• Chương 9 TRANG BỊ ĐIỆN THANG MÁY VÀ MÁY NÂNG

  Chương 9 TRANG BỊ ĐIỆN THANG MÁY VÀ MÁY NÂNG

  Nội dung cuốn sách này được đề cập chủ yếu đến Trang bị điện thang máy và máy nâng: Khái niệm chung; Trang thiết bị của thang máy; Các thiết bị chuyên dùng trong thang máy; Đặc tính và thông số của thang máy và máy nâng; Tính chọn công suất động cơ truyền động thang máy và máy nâng; Ảnh hưởng của tốc độ, gia tốc, và độ giật đối với hệ...

   24 p hcmute 17/01/2012 931 16

 • CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY

  CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY

  Nội dung bài giảng được đề cập đến: Cấu trúc và xếp loại cơ cấu; Phân tích động học cơ cấu phẳng; Phân tích lực cơ cấu phẳng.

   41 p hcmute 17/01/2012 460 29

 • Chương 20: Hướng dẫn chung về lựa chọn vật liệu tối ưu

  Chương 20: Hướng dẫn chung về lựa chọn vật liệu tối ưu

  Nội dung cuốn sách này được đề cập chủ yếu đến: Hướng dẫn chung về lựa chọn vật liệu tối ưu; Yêu cầu về tính năng sử dụng; Yêu cầu về tính công nghệ; Yêu cầu về tính kinh tế; Yêu cầu về bảo vệ môi trường và an toàn xã hội.

   8 p hcmute 17/01/2012 432 14

 • Giáo trình kết cấu động cơ đốt trong - Phần 6

  Giáo trình kết cấu động cơ đốt trong - Phần 6

  Nội dung cuốn sách này được đè cập đến Cơ cấu phối khí: Đặc điểm kết cấu của cơ cấu phối khí; Cơ cấu phối khí dùng trên động cơ hai kỳ; Một số hệ thống quét thải được sử dụng nhiều hiện nay; Cơ cấu phối khí dùng trên động cơ bốn kỳ; Kết cấu của các chi tiết trong cơ cấu phối khí; Kết cấu trục cam; Con đội; Đũa đẩy; Kết...

   22 p hcmute 17/01/2012 916 13

 • CÁCH TẠO MỤC LỤC TỰ ĐỘNG CHO VĂN BẢN

  CÁCH TẠO MỤC LỤC TỰ ĐỘNG CHO VĂN BẢN

  Nội dung cuốn sách này giúp bạn đọc: Cách tạo mục lục cho văn bản trong Word;Cách tạo mục lục hình và mục lục bảng trong Word.

   8 p hcmute 17/01/2012 636 88

 • TÀI LIỆU MÔN HỌC MS POWERPOINT 2007

  TÀI LIỆU MÔN HỌC MS POWERPOINT 2007

  Nội dung tài liệu được đề cập đến các chức năng chính của PowerPoint 2007:Các chức năng soạn thảo cơ bản;Giới thiệu Microsoft Power Point 2007;Các cải tiến của Microsoft Power Point 2007;Khởi động Power Point;Các thành phần cơ bản;Tạo một trình diễn đơn giản;Lưu - đóng và mở file Power Point;Làm việc với Slide;Nhập liệu nội dung vào Slide;Bài tập;Định...

   47 p hcmute 17/01/2012 616 101

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hcmute