• Một lớp các Phương pháp đạo hàm tăng cường giải bài toán cân bằng không đơn điệu

  Một lớp các Phương pháp đạo hàm tăng cường giải bài toán cân bằng không đơn điệu

  Nghiên cứu phương pháp đạo hàm tăng cường cho bài toán cân bằng không đơn điệu. Đề xuất và chứng minh sự hội tụ của các thuật toán, viết chương trình Matlab.

   22 p hcmute 14/05/2018 1 0

 • Perry's Chemical Engineers' Handbook

  Perry's Chemical Engineers' Handbook

  First published in 1934, Perry's Chemical Engineers' Handbook has equipped generations of engineers and chemists with an expert source of chemical engineering information and data. Now updated to reflect the latest technology and processes of the new millennium, the Eighth Edition of this classic guide provides unsurpassed coverage of every aspect of chemical engineering-from fundamental principles to chemical processes and equipment to new...

   6 p hcmute 30/03/2018 17 0

 • Physics for scientists and engineers with modern physics : Technology Update

  Physics for scientists and engineers with modern physics : Technology Update

  Achieve success in your physics course by making the most of what PHYSICS FOR SCIENTISTS AND ENGINEERS Ninth Edition Technology Edition has to offer. From a host of in-text features to a range of outstanding technology resources, youll have everything you need to understand the natural forces and principles of physics. Throughout every chapter, the authors have built in a wide range of examples, exercises, and illustrations that will help you...

   7 p hcmute 26/03/2018 21 0

 • Munson, Young and OkiishiÂs Fundamentals of Fluid Mechanics

  Munson, Young and OkiishiÂs Fundamentals of Fluid Mechanics

  The authors have designed their presentation to enable the gradual development of reader confidence in problem solving. Each important concept is introduced in easy-to-understand terms before more complicated examples are discussed....

   7 p hcmute 21/03/2018 21 0

 • Chemistry for Engineering Students - Third Edition

  Chemistry for Engineering Students - Third Edition

  Enhanced with a remarkable number of new problems and applications, the Third Edition of CHEMISTRY FOR ENGINEERING STUDENTS provides a concise, thorough, and relevant introduction to chemistry that prepares learners for further study in any engineering field. Updated with even more questions and applications specifically geared toward engineering, the book emphasizes the connection between molecular properties and observable physical...

   13 p hcmute 20/03/2018 19 0

 • Chemistry

  Chemistry

  This fully updated Ninth Edition of Steven and Susan Zumdahl's CHEMISTRY brings together the solid pedagogy, easy-to-use media, and interactive exercises that today's instructors need for their general chemistry course. Rather than focusing on rote memorization, CHEMISTRY uses a thoughtful approach built on problem-solving. For the Ninth Edition, the authors have added a new emphasis on critical systematic problem solving, new critical...

   9 p hcmute 20/03/2018 17 0

 • Vật lý hiện đại : Những vấn đề thời sự vũ trụ, hạt nhân, hạt cơ bản. Môi trường đông đặc, máy tính lượng tử. Toán và vật lí, các lí thuyết thống nhất. Sóng hấp dẫn - Tập 2 / Cao Chi

  Vật lý hiện đại : Những vấn đề thời sự vũ trụ, hạt nhân, hạt cơ bản. Môi trường đông đặc, máy tính lượng tử. Toán và vật lí, các lí thuyết thống nhất. Sóng hấp dẫn - Tập 2 / Cao Chi

  GS. Cao Chi là cộng tác viên khoa học Việt Nam tại Viện Liên hiệp nghiên cứu hạt nhân Doubna (1963-1968), chuyên viên cao cấp Viện Khoa học Kỹ thuật Hạt nhân, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam (1968-1995). Tác giả nhiều công trình khoa học về đối xứng, hấp dẫn, ứng dụng hình học vào lý thuyết trường, nhiều bài viết về năng lượng hạt nhân và phổ...

   6 p hcmute 05/03/2018 40 2

 • Vật lý hiện đại: Những vấn đề thời sự từ Bigbounce đến vũ trụ toàn ảnh

  Vật lý hiện đại: Những vấn đề thời sự từ Bigbounce đến vũ trụ toàn ảnh

  Là một phác thảo tổng quan những kiến thức cơ bản nhất của vật lý hiện đại mà hiện đang có ảnh hưởng tới nhiều lĩnh vực khoa học và triết học. Đề cập tới những lĩnh vực quan trọng nhất và thời sự nhất của vật lý hiện đại, tác giả của cuốn sách này hi vọng có thể giúp ích cho các bạn đọc không chỉ các bạn học tập và công tác...

   10 p hcmute 05/03/2018 42 2

 • Đối xứng phân tử và lí thuyết nhóm trong hóa học

  Đối xứng phân tử và lí thuyết nhóm trong hóa học

  Phân tử và lí thuyết nhóm trong hóa học

   7 p hcmute 26/01/2018 105 3

 • Cơ sở hóa học dị vòng

  Cơ sở hóa học dị vòng

  Hóa học các hợp chất dị vòng có ý nghĩa lí thuyết cũng như thực tiễn rất to lớn và đang phát triển rất mạnh mẽ từ hơn nữa thế kỹ nay. Vì vậy, việc đào tạo các nhà hóa học làm việc trong các lĩnh vực tổng hợp hữu cơ, lí thuyết hữu cơ, dược hóa học, sản xuất phẩm nhuộm, hóa sinh học, nghiên cứu hoạt tính sinh học, ..không thể thiếu...

   4 p hcmute 26/01/2018 43 3

 • Thí nghiêm thực hành phương pháp dạy học hóa học

  Thí nghiêm thực hành phương pháp dạy học hóa học

  Công tác cơ bản trong phòng thí nghiệm hóa học gồm: cắt và uốn ống thủy tinh, chọn nút và khoan nút, lắp dụng cụ thí nghiệm, pha chế dung dịch,...

   12 p hcmute 26/01/2018 45 0

 • Sử dụng bài tập trong dạy học hóa học ở trường phổ thông

  Sử dụng bài tập trong dạy học hóa học ở trường phổ thông

  Bài tập tự luận với cơ sở phân loại bài tập hóa học tự luận, một số phương pháp giải bài toán hóa học, xây dựng bài tập hóa học mới,....

   4 p hcmute 26/01/2018 40 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429