• Đọc tiếng Nga I

  Đọc tiếng Nga I

  Sách gồm 55 bài đọc hiểu tiếng Nga giúp bạn đọc nâng cao khả năng đọc hiểu tiếng Nga.Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượnSố phân loại: 491.784 T871-V996

   7 p hcmute 03/06/2021 66 0

 • Đọc tiếng Nga II

  Đọc tiếng Nga II

  Sách gồm 56 bài đọc hiểu tiếng Nga giúp bạn đọc nâng cao khả năng đọc hiểu tiếng Nga.Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượnSố phân loại: 491.784 T871-V996

   8 p hcmute 03/06/2021 35 0

 • Đọc tiếng Nga giai đoạn bắt đầu

  Đọc tiếng Nga giai đoạn bắt đầu

  Sách gồm 54 bài đọc hiểu tiếng Nga giúp bạn đọc làm quen việc đọc hiểu tiếng Nga ở giai đoạn đầu.Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượnSố phân loại: 491.784 T871-V996

   7 p hcmute 03/06/2021 47 0

 • Đọc tiếng Nga III

  Đọc tiếng Nga III

  Sách gồm 57 bài đọc hiểu tiếng Nga giúp bạn đọc nâng cao khả năng đọc hiểu tiếng Nga.Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượnSố phân loại: 491.784 T871-V996

   7 p hcmute 03/06/2021 54 0

 • Giáo trình tiếng Việt cho người nước ngoài 2

  Giáo trình tiếng Việt cho người nước ngoài 2

  Quyển Giáo trình tiếng việt dành cho người nước ngoài 2 gồm 12 bài học, giới thiệu một số mẫu câu và một số điểm ngữ pháp căn bản của tiếng Việt với khoảng 500 từ ngữ mới thuộc các chủ đề thông thường như mua sắm, nói và nhắn tin qua điện thoại, thue phòng, du lịch, sở thích,...Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượnSố phân loại: 495.9228...

   9 p hcmute 03/06/2021 80 0

 • Tiếng Anh đàm thoại theo phương pháp cấp tốc

  Tiếng Anh đàm thoại theo phương pháp cấp tốc

  Sách gồm 15 bài đàm thoại được chia thành 2 phần:+ Phần 1: Phương pháp nghiên cứu+ Phần 2: Bài đàm thoại theo tình huốngSách có tại Thư viện khu A, phòng mượnSố phân loại: 428.3 T562

   9 p hcmute 03/06/2021 87 2

 • Nói đúng tiếng Anh theo giọng Mỹ

  Nói đúng tiếng Anh theo giọng Mỹ

  Sách gồm 12 chương giới thiệu ngôn ngữ đàm thoại trong tiếng Anh-Mỹ và cung cấp kiến thức văn hóa liên quan đến các tình huống giao tiếp thường gặpSách có tại Thư viện khu A, phòng mượnSố phân loại: 428.34 N782

   10 p hcmute 03/06/2021 88 7

 • Nói tiếng Anh lưu loát theo tình huống - Tập 1 : Dùng kèm với 2 VCD

  Nói tiếng Anh lưu loát theo tình huống - Tập 1 : Dùng kèm với 2 VCD

  Sách gồm 10 unit giúp bạn đọc nói tiếng Anh lưu loát theo tình huốngSách có tại Thư viện khu A, phòng mượnSố phân loại: 428.3 N782

   4 p hcmute 03/06/2021 59 3

 • Nói tiếng Anh lưu loát theo tình huống - Tập 2 : Dùng kèm với 2 VCD

  Nói tiếng Anh lưu loát theo tình huống - Tập 2 : Dùng kèm với 2 VCD

  Sách gồm 10 unit giúp bạn đọc nói tiếng Anh lưu loát theo tình huốngSách có tại Thư viện khu A, phòng mượnSố phân loại: 428.3 N782

   4 p hcmute 03/06/2021 45 1

 • Nói tiếng Anh lưu loát theo tình huống - Tập 3 : Dùng kèm với 2 VCD

  Nói tiếng Anh lưu loát theo tình huống - Tập 3 : Dùng kèm với 2 VCD

  Sách gồm 10 unit giúp bạn đọc nói tiếng Anh lưu loát theo tình huốngSách có tại Thư viện khu A, phòng mượnSố phân loại: 428.3 N782

   4 p hcmute 03/06/2021 56 3

 • Nói tiếng Anh lưu loát theo tình huống - Tập 6 : Dùng kèm với 2 VCD

  Nói tiếng Anh lưu loát theo tình huống - Tập 6 : Dùng kèm với 2 VCD

  Sách gồm 10 unit giúp bạn đọc nói tiếng Anh lưu loát theo tình huốngSách có tại Thư viện khu A, phòng mượnSố phân loại: 428.3 N782

   4 p hcmute 03/06/2021 39 0

 • Nói tiếng Anh lưu loát theo tình huống - Tập 4 : Dùng kèm với 2 VCD

  Nói tiếng Anh lưu loát theo tình huống - Tập 4 : Dùng kèm với 2 VCD

  Sách gồm 10 unit giúp bạn đọc nói tiếng Anh lưu loát theo tình huốngSách có tại Thư viện khu A, phòng mượnSố phân loại: 428.3 N782

   4 p hcmute 03/06/2021 55 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429