Chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ năm 2024

Hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 2024" được tổ chức bởi Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh với sự tham gia của nhiều trường đại học và cao đẳng sư phạm trên cả nước.
1. Giới thiệu chung:
- Hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 2024" được tổ chức bởi Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh với sự tham gia của nhiều trường đại học và cao đẳng sư phạm trên cả nước.
2. Mục tiêu:
- Tạo cơ hội cho các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia, giảng viên và cán bộ công đoàn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và thành tựu trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
3. Nội dung hội thảo:
- Phần 1: Những vấn đề chung
+ Các bài báo cáo về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong giáo dục đại học, bao gồm kinh nghiệm cho Việt Nam và giải pháp đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu trong các trường đại học.
- Phần 2: Thực trạng và kinh nghiệm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tại các trường
+ Báo cáo về thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động nghiên cứu khoa học tại các trường như Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.
- Phần 3: Hành trình nghiên cứu khoa học: Từ ý tưởng đến công bố
+ Các bài báo cáo về quá trình từ ý tưởng đến bài báo khoa học, quản lý, trích dẫn và tạo danh mục tài liệu tham khảo với phần mềm Mendeley Desktop và Zotero.
- Phần 4: Các vấn đề liên quan
+ Các bài báo cáo về thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu khoa học, vai trò của nữ trí thức trong hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, và hoạt động hợp tác quốc tế tại các trường đại học.
4. Thành phần tham gia:
- Các đơn vị công đoàn từ nhiều trường đại học và cao đẳng sư phạm trên khắp cả nước như Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh, và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.
5. Ban tổ chức:
- Đơn vị đăng cai tổ chức: Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.
- Ban biên tập và chịu trách nhiệm nội dung do các thành viên từ Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.
6. Lời cảm ơn:
- Ban tổ chức chân thành cảm ơn các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia, giảng viên và cán bộ công đoàn đã đóng góp cho hội thảo những bài tham luận có giá trị, góp phần vào sự thành công của hội thảo.
* Kỷ yếu này sẽ là nguồn tư liệu quý giá, góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực giáo dục và cũng là cầu nối gắn kết giữa các đơn vị công đoàn trong hệ thống giáo dục.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.