• Everyday mathematics and the standards for mathematical practice

  Everyday mathematics and the standards for mathematical practice

  Everyday mathematics and the standards for mathematical practice....

   4 p hcmute 12/06/2017 7 2

 • hoá học và kỹ thuật sản xuất polyme

  hoá học và kỹ thuật sản xuất polyme

  Trong những năm gần đây, ngành vật liệu polyme phát triển không ngừng nhằm tạo ra các sản phẩm có tính năng cao để chế tạo các đồ gia dụng và các vật phẩm cho các ngành công nghiệp khác. Nhiều tài liệu khoa học, công trình và đề tài nghiên cứu được công bố trên các tạp chí trong tài liệu khao học, công trình và đề tài nghiên cứu được công...

   7 p hcmute 12/05/2017 7 1

 • Kỹ thuật phun nhiệt tốc độ cao HVAF - HVOF - D-GUN

  Kỹ thuật phun nhiệt tốc độ cao HVAF - HVOF - D-GUN

  Tổng quan kỹ thuật phun phủ bằng nhiệt khí. Cơ sở lý thuyết hình thành lớp phủ kim phủ kim loại khi phun nhiệt khí tốc độ cao (HVOF-D GUN). Thiết bị phun nhiệt khí tốc độ cao HVOF-D GUN. Vật liệu phun nhiệt khí và công nghệ phun nhiệt khí tốc độ cao. Nghiên cứu thực nghiệm phun nhiệt khí tốc độ cao. Đồ gá và thiết bị phụ trợ phun kim loại bằng...

   13 p hcmute 08/05/2017 4 1

 • Dung môi sinh học - Xúc tác tổng hợp và tiến trình ứng dụng

  Dung môi sinh học - Xúc tác tổng hợp và tiến trình ứng dụng

  Trình bày về nhu cầu sử dụng dung môi và sự cần thiết phát triển dung môi sinh học. Tiến trình thay thế dung môi hoá thạch bằng dung môi sinh học. Tổng hợp methyl este của acid béo. Tổng hợp ethyl lactat. Một số ví dụ về tiến trình thay thế dung môi hoá thạch bằng dung môi sinh học ở Việt Nam

   9 p hcmute 05/05/2017 3 0

 • Dung môi sinh học - Xúc tác tổng hợp và tiến trình ứng dụng

  Dung môi sinh học - Xúc tác tổng hợp và tiến trình ứng dụng

  Trình bày về nhu cầu sử dụng dung môi và sự cần thiết phát triển dung môi sinh học. Tiến trình thay thế dung môi hoá thạch bằng dung môi sinh học. Tổng hợp methyl este của acid béo. Tổng hợp ethyl lactat. Một số ví dụ về tiến trình thay thế dung môi hoá thạch bằng dung môi sinh học ở Việt Nam

   9 p hcmute 28/04/2017 4 0

 • Giáo trình tối ưu hóa = Optimization

  Giáo trình tối ưu hóa = Optimization

  Cuốn sách được biên soạn cho đối tượng là sinh viên các ngành kinh tế, trình bày cơ sở lý thuyết , các phương pháp chủ yếu để giải các bài toán cơ bản của quy hoạch tuyến tính.

   8 p hcmute 03/10/2016 20 3

 • Giáo trình trường điện từ

  Giáo trình trường điện từ

  Giáo trình được biên soạn theo đề cương CDIO của chương trình đào tạo 150 tín chỉ. Giáo trình này tập hợp các kiến thức cơ bản của môn học Trường điện từ từ nhiều nguồn tài liệu nhằm giúp sinh viên có một tài liệu tham khảo phù hợp theo chương trình đào tạo mới

   6 p hcmute 05/09/2016 57 21

 • Toán học cao cấp - Tập 3: Phép tính giải tích nhiều biến số

  Toán học cao cấp - Tập 3: Phép tính giải tích nhiều biến số

  Cuốn sách gồm có 5 chương giới thiệu hàm số nhiều biến số, ứng dụng của phép tính vi phân trong hình học, tích phân hội, tích phân đường, tích phân mặt, phương trình vi phân.

   275 p hcmute 31/08/2016 24 5

 • Các phương pháp tối ưu và ứng dụng

  Các phương pháp tối ưu và ứng dụng

  Cuốn sách được biên soạn nhằm giới thiệu các phương pháp tối ưu thông dụng và một số tiếp cận mới cho các mô hình ứng dụng. Cuốn sách gồm có 9 chương, hệ thống hóa lại một số kiến thức cơ bản về hàm lồi, trình bày khá chi tiết về bài toán cân bằng và một số mô hình ứng dụng thực tế của nó, trình bày phương pháp hướng giảm với...

   12 p hcmute 31/08/2016 28 5

 • Sinh học đại cương - Tập 1: Sinh học tế bào, cơ sở di truyền học và học thuyết tiến hóa

  Sinh học đại cương - Tập 1: Sinh học tế bào, cơ sở di truyền học và học thuyết tiến hóa

  Cuốn sách bao gồm sinh học tế bào, cơ sở di truyền và học thuyết tiến hóa nhằm cung cấp cho sinh viên và cán bộ kỹ thuật có liên quan đủ kiến thức sau này tiếp cận với các chuyên ngành của công nghệ sinh học như công nghệ gen, công nghệ protein - enzyme, công nghệ lên men và công nghệ tế bào.

   9 p hcmute 28/07/2016 18 4

 • Sinh học đại cương - Tập 2: Sinh học thực vật, sinh học động vật và hệ sinh thái

  Sinh học đại cương - Tập 2: Sinh học thực vật, sinh học động vật và hệ sinh thái

  Cuốn sách gồm có 3 phần, giới thiệu cấu trúc, chu trình phát triển của thực vật, sự vận chuyển vật chất, các chất điều hòa sinh trưởng thực vật, sinh học động vật, sinh thái học,...

   6 p hcmute 28/07/2016 53 8

 • Phép biến đổi Laplace

  Phép biến đổi Laplace

  Cuốn sách này trình bày phần kiến thức mở đầu hết sức sơ đẳng cảu phép biến đổi Laplace, đó là các tính chất của phép biến đổi laplace và phép biến đổi laplace ngược và việc áp dụng phép biến đổi Laplace để giải các phương trình vi phân và hệ vi phân tuyến tính hệ số hằng.

   7 p hcmute 26/07/2016 29 9

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429