• Giáo trình xử lý ảnh Photoshop CS5 dành cho người tự học -Tập 2

  Giáo trình xử lý ảnh Photoshop CS5 dành cho người tự học -Tập 2

  Adobe Photoshop là một chương trình không thể thiếu cảu cá nhiếp ảnh gia, các nhà thiết kế đồ họa, thiết kế web, biên tập video và nhiều hơn nữa. Là một chương trình xử lý ảnh hàng đầu, Photoshop cung cấp những tính năng xử lý ảnh nhanh, chính xác và đầy biến hóa. Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượn Số phân loại: 006.6 Đ631-T532

   10 p hcmute 14/01/2021 13 1

 • Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế

  Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế

  Lịch sử các học thuyết kinh tế là môn khoa học xã hội, nghiên cứu quá trình ra đời và phát triển đấu tranh và thay thế lẫn nhau của hệ thống quan điểm kinh tế xã hội của các giai cấp cơ bản dưới hình thái kinh tế- xã hội khác nhau Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượn Số phân loại: 330.01 T772-T853

   11 p hcmute 14/01/2021 4 0

 • Du khảo Hoa Kỳ sau thảm họa 11 thánh 9

  Du khảo Hoa Kỳ sau thảm họa 11 thánh 9

  Sách có tại thư viện Khu A, Phòng Mượn. Số phân loại: SKV019377

   1 p hcmute 25/12/2020 11 0

 • Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật

  Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật

  Giáo trình này là một trong các giáo trình chính yếu của chuyên ngành công nghệ thông tin, giáo trình được xây dựng theo phương châm vừa đáp ứng yêu cầu chuẩn mực của sách giáo khoa vừa có giá trị thực tiễn đồng thời tăng cường khả năng tự học tự nguyên cứu của sinh viên. Sách có tại thư viện khu A, phòng mượn Số phân loại: 005.73 T772-N582

   7 p hcmute 12/11/2020 30 2

 • Giáo trình hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle

  Giáo trình hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle

  Giáo trình này là một trong các giáo trình chính yếu của chuyên ngành công nghệ thông tin, giáo trình được xây dựng theo phương châm vừa đáp ứng nhu cầu chuẩn mực của sách giáo khoa vừa có giá trị thực tiễn đồng thời tăng cường khả năng tự học, tụ nguyên cứu của sinh viên Sách có tại thư viện khu A, phòng mượn Số phân loại: 005.74 N573-L755

   12 p hcmute 12/11/2020 23 0

 • Giáo trình cơ sở dữ liệu

  Giáo trình cơ sở dữ liệu

  Giáo trình này là một trong các giáo trình chủ yếu của chuyên ngành công nghệ thông tin. Giáo trình được xây dựng theo phương châm vừa đáp ứng nhu cầu chuẩn mực của sách giáo khoa vừa có giá trị thực tiễn đồng thời tăng cường khả năng tự học tự nguyên cứu của sinh viên. Sách có tại thư viện khu A, phòng mượn Số phân loại: 005.74 N573-T977

   9 p hcmute 12/11/2020 28 2

 • Giáo trình học nhanh SQL Server 2008 - Tập 2

  Giáo trình học nhanh SQL Server 2008 - Tập 2

  Sách tập trung trình bày những tính năng chính của SQL Server 2008 nhằm mục đích giúp bạn đọc tăng cường kiến thức đồng thời nâng cao kỹ năng sử dụng sản phẩm mới nhất rất tuyệt vời này Sách có tại thư viện khu A, phòng mượn Số phân loại: 005.74 T833-T562

   1 p hcmute 12/11/2020 47 0

 • Giáo trình hệ điều hành

  Giáo trình hệ điều hành

  Trong giáo trình này, kiến thức về hệ điều hành được trình bày theo dạng thứ ba với mục đích cung cấp kiến thức về các khái niệm và nguyên lí hoạt động của hệ điều hành một cách tổng quát, từ đây giúp người đọc có hiểu biết sâu hơn về hệ thống máy tính thay vì dựa trên một hệ điều hành cụ thể. Sách có tại thư viện khu A, phòng...

   10 p hcmute 05/11/2020 26 1

 • Giáo trình lập trình Linux

  Giáo trình lập trình Linux

  Giáo trình được biên soạn với mục đích cung cấp cho sinh viên các nền tảng kiến thức cơ bản về hệ đều hành Linux, đồng thời cuốn sách cũng đề cập đến các hướng lập trình và một số ngôn ngữ lập trình cụ thể trên hệ điều hành này. Sách có tại thư viện khu A, phòng mượn Số phân loại : 005.43 L964-Q124

   9 p hcmute 05/11/2020 27 0

 • Giáo trình hệ điều hành Windows Server 2003

  Giáo trình hệ điều hành Windows Server 2003

  Sách với mục đích cung cấp những kiến thức cơ bản và nề tảng nhất nhằm giúp cho sinh viên có thể nắm bắt và triển khai ngay một mạng máy tính sử dụng hệ điều hành Windows Server 2003 cũng như cách thức triển khai một số dịch vụ mạng cơ bản như :DHCP Server , DNS Server , Web Server ... Sách có tại thư viện khu A, phòng mượn Số phân loại: 005.43...

   9 p hcmute 05/11/2020 28 0

 • Giáo trình hệ điều hành Redhat Linux

  Giáo trình hệ điều hành Redhat Linux

  Giáo trình này là một trong các giáo trình chủ yếu của chuyên ngành công nghệ thông tin. Giáo trình được xây dựng theo phương châm vừa đáp ứng yêu cầu chuẩn mực của sách giáo khoa vừa có giá trị thức tiễn đồng thời tăng cường khả năng tự học tự nguyên cứu của sinh viên. Sách có tại thư viện khu A, phòng mượn Số phân loại: 005.43 N573-T883

   12 p hcmute 05/11/2020 27 1

 • Giáo trình lập trình C/C++ trên Linux

  Giáo trình lập trình C/C++ trên Linux

  Cuốn sách trình bày những nội dung quan trọng hay gặp nhất phục vụ cho việc phát triển những ứng dụng thông thường, ngoài ra cũng trình bày một số nội dung nâng cao. Một số nội dung rộng, chẳng hạn như lập trình giao diện trên Linux. Sách có tại thư viện khu A, phòng mượn Số phân loại: 005.43 N573-T367

   7 p hcmute 05/11/2020 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429