• Introductory chemistry for today

  Introductory chemistry for today

  Seager and Slabaugh's CHEMISTRY FOR TODAY, Fifth Edition, provides greater support in both problem-solving and critical-thinking skills. By demonstrating how this information will be important to a reader's future career and providing important career information online, the authors not only help readers to set goals but also to focus on achieving them.

   24 p hcmute 12/04/2019 5 0

 • DWT algorithm for Iris Recognition

  DWT algorithm for Iris Recognition

  This paper proposes with a Discrete Wavelet Transform (DWT) method to extract features for iris recognition. In particular, Daugman’s Integro -differential operator is applied to extract iris image from human eye image and the iris image is analyzed to extract features using the DWT for iris recognition of one person.

   10 p hcmute 12/04/2019 4 0

 • Sustainable Energy : SI edition

  Sustainable Energy : SI edition

  SUSTAINABLE ENERGY focuses directly on energy related issues and includes a thorough treatment of all potentially viable energy sources. In most cases, individual chapters are devoted to each alternative energy approach. Although author Richard Dunlap covers past and current energy production methods, the text deals largely with future alternative energy strategies and follows the guidelines of ABET, the major engineering accreditation body....

   19 p hcmute 11/04/2019 6 0

 • TÍNH TOÁN KINH TẾ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN SỬ DỤNG KHÍ THIÊN NHIÊN HÓA LỎNG(LNG) VÀ THAN

  TÍNH TOÁN KINH TẾ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN SỬ DỤNG KHÍ THIÊN NHIÊN HÓA LỎNG(LNG) VÀ THAN

  Bài báo trình bày so sánh kết quả của tính sai số ước tính theo phương pháp bình phương bé nhất và theo giải thuật di truyền để lựa chọn phương pháp đơn giản và hiệu quả. Một trong những vấn đề quan trọng nhất trong việc giải quyết bài toán kinh tế của nhà máy nhiệt điện sử dụng nhiên liệu than và khí là có một ước tính...

   10 p hcmute 11/04/2019 7 0

 • NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CẤU TRÚC LED CÓ BƯỚC SÓNG PHÁT XẠ KHOẢNG 370nm

  NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CẤU TRÚC LED CÓ BƯỚC SÓNG PHÁT XẠ KHOẢNG 370nm

  UV - LED là một trong những sản phẩm công nghệ cao, đang được chú trọng phát triển ở nhiều nước trên thế giới cho những ứng dụng khác nhau như khử khuẩn, lọc không khí...

   22 p hcmute 11/04/2019 7 0

 • Probability and statistics : For engineers and scientists

  Probability and statistics : For engineers and scientists

  PROBABILITY AND STATISTICS FOR ENGINEERS AND SCIENTISTS, Fourth Edition, continues the student-oriented approach that has made previous editions successful. A flexible approach to the use of computer tools, including tips for using various software packages, allows instructors to choose the program that best suits their needs. At the same time, substantial computer output (using MINITAB and other programs) gives students the necessary practice...

   24 p hcmute 11/04/2019 5 0

 • ÍNH TOÁN TỐI ƯU THÔNG SỐ CHO CHẾ TẠO CẤU TRÚC UVLED PHÁT XẠ 330nm VÀ 312nm

  ÍNH TOÁN TỐI ƯU THÔNG SỐ CHO CHẾ TẠO CẤU TRÚC UVLED PHÁT XẠ 330nm VÀ 312nm

  UV-LED là một trong những sản phẩm công nghệ cao, đang được chú trọng phát triển ở nhiều nước trên thới giới cho những ứng dụng như khử khuẩn, lọc không khí, các thủ tục y sinh, thông tin bảo mật.... Đưa ra cấu trúc UV-LED tối ưu với hiệu suất cao đã và đang được nhiều khoa học trên thế giới tìm hiểu, nghiên cứu.

