• SKC005619_22TR

  SKC005619_22TR

  Nghiên cứu quy trình và xây dựng công thức chế biến sản phẩm nước sương sáo bổ sung thạch nha đam.Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ và tỉ lệ các thành phần đến giá trị cảm quan của sản phẩm. Xác định chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm.Xác định các chỉ tiêu vi sinh vật cho sản phẩm.

   22 p hcmute 22/06/2018 5 0

 • SKC005531_22TR

  SKC005531_22TR

  Nghiên cứu phương pháp đẳng hình học dựa trên trích bezier. Xây dựng thuật toán và Viết code

   22 p hcmute 21/06/2018 6 0

 • SKC005487_22TR

  SKC005487_22TR

  Ứng dụng thuật toán PSO để thiết kế tăng chất lượng của bộ lọc Notch

   22 p hcmute 21/06/2018 6 0

 • SKC005723_22TR

  SKC005723_22TR

  Khảo sát và chỉnh hóa nghiệm của một phương trình Helmholtz có hiệu chỉnh. Đưa ra đánh giá sai số và ví dụ số minh họa

   22 p hcmute 21/06/2018 3 0

 • SKC005624_22TR

  SKC005624_22TR

  bài toán cauchy và hàm chậm trong thang không gian banach với điều kiện độ đo phi-compact

   22 p hcmute 20/06/2018 10 0

 • SKC005452_22TR

  SKC005452_22TR

  Đánh giá thực trạng quản lý, năng lực hoạt động và công nhận chất lượng PTN hóa học - nay là PTN phân tích môi trường ở trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM trong thời gian qua. Xác định yêu cầu khách quan cần phải hoàn thiện để đạt yêu cầu chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.Xây dựng kế hoạch dự kiến áp dụng ISO 17025 cho PTN phân...

   22 p hcmute 20/06/2018 7 0

 • SKC005574_22TR

  SKC005574_22TR

  Khảo sát ảnh hưởng của chế độ đồng kết tủa đến kích thước hạt của vật liệu ferit nano tinh thể

   22 p hcmute 20/06/2018 8 0

 • SKC005438_22TR

  SKC005438_22TR

  Tạo lớp phủ Al2o3 dày trên 30µm trên bề mặt vật cần xử lý

   22 p hcmute 20/06/2018 8 0

 • SKC005484_22TR

  SKC005484_22TR

  bổ sung thêm vào phần tĩnh học của giáo trình cơ học một hệ quả của hệ tiên đề để giải thích, chính minh một số vấn đề cơ học

   22 p hcmute 20/06/2018 8 0

 • SKC005421_22TR

  SKC005421_22TR

  Nghiên cứu định lý giới hạn trung tâm áp dụng cho mô hình quy hồi bootstrap với cỡ mẫu lặp lại tùy ý và mô phỏng bằng phần mềm R

   22 p hcmute 20/06/2018 8 0

 • SKC005408_22tr

  SKC005408_22tr

  nghiên cứu ứng dụng của phương pháp Bootstrap đối với bài toán ước lượng và kiểm định

   22 p hcmute 19/06/2018 5 0

 • SKC005373_22TR

  SKC005373_22TR

  Tìm hiểu về vật liệu bán dẫn Nitride: cấu trúc tinh thể và năng lượng. Sử dụng phần mềm SiLENSe thực hiện tính toán khe nằng lượng, sự liên hệ giữa các thành phần trong các lớp đa giếng lượng tử, cường độ và bước sóng phát xạ của UV-LED

   22 p hcmute 19/06/2018 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429