• GIỚI THIỆU VỀ ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU

  GIỚI THIỆU VỀ ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU

  Nôi dung bài giảng này được đề cập đến: Các loại động cơ một chiều dùng cho robot; Điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều; Giữ cứng đường đặc tính tốc độ; Phương pháp PWM điều chế điện áp; Một số mạch ứng dụng.

   11 p hcmute 17/01/2012 555 11

 • Khái quát về điện động cơ

  Khái quát về điện động cơ

  Nội dung cuốn sách này được đề cập đến: Điện động cơ; Hệ thống khởi động;Hệ thống nạp;Hệ thống đánh lửa.

   13 p hcmute 17/01/2012 166 14

 • Ly hợp Ô Tô

  Ly hợp Ô Tô

  Nội dung cuốn sách này được đề cập đến: Ly hợp ô tô; Công dụng - Yêu cầu - Phân loại; Phân tích đặc điểm kết cấu và xác định các thông số cơ bản của ly hợp; Hệ thống điều khiển ly hợp

   51 p hcmute 17/01/2012 459 13

 • Kết cấu tính toán ô tô - Hộp số ô tô

  Kết cấu tính toán ô tô - Hộp số ô tô

  Nội dung cuốn sách này được đề cập đến Hợp số ô tô:Công dụng; Yêu cầu;Phân loại;Phân tích đặc điểm kết cấu hợp số ô tô;Xác định các thông số cơ bản của hộp số;Cơ cấu điều khiển hộp số.

   77 p hcmute 17/01/2012 512 14

 • Máy phát điện xoay chiều 3 pha

  Máy phát điện xoay chiều 3 pha

  Nội dung cuốn sách này được đề cập đến Máy phát điện xoay chiều 3 pha: Cấu tạo; Nguyên tắc hoạt động; Đường biểu diện dao động xoay chiều 3 pha; Cách mắc mạch điện 3 pha.

   15 p hcmute 17/01/2012 196 16

 • Tổng quan về các hệ truyền động một chiều

  Tổng quan về các hệ truyền động một chiều

  Nội dung cuốn sách được đề cập đến:Tổng quan về các hệ truyền động cơ một chiều; Đặc tính cơ của động cơ điện một chiều; Ảnh hưởng điện áp phần cứng đối với động cơ điện một chiều; Các phương pháp điều chỉnh động cơ điện một chiều.

   17 p hcmute 17/01/2012 410 5

 • Chương 1 Kiến thức cơ sở về SolidWork

  Chương 1 Kiến thức cơ sở về SolidWork

  Nội dung bài giảng được đề cập đến Kiến thức cơ sở về Solidwork: Bắt đầu với Solidwork; Mở một file đã có; Môi trường phác thảo trong Soidworks; Giới thiệu một số biểu tượng Solidworks; Thanh menu Standard Views; Đặt chế độ lưới trong môi trường vẽ phác thảo; Thanh menu View; Đặt các thuộc tính cho bản vẽ; Một số chức năng của Solidworks.

   21 p hcmute 17/01/2012 197 36

 • MECHANISM - LẮP RÁP TẠO CHUYỂN ĐỘNG

  MECHANISM - LẮP RÁP TẠO CHUYỂN ĐỘNG

  Nội dung bài giảng này được đề cập đến Mechanism - Lắp ráp tạo chuyển đông:Pin Conection;Slider Conection; Cylinder Conection;Planar Conection;Bearing Conection;Slot Conection;Camfolower Conection;

   19 p hcmute 17/01/2012 420 18

 • Chương 6 Tạo các đường và mặt phức tạp trong không gian và mặt

  Chương 6 Tạo các đường và mặt phức tạp trong không gian và mặt

  Nôi dung bài giảng được đề cập đến:Tạo đường cong xoẵn vít;Tạo đường cong bám theo một biên dạng; Tạo đường cong tự do qua các điểm; Tạo đường cong 3D; Lệnh Split line; Lệnh Offser surface; Lệnh Radiate surface; Lệnh Revolved surface; Lệnh Swept Surface; Lệnh Lofted Surface; Lệnh Extended Surface.

   14 p hcmute 17/01/2012 345 9

 • Chương 4: Tạo các đối tượng 3D từ đối tượng 2D

  Chương 4: Tạo các đối tượng 3D từ đối tượng 2D

  Nội dung cuốn sách này đề cập đến: Tạo đối tượng 3D từ đối tượng 2D; Tạo đối tượng 3D bằng cách kéo theo phương vuông góc với mặt chứa biến dạng,;Tạo đối tượng 3D bằng cách quay đối tượng 2D quanh một trục; Tạo đối tượng 3D bằng cách kéo theo một đường dẫn bất kỳ; Tạo đối tượng 3D từ các biên dạng khác nhau bất kỳ làm trên...

   10 p hcmute 17/01/2012 260 9

 • Que hàn các thông tin cần biết

  Que hàn các thông tin cần biết

  Nôi dung cuốn sách này đề cập đến: Que hàn các thông tin cần biết; Que hàn, đặc tính và ứng dụng; Ký hiệu que hàn.

   10 p hcmute 17/01/2012 297 29

 • Dao động kỹ thuật

  Dao động kỹ thuật

  Nội dung bài giảng này được đề cập đến: Các khái niệm cơ bản của lý thuyết dao động; Dao động tuyến tính của hệ một bậc tự do; Dao động tuyến tính của hệ nhiều bậc tự do.

   129 p hcmute 17/01/2012 569 45

Hướng dẫn khai thác thư viện số