   22 p hcmute 10/04/2019 7 0

 • TÍNH TOÁN HỆ SỐ TẬP TRUNG ỨNG SUẤT CHO BÀI TOÁN 2D FGM ĐẲNG HƯỚNG BẰNG TÍCH PHÂN TƯƠNG TÁC DỰA TRÊN PHƯƠNG PHÁP NÚT ẢO

  TÍNH TOÁN HỆ SỐ TẬP TRUNG ỨNG SUẤT CHO BÀI TOÁN 2D FGM ĐẲNG HƯỚNG BẰNG TÍCH PHÂN TƯƠNG TÁC DỰA TRÊN PHƯƠNG PHÁP NÚT ẢO

  Trong bài báo này, phương pháp nút ảo lần đầu tiên được sử dụng để tính toán các hệ số tập trung ứng suất(SIFs) của các bài toán vết nứt 2D được làm bằng vật liệu đẳng hướng chức năng(FGM) bằng tích phân tương tác.

   16 p hcmute 10/04/2019 10 0

 • ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN LQR –FUZZY ĐỂ ĐIỀU KHIỂN CHỐNG LẮC CHO CẦU TRỤC CONTAINER

  ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN LQR –FUZZY ĐỂ ĐIỀU KHIỂN CHỐNG LẮC CHO CẦU TRỤC CONTAINER

  Nội dung nghiên cứu của bài báo trình bày ứng dụng thuật toán LQR-FUZZY để chống lắc cho cầu trục container thay cho hệ thống chống lắc điều khiển bằng cơ khí.

   9 p hcmute 10/04/2019 12 0

 • HỒI QUY BOOKSTRAP VỚI CỠ MẪU NGẪU NHIÊN

  HỒI QUY BOOKSTRAP VỚI CỠ MẪU NGẪU NHIÊN

  Mục đích của các phương pháp thống kê là trình bày, mô tả số liệu thu được một cách có hệ thống, tiến hành phân tích số liệu bằng các mô hình toán học nhằm rút ra các kết luận về mục tiêu nghiên cứu với mức độ tin cậy nào đó. Phương trinh bootstrap là một phương trình thống kê mới được Efron đề xuất vào năm 1979. Bootstrap là phương...

   22 p hcmute 09/04/2019 7 0

 • NGHIÊN CỨU VỀ NHIỆM VỤ CỦA PHƯƠNG TRÌNH VI - TÍCH PHÂN KHOẢNG CÓ XUNG VỚI ĐỐI SỐ TRỄ

  NGHIÊN CỨU VỀ NHIỆM VỤ CỦA PHƯƠNG TRÌNH VI - TÍCH PHÂN KHOẢNG CÓ XUNG VỚI ĐỐI SỐ TRỄ

  Phương trình vi phân và phương trình vi - tích phân tập là môt bộ phận quan trọng của giải tích giá trị tập. Chúng có nhiều ứng dung quan trọng trong lý thuyết điều khiển và đã được bắt đầu nghiên cứu năm 1969 bởi De Blasi và Iervolino.

   22 p hcmute 08/04/2019 7 0

 • MỘT LỚP CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐẠO HÀM TĂNG CƯỜNG GIẢI BÀI TOÁN CÂN BẰNG KHÔNG ĐƠN ĐIỆU

  MỘT LỚP CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐẠO HÀM TĂNG CƯỜNG GIẢI BÀI TOÁN CÂN BẰNG KHÔNG ĐƠN ĐIỆU

  Bài toán cân bằng là mô hình toán học hữu ích giúp thống nhất một số khái niệm trong toán học ứng dụng. Tuy được phát triển rất đơn giản nhưng bài toán cân bằng có thể bao trùm các bài toán dưới dạng đặc biệt: bài toán toán tối ưu, bài toán bất đẳng thức biến phân, bài toán điểm bất động, bài toán bù tuyến tính, bài toán cân bằng Nash.

   22 p hcmute 01/04/2019 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429