• Thuyết minh acquy P2

  Thuyết minh acquy P2

  Nội dung tài liệu được nhắc đến: Thiết kế mạch điều khiển Tiristor; Nguyên lý chung mạch điều khiển; Tính toán các khối điều khiển.

   23 p hcmute 17/01/2012 219 20

 • Thuyết minh acquy P1

  Thuyết minh acquy P1

  Nội dung tài liệu này được đề cập đến: Tổng quan về cấu tạo và nguyên lý làm việc của Ắc Quy;cấu tạo của bình ắc quy aixit; Tổng quan về UPS; Thiết kế và tính toán mạch lực.

   39 p hcmute 17/01/2012 222 24

 • Thiết kế mạch điều khiển P2

  Thiết kế mạch điều khiển P2

  Nội dung tài liệu này được đề cập đến: Yêu cầu với mạch điều khiển; Cấu trúc chung của mạch điều khiển ; Nhiệm vụ chức năng mạch điểu khiển; Nguyên tắc điều khiển xung điều khiển.

   28 p hcmute 17/01/2012 288 25

 • Thiết kế mạch điều khiển P1

  Thiết kế mạch điều khiển P1

  Nội dung tài liệu được đề cập đến: Yêu cầu với mạch điều khiển; Nhiệm vụ chức năng mạch điều khiển; Cấu trúc chung của mạch điều khiển; Nguyên tắc điều khiển xung điều khiển.

   28 p hcmute 17/01/2012 294 28

 • Thiết kế hệ thống điều khiển dùng PLC

  Thiết kế hệ thống điều khiển dùng PLC

  Nội dung tài liệu này được đề cập đến: Tổng quan về PLC; Xuất xứ; Vị trí, nhiệm vụ của bộ PLC trong hệ thống điều khiển; Ưu nhược điểm của PLC; Cấu trúc PLC; Phần mềm PLC; Giới thiệu về bộ PLC S7 -300;

   15 p hcmute 17/01/2012 1186 100

 • Giáo Trình Bài Tập Kỹ Thuật Lập Trình

  Giáo Trình Bài Tập Kỹ Thuật Lập Trình

  Nội dung cuốn sách được đề cập đến: Lưu đồ thuật toán;Cấu trúc điều khiển;Hàm con;Mảng một chiều;Chuỗi ký tự;Mảng hai chiều;Kiểu dữ liệu có cấu trúc;Tập tin;Đệ qui;Hướng dẫn lập trình bằng phương pháp project.

   152 p hcmute 17/01/2012 689 78

 • Cơ bản về mạng máy tính

  Cơ bản về mạng máy tính

  Nội dung cuốn sách được đề cập đến:Nhập môn mạng máy tính;Mở đầu;Các khái niệm cơ bản;Kiến thức phân tầng và mô hình OSI;Hệ điều hành mạng;Kết nối liên mạng;Kiến trúc phân tầng OSI;Tầng vật lí (Physical);Tầng liên kết dữ liệu (Datalink);Tầng mạng (Network);Tầng giao vận (Transportation);Tầng Phiên (Session);Tầng trình diễn (Presentation);Tầng...

   118 p hcmute 17/01/2012 617 35

 • Chương 15 - Nối mạng LAN

  Chương 15 - Nối mạng LAN

  Nội dung tài liệu được đề cập đến: Mạng LAN;Các kiểu đấu mạng LAN;Cáp mạng;Card mạng - Card net;Các bước thiết lập mạng LAN;Kết nối Internet ADSL cho máy tính.

   27 p hcmute 17/01/2012 260 6

 • Chương 13 - Tiện ích Ghost

  Chương 13 - Tiện ích Ghost

  Nội dung tài liệu được đề cập đến: Giới thiệu về Ghost;Các tiện ích của Ghost;Các điểm cần lưu ý khi Ghost;Mục đích Ghost từ Đĩa sang Đĩa;Các bước tiến hành;Ghost từ đĩa vào file Image;Ghost từ File Image ra đĩa;Ghost từ Partition sang Partition;Ghost từ Partition đến File Image;Ghost từ File Image về Partition.

   31 p hcmute 17/01/2012 541 94

 • Chương 10 - Lắp ráp máy tính

  Chương 10 - Lắp ráp máy tính

  Nội dung tài liệu được đề cập đến: Chọn thiết bị theo mục đích sử dụng;Tính tương thích khi chọn thiết bị;Khảo sát báo giá từ các công ty;Chuẩn bị thiết bị cho một bộ máy tính;Các bước tiến hành lắp ráp;Thiết lập cấu hình cho máy;Vì sao phải thiết lập cấu hình cho máy.

   14 p hcmute 17/01/2012 282 11

 • Giáo trình Lập trình C căn bản

  Giáo trình Lập trình C căn bản

  Nội dung tài liệu được đề cập đến: Ngôn ngữ lập trình và phương pháp lập trình;Làm quen lập trình C qua các ví dụ đơn giản;Các thành phần trong ngôn ngữ C;Nhập, xuất dữ liệu;Cấu trúc rẽ nhánh có điều kiện;Cấu trúc vòng lặp;Hàm;Mảng và Chuỗi;Con trỏ;Các kiểu dữ liệu tự tạo;Tập tin;Đệ quy;Trình soạn thảo của Borland C;Các hệ đếm;Biểu...

   135 p hcmute 17/01/2012 1050 93

 • Giáo trình Microsoft Access

  Giáo trình Microsoft Access

  Nội dung tài liệu này được đề cập đến:Làm việc với Microshoft Access;Vào môi trường Access;Chương trình Access;Tạo một CSDL mới;Làm việc với CSDL đã tồn tại;Bảng;Khái niệm bảng; Tạo bảng;Thuộc tính của trường;Thay đổi thiết kế chỉnh sửa cấu trúc bảng;Đặt khóa chính;Lưu cấu trúc bảng và đặt tên bảng;Thay đổi cấu trúc bảng và nhập dữ...

   91 p hcmute 17/01/2012 615 57

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hcmute