•  Nghiên cứu viết phần mềm tính toán thiết kế kho lạnh công suất nhỏ trên nền tảng phần mềm EES

   Nghiên cứu viết phần mềm tính toán thiết kế kho lạnh công suất nhỏ trên nền tảng phần mềm EES

  Nghiên cứu viết phần mềm tính toán thiết kế kho lạnh công suất nhỏ trên nền tảng phần mềm EES: Báo cáo tổng kết đề tài NCKH của sinh viên - Mã số SV2020 - 148/ Huỳnh Văn Tốt; Nguyễn Thành Luân (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2020, 69tr.: hình, sơ đồ; 01 file, Không có bản giấy Dewey Class no. :...

   71 p hcmute 16/03/2022 82 6

 •  Tính toán lý thuyết hệ thống lạnh ghép tầng dùng môi chất CO2 và R32

   Tính toán lý thuyết hệ thống lạnh ghép tầng dùng môi chất CO2 và R32

  Tính toán lý thuyết hệ thống lạnh ghép tầng dùng môi chất CO2 và R32: Báo cáo tổng kết đề tài NCKH của sinh viên - Mã số SV2020 - 146/ Cao Thị Cẩm Vân; Đặng Thành Trung (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2020, 50tr.: hình, sơ đồ; 01 file, Không có bản giấy Dewey Class no. : 621.56 -- dc 23Call no. : ĐSV...

   52 p hcmute 16/03/2022 65 3

 •  Thiết kế hệ thống an ninh nhà ở

   Thiết kế hệ thống an ninh nhà ở

  Thiết kế hệ thống an ninh nhà ở: Báo cáo tổng kết đề tài NCKH của sinh viên - Mã số SV2020 - 135/ Đào Ngọc Giang; Trương Quang Phúc (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2020, 76tr.: hình, sơ đồ; 01 file, Không có bản giấy Dewey Class no. : 621.389 -- dc 23Call no. : ĐSV 621.389 Đ211-G433

   79 p hcmute 16/03/2022 81 6

 •  Nhận dạng cảm xúc thông qua khuôn mặt dùng mạng nơ-ron tích chập CNN

   Nhận dạng cảm xúc thông qua khuôn mặt dùng mạng nơ-ron tích chập CNN

  Nhận dạng cảm xúc thông qua khuôn mặt dùng mạng nơ-ron tích chập CNN: Báo cáo tổng kết đề tài NCKH của sinh viên - Mã số SV2020 - 133/ Nguyễn Văn Phúc; Huỳnh Thị Thu Hiền (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2020, 81tr.: hình, sơ đồ; 01 file, Không có bản giấy Dewey Class no. : 006.3 -- dc 23Call no. : ĐSV...

   83 p hcmute 16/03/2022 130 5

 •  Thiết kế hộp điều khiển giám sát thiết bị thông minh

   Thiết kế hộp điều khiển giám sát thiết bị thông minh

  Thiết kế hộp điều khiển giám sát thiết bị thông minh: Báo cáo tổng kết đề tài NCKH của sinh viên - Mã số SV2020 - 132/ Lưu Mạnh Thường; Đặng Phước Hải Trang (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2020, 64tr.: hình, sơ đồ; 01 file, Không có bản giấy Dewey Class no. : 629.89 -- dc 23Call no. : ĐSV 629.89...

   65 p hcmute 16/03/2022 65 4

 •  Robot giao thức ăn

   Robot giao thức ăn

  Robot giao thức ăn: Báo cáo tổng kết đề tài NCKH của sinh viên - Mã số SV2020 - 129/ Lê Minh Tâm; Nguyễn Ngô Lâm (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2020, 99tr.: hình, sơ đồ; 01 file, Không có bản giấy Dewey Class no. : 629.893 -- dc 23Call no. : ĐSV 629.893 L433-T153

   101 p hcmute 16/03/2022 73 8

 •  Thiết kế chế tạo hệ thống bảo vệ điện cực và vũng hàn trong quá trình hàn thiết bị hàn Orbital

   Thiết kế chế tạo hệ thống bảo vệ điện cực và vũng hàn trong quá trình hàn thiết bị hàn Orbital

  Thiết kế chế tạo hệ thống bảo vệ điện cực và vũng hàn trong quá trình hàn thiết bị hàn Orbital: Báo cáo tổng kết đề tài NCKH của sinh viên - Mã số SV2020 - 118/ Nguyễn Trung Tín, Nguyễn Minh Trung, Hồ Quang Duy; Đặng Hùng Sơn (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2020, 69tr.: hình, sơ đồ; 01 file, Không...

