• Advances in Mathematical Modeling, Optimization and Optimal Control

  Advances in Mathematical Modeling, Optimization and Optimal Control

  This book contains extended, in-depth presentations of the plenary talks from the 16th French-German-Polish Conference on Optimization, held in Kraków, Poland in 2013. Each chapter in this book exhibits a comprehensive look at new theoretical and/or application-oriented results in mathematical modeling, optimization, and optimal control. Students and researchers involved in image processing, partial differential inclusions, shape...

   9 p hcmute 25/10/2017 2 1

 • Probability and Statistics for Engineering and the Sciences

  Probability and Statistics for Engineering and the Sciences

  Put statistical theories into practice with PROBABILITY AND STATISTICS FOR ENGINEERING AND THE SCIENCES, 9th Edition. Always a favorite with statistics students, this calculus-based text offers a comprehensive introduction to probability and statistics while demonstrating how professionals apply concepts, models, and methodologies in today's engineering and scientific careers. Jay Devore, an award-winning professor and internationally...

   31 p hcmute 25/10/2017 1 1

 • Numerical Analysis

  Numerical Analysis

  This well-respected book introduces readers to the theory and application of modern numerical approximation techniques. Providing an accessible treatment that only requires a calculus prerequisite, the authors explain how, why, and when approximation techniques can be expected to work-and why, in some situations, they fail. A wealth of examples and exercises develop readers' intuition, and demonstrate the subject's practical applications to...

   28 p hcmute 25/10/2017 3 2

 • Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists

  Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists

  Applied Numerical Methods with MATLAB is written for students who want to learn and apply numerical methods in order to solve problems in engineering and science. As such, the methods are motivated by problems rather than by mathematics. That said, sufficient theory is provided so that students come away with insight into the techniques and their shortcomings.

   17 p hcmute 25/10/2017 2 0

 • Everyday mathematics and the standards for mathematical practice

  Everyday mathematics and the standards for mathematical practice

  Everyday mathematics and the standards for mathematical practice....

   4 p hcmute 12/06/2017 7 2

 • hoá học và kỹ thuật sản xuất polyme

  hoá học và kỹ thuật sản xuất polyme

  Trong những năm gần đây, ngành vật liệu polyme phát triển không ngừng nhằm tạo ra các sản phẩm có tính năng cao để chế tạo các đồ gia dụng và các vật phẩm cho các ngành công nghiệp khác. Nhiều tài liệu khoa học, công trình và đề tài nghiên cứu được công bố trên các tạp chí trong tài liệu khao học, công trình và đề tài nghiên cứu được công...

   7 p hcmute 12/05/2017 11 4

 • Kỹ thuật phun nhiệt tốc độ cao HVAF - HVOF - D-GUN

  Kỹ thuật phun nhiệt tốc độ cao HVAF - HVOF - D-GUN

  Tổng quan kỹ thuật phun phủ bằng nhiệt khí. Cơ sở lý thuyết hình thành lớp phủ kim phủ kim loại khi phun nhiệt khí tốc độ cao (HVOF-D GUN). Thiết bị phun nhiệt khí tốc độ cao HVOF-D GUN. Vật liệu phun nhiệt khí và công nghệ phun nhiệt khí tốc độ cao. Nghiên cứu thực nghiệm phun nhiệt khí tốc độ cao. Đồ gá và thiết bị phụ trợ phun kim loại bằng...

   13 p hcmute 08/05/2017 7 3

 • Dung môi sinh học - Xúc tác tổng hợp và tiến trình ứng dụng

  Dung môi sinh học - Xúc tác tổng hợp và tiến trình ứng dụng

  Trình bày về nhu cầu sử dụng dung môi và sự cần thiết phát triển dung môi sinh học. Tiến trình thay thế dung môi hoá thạch bằng dung môi sinh học. Tổng hợp methyl este của acid béo. Tổng hợp ethyl lactat. Một số ví dụ về tiến trình thay thế dung môi hoá thạch bằng dung môi sinh học ở Việt Nam

   9 p hcmute 05/05/2017 3 0

 • Dung môi sinh học - Xúc tác tổng hợp và tiến trình ứng dụng

  Dung môi sinh học - Xúc tác tổng hợp và tiến trình ứng dụng

  Trình bày về nhu cầu sử dụng dung môi và sự cần thiết phát triển dung môi sinh học. Tiến trình thay thế dung môi hoá thạch bằng dung môi sinh học. Tổng hợp methyl este của acid béo. Tổng hợp ethyl lactat. Một số ví dụ về tiến trình thay thế dung môi hoá thạch bằng dung môi sinh học ở Việt Nam

   9 p hcmute 28/04/2017 4 0

 • Giáo trình tối ưu hóa = Optimization

  Giáo trình tối ưu hóa = Optimization

  Cuốn sách được biên soạn cho đối tượng là sinh viên các ngành kinh tế, trình bày cơ sở lý thuyết , các phương pháp chủ yếu để giải các bài toán cơ bản của quy hoạch tuyến tính.

   8 p hcmute 03/10/2016 24 4

 • Giáo trình trường điện từ

  Giáo trình trường điện từ

  Giáo trình được biên soạn theo đề cương CDIO của chương trình đào tạo 150 tín chỉ. Giáo trình này tập hợp các kiến thức cơ bản của môn học Trường điện từ từ nhiều nguồn tài liệu nhằm giúp sinh viên có một tài liệu tham khảo phù hợp theo chương trình đào tạo mới

   6 p hcmute 05/09/2016 65 29

 • Toán học cao cấp - Tập 3: Phép tính giải tích nhiều biến số

  Toán học cao cấp - Tập 3: Phép tính giải tích nhiều biến số

  Cuốn sách gồm có 5 chương giới thiệu hàm số nhiều biến số, ứng dụng của phép tính vi phân trong hình học, tích phân hội, tích phân đường, tích phân mặt, phương trình vi phân.

   275 p hcmute 31/08/2016 31 8

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429