới và làm thế nào chúng có thể được quản lý tốt hơn. Hiểu biết các nhân tố tác động lên tỉ lệ khách hàng chấp nhận sản phẩm mới Học hỏi chiến lược marketing nào phù hợp với mỗi...

   26 p hcmute 17/01/2012 180 9

 • Slide - Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu

  Slide - Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu

  Tìm hiểu làm thế nào công ty xác định các phân đoạn cấu thành thị trường. Hiểu các tiêu chuẩn mà công ty sử dụng để lựa chọn các phân đoạn thị trường hấp dẫn nhất. Marketing mục tiêu yêu cầu các nhà làm marketing thực hiện ba bước quan trọng: Phân đoạn thị trường: xác định và mô tả chân dung của các nhóm khách hàng khác nhau về nhu cầu...

   17 p hcmute 17/01/2012 322 6

 • SLIDE - HÀNH VI KHÁCH HÀNG

  SLIDE - HÀNH VI KHÁCH HÀNG

  HÀNH VI KHÁCH HÀNG TIÊU DÙNG Giới thiệu mô hành hành vi tiêu dùng Xác định các biến số văn hóa, xã hội, cá nhân và tâm lý tác động như thế nào đến hành vi người tiêu dùng. Mô tả tiến trình ra quyết định mua hàng. Sử dụng cùng tài liệu môn học Quản trị Marketing của Khoa QTKD HÀNH VI KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC Tìm hiểu bản chất của thị trường tổ...

   31 p hcmute 17/01/2012 257 8

 • Slide - Tìm hiểu thị trường - nhu cầu thị trường và môi trường

  Slide - Tìm hiểu thị trường - nhu cầu thị trường và môi trường

  Xác định các yếu tố quan trọng của hệ thống marketing. Hiểu cách làm thế nào người làm marketing có thể cải thiện các quyết định marketing thông qua hệ thống tình báo, nghiên cứu marketing và hệ thống hỗ trợ quyết định marketing. Hiểu cách làm thế nào nhu cầu có thể được đo lường và dự đoán một cách chính xác hơn. Hiểu những phát triển về...

   23 p hcmute 17/01/2012 205 7

 • Slide - Chiếm thị trường thông qua hoạch định chiến lược

  Slide - Chiếm thị trường thông qua hoạch định chiến lược

  Hiểu việc hoạch định chiến lược được thực hiện như thế nào ở các cấp SBU, division và công ty. Tìm hiểu những bước quan trọng trong tiến trình marketing Tham khảo cùng với Giáo trình Quản trị Marketing Tìm hiểu những nội dung của kế hoạch marketing. Hiểu cách làm thế nào các công ty có thể quản lý một cách hiệu quả tiến trình marketing. Bản...

   30 p hcmute 17/01/2012 200 2

 • Giáo trình tổng hợp các thao tác mở rộng trong đồ họa photoshop phần 10

  Giáo trình tổng hợp các thao tác mở rộng trong đồ họa photoshop phần 10

  Cuốn sách này đề cập đến: các thao tác mở rộng trong đồ họa photoshop.

   9 p hcmute 17/01/2012 56 3

 • Giáo trình tự học và thực hành Excel 2010 TOÀN TẬP

  Giáo trình tự học và thực hành Excel 2010 TOÀN TẬP

  Giao diện ribbon của Office 2010 được đưa vào tất cả các ứng dụng trong gói Office 2010. Công cụ Backstage View được truy cập qua phím Office (góc trên bên trái), hỗ trợ sử dụng các tác vụ như lưu tài liệu hoặc in ấn: Những điểm mới trong Microsoft Excel 2010; Nội dung chính; Làm quen với Microsoft Excel; Giới thiệu Excel; Mở Excel, đóng Excel, phóng to thu nhỏ...

   240 p hcmute 17/01/2012 205 10

 • Giáo trình tin học văn phòng part 10

  Giáo trình tin học văn phòng part 10

  Tài liệu "Giáo trình tin học văn phòng" được biên soạn với mục đích trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng : sử dụng máy tính hợp lý, dễ dàng, thao tác nhanh nhờ giao diện đồ họa ổn định, sử dụng đồng loại nhiều ứng dụng. Soạn thảo, lập biểu mẫu, chèn hình ảnh, làm slide trình chiếu, thuyết trình, in ấn với bộ Window Office....

   17 p hcmute 17/01/2012 184 3

 • Giáo trình tin học văn phòng part 9

  Giáo trình tin học văn phòng part 9

  Tài liệu "Giáo trình tin học văn phòng" được biên soạn với mục đích trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng: sử dụng máy tính hợp lý,dễ dàng, thao tác nhanh nhờ giao diện đồ họa ổn định, sử dụng đồng loại nhiều ứng dụng. Soạn thảo, lập biểu mẫu, chèn hình ảnh, làm slide trình chiếu, thuyết trình, in ấn với bộ Window Office. Ngoài...

   25 p hcmute 17/01/2012 186 3

 • Giáo trình tin học văn phòng part 8

  Giáo trình tin học văn phòng part 8

  Tài liệu "Giáo trình tin học văn phòng" được biên soạn với mục đích trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng : sử dụng máy tính hợp lý, dễ dàng, thao tác nhanh nhờ giao diện đồ họa ổn định, sử dụng đồng loại nhiều ứng dụng. Soạn thảo, lập biểu mẫu, chèn hình ảnh, làm slide trình chiếu, thuyết trình, in ấn với bộ Window Office....

   22 p hcmute 17/01/2012 197 4

 • Giáo trình tin học văn phòng part 7

  Giáo trình tin học văn phòng part 7

  Tài liệu " Giáo trình tin học văn phòng " được biên soạn với mục đích trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng : sử dụng máy tính hợp lý, dễ dàng, thao tác nhanh nhờ giao diện đồ họa ổn định, sử dụng đồng loại nhiều ứng dụng. Soạn thảo, lập biểu mẫu, chèn hình ảnh, làm slide trình chiếu, thuyết trình, in ấn với bộ Window Office....

   25 p hcmute 17/01/2012 175 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429