• Đối xứng phân tử và lí thuyết nhóm trong hóa học

  Đối xứng phân tử và lí thuyết nhóm trong hóa học

  Phân tử và lí thuyết nhóm trong hóa học

   7 p hcmute 26/01/2018 10 0

 • Cơ sở hóa học dị vòng

  Cơ sở hóa học dị vòng

  Hóa học các hợp chất dị vòng có ý nghĩa lí thuyết cũng như thực tiễn rất to lớn và đang phát triển rất mạnh mẽ từ hơn nữa thế kỹ nay. Vì vậy, việc đào tạo các nhà hóa học làm việc trong các lĩnh vực tổng hợp hữu cơ, lí thuyết hữu cơ, dược hóa học, sản xuất phẩm nhuộm, hóa sinh học, nghiên cứu hoạt tính sinh học, ..không thể thiếu...

   4 p hcmute 26/01/2018 8 0

 • Thí nghiêm thực hành phương pháp dạy học hóa học

  Thí nghiêm thực hành phương pháp dạy học hóa học

  Công tác cơ bản trong phòng thí nghiệm hóa học gồm: cắt và uốn ống thủy tinh, chọn nút và khoan nút, lắp dụng cụ thí nghiệm, pha chế dung dịch,...

   12 p hcmute 26/01/2018 10 0

 • Sử dụng bài tập trong dạy học hóa học ở trường phổ thông

  Sử dụng bài tập trong dạy học hóa học ở trường phổ thông

  Bài tập tự luận với cơ sở phân loại bài tập hóa học tự luận, một số phương pháp giải bài toán hóa học, xây dựng bài tập hóa học mới,....

   4 p hcmute 26/01/2018 8 0

 • Giáo trình hóa học phân tích - cơ sở phân tích định lượng hóa học

  Giáo trình hóa học phân tích - cơ sở phân tích định lượng hóa học

  Giáo trình hóa học phân tích - cơ sở phân tích định lượng hóa học trình bày những cơ sở lí thuyết của phân tích định lượng hóa học, để giảng dạy cho sinh viên ngành Hóa học của các trường Đại học sư phạm...

   7 p hcmute 25/01/2018 11 0

 • Giáo trình thực hành tổng hợp hóa học vô cơ

  Giáo trình thực hành tổng hợp hóa học vô cơ

  Hóa học là một môn khoa học thực nghiệm giúp cho sinh viên làm quen với các phương pháp hiện đại đã được học để xác định công thức cấu tạo sản phẩm tổng hợp được.

   7 p hcmute 25/01/2018 13 1

 • Hóa học lập thể

  Hóa học lập thể

  Hóa học lập thể là khoa học nghiên cứu cấu trúc không gian của các phân tử và hướng không gian của các phản ứng hóa học cũng như ảnh hưởng không gian tới các tính chất khác của các hợp chất...

   9 p hcmute 25/01/2018 10 0

 • Cơ sở hóa học phân tích hiện đại - tập 4: Các phương pháp vật lý, toán học thống kê ứng dụng trong hóa học hiện đại

  Cơ sở hóa học phân tích hiện đại - tập 4: Các phương pháp vật lý, toán học thống kê ứng dụng trong hóa học hiện đại

  Giới thiệu các chương: cấu tạo nguyên tử, liên kết hóa học, trường phối tử và sự mô tả Obitan phân tử của liên kết trong các phức chất....

   13 p hcmute 24/01/2018 10 0

 • Các nguyên tố hiếm và hóa phóng xạ

  Các nguyên tố hiếm và hóa phóng xạ

  Các nguyên tố hiếm được dùng nhiều trong các ngành công nghệ cao như: hàng không vũ trụ, kỹ thuật hạt nhân, kỹ thuật điện tử,.... Các đồng vị phóng xạ được dùng nhiều trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp, y học,...

   8 p hcmute 22/01/2018 12 0

 • Thực hành tổng hợp hóa học hữu cơ

  Thực hành tổng hợp hóa học hữu cơ

  Quyển sách này gồm 20 chương chia làm 2 tập, trình bày những nguyên tắc làm việc trong phòng thí nghiệm, các kỹ năng cơ bản, những phương pháp thực hành, ứng dụng các phương pháp vật lý và hóa học hiện đại để nghiên cứu chất hữu cơ....

   7 p hcmute 22/01/2018 9 0

 • Toán cao cấp A1

  Toán cao cấp A1

  Giáo trình Toán cao cấp A1 là một trong nhiều giáo trình của Bộ môn Toán, Khoa khoa học ứng dụng. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh được biên soạn nhằm chuẩn hóa giáo trình đại học, đặc biệt là đối với các môn học thuôc giai đoạn đào tạo đại cương trong chương trình đào tạo 150 tín chỉ...

   6 p hcmute 10/01/2018 41 3

 • Toán cao cấp A3

  Toán cao cấp A3

  Toán cao cấp A3 là học phần tiếp nối sau học phần Toán cao cấp A1, Toán cao cấp A2...

   8 p hcmute 09/01/2018 39 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429