• Giải tích 2

  Giải tích 2

  Sách là một hệ thống bài tập chọn lọc, các ví dụ cụ thể khá đa dạng để bạn đọc rèn luyện kỹ năng giải toán cao cấp.Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượnSố phân loại: 515 N573-H987

   1 p hcmute 07/06/2021 49 1

 • Bài tập đại số và hình học giải tích

  Bài tập đại số và hình học giải tích

  Cuốn sách bài tập này kết hợp với các giáo trình về Đại số tuyến tính, Đại số cao cấp và Hình học giải tích đang được sử dụng tại Khoa Toán - Cơ - Tin học, Đại học Khoa học Tự nhiên ĐHQG Hà Nội, là một tài liệu tham khảo hữu ích cho những sinh viên đang học tập các môn học này.Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượnSố phân loại: 512.5076...

   1 p hcmute 07/06/2021 66 2

 • Giải tích Vectơ: Giáo trình lí thuyết và bài tập có hướng dẫn

  Giải tích Vectơ: Giáo trình lí thuyết và bài tập có hướng dẫn

  Trình bày một số kiến thức cơ bản về hàm vectơ, đường tham số và mặt tham số, trường vectơ, tích phân đường, tích phân mặt, phép tính vi phân trong không gian Rp, dạng vi phân, tích phân của dạng vi phân.Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượnSố phân loại: 515.076 N573-L719

   11 p hcmute 29/04/2021 69 2

 • Bài tập giải tích Vectơ

  Bài tập giải tích Vectơ

  Cung cấp các bài tập về hàm vectơ, đường tham số và mặt tham số, trường vectơ, tích phân đường, tích phân mặt, phép tính vi phân trong không gian Rp, dạng vi phân, tích phân của dạng vi phân.Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượnSố phân loại: 515.076 N573-L719

   7 p hcmute 29/04/2021 69 1

 • Ngân hàng câu hỏi toán cao cấp dùng cho bậc Đại học và Cao đẳng

  Ngân hàng câu hỏi toán cao cấp dùng cho bậc Đại học và Cao đẳng

  Hướng dẫn cụ thể kiến thức toán cao cấp cho bậc đại học và cao đẳng như số phức: tích phân, tích phân suy rộng, chuỗi,....Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượnSố phân loại: 515.076 N573-V784

   4 p hcmute 29/04/2021 54 1

 • Bài tập giải sẵn giải tích 2: Tóm tắt lý thuyết và chọn lọc. Phụ chương: Các đề thi học kỳ 2 các năm 2002-2006

  Bài tập giải sẵn giải tích 2: Tóm tắt lý thuyết và chọn lọc. Phụ chương: Các đề thi học kỳ 2 các năm 2002-2006

  Những kiến thức lí thuyết và các bài tập có hướng dẫn cách giải về toán học giải tích: Các hàm số thông dụng, so sánh các hàm số trong lân cận một điểm, phép tính nguyên hàm, tích phân trên một khoảng bất kì, đại cương về phương trình vi phân..Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượnSố phân loại: 515.076 T772-B613

   8 p hcmute 29/04/2021 74 1

 • Bài tập giải sẵn giải tích 1: Tóm tắt lý thuyết và chọn lọc, Phụ chương các đề thi học kỳ I các năm 2002 - 2005

  Bài tập giải sẵn giải tích 1: Tóm tắt lý thuyết và chọn lọc, Phụ chương các đề thi học kỳ I các năm 2002 - 2005

  Trình bày lí thuyết và bài tập về số thực, số phức, dãy số, hàm một biến lấy giá trị thực hoặc phức, đạo hàm, tích phân. Phần bài tập kèm chỉ dẫn và trả lời của các bài tập.Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượnSố phân loại: 515.076 T772-B613

   10 p hcmute 29/04/2021 67 3

 • Bài tập giải sẵn giải tích II

  Bài tập giải sẵn giải tích II

  Quyển sách này chọn lọc và đưa ra những bài tập từ trung bình đến khó theo chương trình đại học. Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượnSố phân loại: 515.076 T772-B613

   8 p hcmute 29/04/2021 103 0

 • Bài tập giải sẵn giải tích III

  Bài tập giải sẵn giải tích III

  Gồm những bài tập có kèm theo hướng dẫn lời giải về toán giải tích: phương trình vi phân, lí thuyết về chuỗi.Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượnSố phân loại: 515.076 T772-B613

   7 p hcmute 29/04/2021 71 0

 • Hướng dẫn giải bài tập giải tích toán học

  Hướng dẫn giải bài tập giải tích toán học

  Giới thiệu định nghĩa, định lý công thức và các phương pháp giải bài toán.Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượnSố phân loại: 515.076 N573-T367

   6 p hcmute 29/04/2021 148 8

 • Bài tập giải sẵn giải tích 3

  Bài tập giải sẵn giải tích 3

  Nội dung của giáo trình này bao gồm các vấn đề cơ bản và quan trọng nhất của toán học cấp cao cấp thiết cho một kỹ sư: đó là những cơ sở quan trọng của phép tính vi phân của hàm một biến và hàm nhiều biến, các định lý và phương pháp cơ bản của phép tính tích phân của hàm một biến và hàm nhiều biến, cơ sở của giải tích vecteur, hình học...

   5 p hcmute 29/04/2021 100 1

 • Bài tập vật lý đại cương 2 : Điện - từ

  Bài tập vật lý đại cương 2 : Điện - từ

  Cuốn sách được biên soạn nhằm mục đích trang bị kiến thức giúp sinh viên các trường đại học và cao đẳng nắm vững kỹ năng, phương pháp giải bài tập Điện và Từ.Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượnSố phân loại: 537.076 N573-V217

   5 p hcmute 28/04/2021 143 7

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429