   53 p hcmute 16/03/2022 64 5

 •  Thiết kế, chế tạo khuôn tạo hình ống kim loại thông qua vật liệu đàn hồi

   Thiết kế, chế tạo khuôn tạo hình ống kim loại thông qua vật liệu đàn hồi

  Thiết kế, chế tạo khuôn tạo hình ống kim loại thông qua vật liệu đàn hồi: Báo cáo tổng kết đề tài NCKH của sinh viên - Mã số SV2020 - 115/ Nguyễn Quốc Lộc Tiến; Trần Anh Sơn (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2020,107tr.: hình, sơ đồ; 01 file ,Không có bản giấyDewey Class no. : 668.412 -- dc 23Call no. :...

   109 p hcmute 16/03/2022 43 2

 •  Thiết kế chế tạo đồ gá miết CNC có lòng khuôn định hình

   Thiết kế chế tạo đồ gá miết CNC có lòng khuôn định hình

  Thiết kế chế tạo đồ gá miết CNC có lòng khuôn định hình: Báo cáo tổng kết đề tài NCKH của sinh viên - Mã số SV2020 - 113/ Phan Trương Tín; Phạm Hữu Lộc (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2020,242tr.: hình, sơ đồ; 01 file,Không có bản giấyDewey Class no. : 621.9 -- dc 23Call no. : ĐSV 621.9 P535-T587

   244 p hcmute 16/03/2022 49 3

 •  Nghiên cứu và thử nghiệm các thông số in từ máy in 3D lazer bột

   Nghiên cứu và thử nghiệm các thông số in từ máy in 3D lazer bột

  Nghiên cứu và thử nghiệm các thông số in từ máy in 3D lazer bột: Báo cáo tổng kết đề tài NCKH của sinh viên - Mã số SV2020 - 112/ Nguyễn Tiến Phong; Nguyễn Vinh Dự (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2020,51tr.: hình, sơ đồ; 01 file,Không có bản giấyDewey Class no. : 686.2 -- dc 23Call no. : ĐSV 686.2 N573-P574

   53 p hcmute 16/03/2022 55 3

 •  Thiết kế chế tạo module rung động ứng dụng vào nghiên cứu ảnh hưởng của dao động đến độ bền đường hàn trong sản phẩm ép nhựa

   Thiết kế chế tạo module rung động ứng dụng vào nghiên cứu ảnh hưởng của dao động đến độ bền đường hàn trong sản phẩm ép nhựa

  Thiết kế chế tạo module rung động ứng dụng vào nghiên cứu ảnh hưởng của dao động đến độ bền đường hàn trong sản phẩm ép nhựa: Báo cáo tổng kết đề tài NCKH của sinh viên - Mã số SV2020 - 109/ Võ Minh Hiếu; Lê Minh Tài (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2020 ,71tr.: hình, sơ đồ; 01 file,Không...

   73 p hcmute 16/03/2022 44 2

 •  Thiết kế và chế tạo cán dao tiện có dao động hỗ trợ

   Thiết kế và chế tạo cán dao tiện có dao động hỗ trợ

  Thiết kế và chế tạo cán dao tiện có dao động hỗ trợ: Báo cáo tổng kết đề tài NCKH của sinh viên - Mã số SV2020 - 107/ Lê Hoàng Anh Khoa, Trần Trí Nhân, Trần Hoàng Khang; Hoàng Trung Kiên (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2020 ,87tr.: hình, sơ đồ; 01 file, Không có bản giấyDewey Class no. : 671.35 -- dc 23Call...

   89 p hcmute 16/03/2022 44 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429